မဟုတ္မမွန္ ေကာလဟာလ ထုတ္လႊင့္ တဲ့ ဝိသမ ေလာဘသားေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ စိတ္မပူဖို႔ အိမ္ေထာင္စု ၅ သိန္း တလစာ ဆန္ရွိပါတယ္ ဆိုတဲ့ ဧရာမင္းသား လုပ္ငန္းအုပ္စု။ မေန႔က ဝူဟန္ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ႏႊယ္ၿပီး အြန္လိုင္းမီဒီယာတခုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေကာလဟာလ ထုတ္ မိမိရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ အတြက္ ကုန္ပစၥည္း