တစ္ပတ္စာ ၇ ရက္ သားသမီးေ ဟာစာတမ္း မ်ား ၁၇.၁၀.၂၀၁၉ မွ ၂၃.၁၀.၂၀၁၉ အ ထိ တနဂၤေႏြ ဒီကာလ အတြင္း အလုပ္ ၊ ႒ာန ၊ ရာထူးေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ လြယ္ကူ […]

၇ ရက္သားသမီး တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း –( ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန ႔မွ ၂၂ ရက္ေန ႔အထိ) ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူနိုင္ၾကပါေစေသာ္ … ဇင္ေယာ္နီ မေနာမယဂမၻီရဂ်ာနယ္ […]

ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ ရဲ႕ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ ထိ) “တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား” “တနလၤာ သားသမီးမ်ား” […]

(၇) ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ သင့္ကံၾကမၼာ (၁၀.၁၀.၂၀၁၉ မွ ၁၆.၁၀.၂၀၁၉) အထိ တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား မိမိ၏အနာဂတ္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား အားရဖြယ္ၾကား သိခံစားရပါလိမ့္မည္။ ယခင္ကထက္ အလုပ္ပို၍ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရန္ လို […]

အ ခက္ ၾကဳံ တိုင္း ၾကည့္ဖို႔ (၇) ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 2019 တစ္ႏွစ္လုံးစာ ေဟာစာတမ္းႏွင့္ ယၾတာ 2019 ခုႏွစ္ ၇ ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ၁ႏွစ္စာေဟာစာတမ္းႏွင့္ ယၾတာ မိမိ […]

ဆရာ ႀကီး မင္းသိခၤ ရဲ႕ (၇) ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ ထိ) “တနဂၤေႏြ […]

“(10) လပိုင္း အတြက္ ၇ ရက္ သားသမီး တစ္လစာ ေဟာစာတမ္း” #တနဂၤၤေႏြ သားသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္အသစ္ေဆာင္မည့္ကိစၥ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မည္။ ရပ္ေဝးမွာ သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ား ၏ ကူညီမႈရရွိမည္။ စပ္တူ လုပ္ငန္း မ်ား […]

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ၁ ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း –( ၂ .၁၀ .၂၀၁၉ မွ ၈ . ၁၀ . ၂၀၁၉ ေန႔ထိ) ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႕ မွ ေအာက္တိုဘာလ […]