ဂုတ္တြင္း ေဘလီ တံတား မေန႔ညကအထိ တည္ေဆာကျ္ပီးစီးမႈ အေျခအေန

Posted on

(၁၈-၈-၂၀၁၉) ရက္ေန႔၊ ညေန (၁၇:၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဂုတ္တြင္း ေဘလီတံတားတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္သို ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔က​ သြားရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္းႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္

ယာယီတံတား တည္ေဆာက္ေနမႈေၾကာင့္ ကုန္တင္ေမာ္ေတာ္ကားႀကီးမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ၎ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိေၾကာင္း ပြဲ႐ုံပိုင္ရွင္တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ယခုတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ တံတား ၄ စင္းအား ေဖာက္ခြဲဖ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းတံတား ၁၅.၈.၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွ မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ တံတားျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္လည္း မေပါက္ကြဲေသးသည့္ မိုင္း ၃၀ ေက်ာ္ကို ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၎မိုင္းလက္က်န္မ်ားကိုလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဖယ္ရွားမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသးသည္။

အဆိုပါတံတားအား ၅ ရက္ျဖင့္ အၿပီးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။Myanmar_Online_News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *