မိုးပိုမို လာႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ယေန႔ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔ မိုးေလဝသ အေျခအေန

Posted on

က်န္း မာေတာ္ မူႀကပါစ ခင္ဗ်ာ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္ တင္ဘာလ(၁၁) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တ ြင္မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတ ြင္ေလထုမျငိမ္မသက္ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။ ။(၁၀ -၉-၂၀၁၉)ရက္ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္KALPANA_1 ျဂိဳဟ္တုမွတိုင္းတာေပးခ်က္အရ၊ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အ ေနာက္ပိုင္း ႏွင့္ အ ေနာက္အလယ္ပိုင္း တို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ မွ တိ္မ္ထူထပ္ ေနၿပီး၊ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤ လားပင္လယ္ေအာ္ တို႔ တ ြင္ တိမ္ထူထပ္ ေနပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း၊ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ျမစ္ ၀က ြ်န္းေပၚ ေဒသ ေတ ြမွာ တိ္မ္ထူထပ္ ေနၿပီး၊က်န္ေဒသ ေတ ြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ မွ တိ္မ္ထူထပ္ ေန ပါတယ္။

အ ေနာက္ေတာင္ မုတ္သုံေလ အ ေျခ အ ေန။ ။ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တို႔မွာ မုတ္သုံေလ မုတ္သုံေလ အားေကာင္း ေနပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။ ။ျမန္မာ႔ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ ေတ ြမွာ လႈိင္းအသင့္ အတင့္ ရွိပါမယ္။ လႈိင္းအျမင့္ မွာ ျမန္မာ႔ ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္းလ ြန္ပင္လယ္ျပင္ ေတ ြ မွာ (၃) ေပ မွ (၇) ေပ ခန္႔ထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား အ ေျခ အ ေန။ ။ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) တို႔မွာ 21 °C မွ 26°C ခန္႔၊က်န္ေဒသေတြမွာ 27°C မွ 31°C ခန္႔အထိ ရွိႏိုင္ ပါတယ္။

ခရမ္းလ ြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းမ်ား အ ေျခ အ ေန။ ။ရွမ္းျပည္နယ္( အ ေရွ႕ပိုင္း)၊ကယားျပည္နယ္ ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွာ ခရမ္းလ ြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း အလ ြန္ျမင့္မားအဆင့္ တ ြင္ရွိႏိုင္ ၿပီး၊က်န္ေဒသ ေတ ြမွာ ျမင့္မား အဆင့္ တ ြင္ရွိႏိုင္ပါတယ္။

မိုးရ ြာသ ြန္းမႈ အ ေျခ အ ေနခန္႔မွန္းခ်က္။ ။တစ္ျပည္လုံး မွာ ေနရာစိပ္စိပ္ မွ ေနရာအႏွံ႔အျပား မုိးထစ္ခ်ဳန္း ရ ြာ ပါမယ္။

ေနာက္ႏွစ္ရက္အတ ြက္ခန္႔မွန္းခ်က္။ ။မ ြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔မွာ မိုးဆက္လက္ ပိုလာ ႏိုင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာထ ြန္းလ ြင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *