ကန္ နဲ႔ တရုတ္ တို႕ စီးပြားေရး အရ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမွ သည္ ၊ ကို႐ိုနာ ကိုဗစ္ 19 ဗိုင္းရပ္စ္စစ္ပြဲသို႔ ဦးတည္ခဲ့ၿပီး ကမာၻတဝန္းလုံးကို စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊က်န္းမာေရးေတြ ထိခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။ဒါသည္ US သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ လက္ထက္မွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ နည္းပညာခိုးယူမႈ ၊ စီးပြားေရးအရ အရင္းရွင္ဆန္မႈ၊ တစ္မ်ိဳးသားေရး