မိုးေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ား ႏွင့္ ယေန ႕ေအာက္တိုဘာလ ( ၁၅ ) ရက္ေန႕ မိုးေလဝသအေျခအေန ( ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ) က်န္း မာေတာ္မူႀကပါစ ခင္ဗ်ာ ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ […]

အေနာက္ေတာင္မုတ္သုံေလ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆုတ္ခြာသြားသည့္ေနာက္ပိုင္း ေဒသအမ်ားစုတြင္အပူခ်ိန္ပုံမွန္ထက္ျမင့္ေနၿပီး (၇) ရက္အတြင္း ၿမိဳ႕ ( ၈ )ၿမိဳ႕ ၌ အပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္ တင္ခဲ့သည္ ။ ယခုႏွစ္အေနာက္ေတာင္ မုတ္သုံေလ သည္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ […]

ေတာင္ တရုတ္ပင္လယ္ဖက္ မွ မုန္တိုင္း PODUL ေရ ြ႕လွ်ားလာမႈေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးပိုလာမည္ ၃၀-၈-၂၀၁၉ / ေန႕(၀၁း၁၅) နာရီ ေတာင္ တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚ ေနခဲ့ေသာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PODUL […]

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္းျမင့္မားေသာေဒသမ်ားႏွင့္ ယေန႔ မိုးေလဝသ အေျခအေန က်န္းမာေတာ္မူႀကပါစခင္ဗ်ာ ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၆) ရက္ေန႔ အတြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တြင္ မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာ ။ မရွိေသးပါ ။ […]

ျမန္မာနုိင္ငံ ရဲ႕ မိုးနတ္မင္း လို႔ အမ်ားက တင္စားေခၚေဝၚၾကတဲ့ ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္ ကို အားလံုး က ေကာင္းစြာ သိၾကမွာပါ ။ သူဟာဆိုရင္ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ရာသီဥတု ထူးျခားခ်က္ေလးေတြ ရွိလာတဲ့အခါတိုင္း ျပည္သူလူထုကို အသိေပးတတ္သူမို႔ […]

ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေစ ေသာ အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတု ၿပီးဆုံးၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ေက်ာ့ ျပန္လာႏုိင္ ၍ လာမည့္ ေဆာင္းႏွင့္ ေႏြရာသီ တြင္ ပုံမွန္ထက္ ပူသည့္ ရာသီဥတု ကုိ ရင္ဆုိင္ရႏိုင္ေၾကာင္း မုိ္းေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ […]

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ- ၁၉ ရက္ေန႔ အတ က္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ( ဒေါက္တာဦးထြန္းလြင္ ) က်န္းမာေတာ္မူႀကပါစ ခင္ဗ်ာ ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ( […]

က်န္းမာေတာ္မူ ႀကပါစ ခင္ဗ်ာ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၁၂) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တ ြင္မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေသးပါ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ အ ေ ျခ အ ေန။ […]

က်န္း မာေတာ္ မူႀကပါစ ခင္ဗ်ာ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္ တင္ဘာလ(၁၁) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တ ြင္မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတ ြင္ေလထုမျငိမ္မသက္ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ […]

မုတ္သံေလဆုတ္ခြာခ်ိန္ တြင္ မုိးႀကဳိးႏွင့္ ေလျပင္းအႏၱရာယ္မ်ား သတိထားသင့္ ( ဦးထြန္းလြင္ ) အေနာက္ေတာင္မုတ္သုံေလသည္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ဆုတ္ခြာႏုိင္ၿပီး ဆုတ္ခြာရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ မုိးႀကိဳးပစ္ျခင္းႏွင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္းမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ က်ေရာက္လာႏုိင္ […]