ဒီဓာတ္ပုံ ကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျမင္ဖူးၾကမွာပါ ။ ကမာၻေက်ာ္ အျဖဴအမည္း ဓာတ္ပုံေတြထဲ မွာ မၾကာခဏေဖာ္ျပခံထားရတဲ့ ဓာတ္ပုံျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးသူဟာလည္း ဒီဓာတ္ပုံေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးခဲ့ ပါတယ္။ ဒီဓာတ္ပုံဟာ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲကာလ အတြင္း ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က ရိုက္ကူးခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပုံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဓာတ္ပုံအေၾကာင္းသိၿပီးျဖစ္တဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားရွိနိုင္သလို မသိေသးတဲ့မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ရွိနိုင္ပါတယ္။ မသိေသး