ကပ္ဆိုက္တဲ့ အခါ ဘာလုပ္ရမလဲ…( ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္္ဘုရားႀကီး)

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက မိိန္႔မွာခဲ့တယ္…

ကပ္ဆိုက္ တဲ့ အခါ ငါးပါး သီလ ျမဲျခင္း အသားငါး စားသုံးမူ႔နည္းျခင္း ပရိိတ္ရြတ္ပုံ ေနရာက်ျခင္း တို႔ဟာ ကပ္ေဘး ကိုိ အေကာင္းဆုံး ကာကြယ္ျခင္းပဲတဲ့ ။ ကပ္ ဆိုိက္ တယ္ ဆိုတာ လူသားေတြ ေလာဘ , ေဒါသ , ေမာဟေတြ မ်ားလိုိ႔ သဘာဝတရားႀကီးက ရပ္တန္႔သြားေအာင္ ပညာေပးတာ ။ ငါးပါးသီလ လုံျခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိမ္းျခင္းရဲ့ အက်ိဳးကို သိိပၸံကိရိယာေတြနဲ႔ တိုင္းလို႔ မရဘူး ။

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ကမၻာေလာကဓါတ္ႀကီးဟာ သတၱဝါေတြရဲ႕ ကံတရားအတိုင္း ျဖစ္တည္ေနတာ ။ ဘုရားရွင္ေတြ မပြင့္တဲ့အခ်ိန္ သာသနာပကာလမွာလည္း လူသားေတြ ငါးပါးသီလ လုံျခဳံၾကလို႔ နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္ေတြ ဝဠာဟာက ဆိုတဲ့ ရာသီဥတုကို ေစာင့္ၾကပ္တဲ့နတ္ေတြ ေစာင့္ၾကပ္ေပးၾကတယ္ ။ အဲဒီ အခါမ်ိဳးမွာ ဥတုမွန္ၿပီး တိုိင္းသူျပည္သားေတြြ လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတာ ေကာင္းမြန္တယ္ ။

အဲဒီအတြက္ အငတ္ေဘး မဆိုက္ဘူး ။ လူသားေတြ သီီလပ်က္ၿပီဆိုရင္ ဝဠာဟာကနတ္ေတြဟာ သြားျမဲလမ္းက မသြားဘဲ တစ္ျခားလမ္းက သြားတယ္ ။ အဲဒီအတြက္ ဥတုေတြ ေဖါက္ျပန္တယ္ ။လူသားေတြအတြက္ ဥတုမမွန္ေတာ့ လုပ္ကိုိင္စားေသာက္ရတာ ခက္ခဲကုန္တယ္ ။ ေျပာခ်င္တာက ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိိန္းတဲ့ အက်ိဴးဟာ နည္းနည္းေနာေနာ မဟုတ္ဘူး ။

မျမင္ရတဲ့ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ေတြ ေစာင့္ေရွာက္တာခံရတယ္ ။ဒီသေဘာေတြကို ဖန္ဆင္းရွွင္က ဖန္ဆင္းလို႔အရာရာျဖစ္တာ ဆိုတဲ့ သူေတြြ ဘယ္လို လက္ခံမလဲ ။ ဒါက လြဲေခ်ာ္မႈ နံပါတ္တစ္ ပါ ။ နံပါတ္ႏွစ္္ အသားငါး စားသုံးမႈ နည္းျခင္းဟာ ကပ္ေဘးကိုိ ကာကြယ္ေစတယ္ ဆိုတာ ဒီေန႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး ။ ေရာဂါပိုး ဆိုတာ ကိုိယ္ခံအားေကာင္းမွ ခံနိုင္တာ ။အသားငါး မစားရင္္ကိုယ္ခံအား မေကာင္းဘူးလို႔လက္ခံထားသူေတြဟာ ပိုမ်ားေနလိမ့္မယ္ ။

ကိုယ္ေစာင့္နတ္ သာသနာေစာင့္နတ္နဲ႔မိမိနဲ႔ပဌာန္းဆက္ပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာပ်က္စီးေတာ့မယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြအတြက္္ ႀကိဳတင္ၿပီး သတိေပးခ်င္တယ္ ။ အသားငါး စားထားသူေတြ ဆိုရင္္ သူတို႔ိ အနားကပ္လို႔ မရဘူး ။ အသားငါး စားထားသူဟာအနံ့အသက္္ မေကာင္းဘူး ။အိမ္မက္ေပးဖို႔ မလြယ္ဘူး ။ နိမိိတ္ေတြျပဖို႔ ခက္ခဲတယ္ ။

အသားငါး မစားျခင္းရဲ့ ေနာက္တမ်ိဳး ရလဒ္ကတိိရစၧာန္ေတြအေပၚ ေမတၱာဓါတ္ ပိုၿပီးသက္ေရာက္ေစတယ္ ။ အထူးသျဖင့္္ တစ္ျခားသတၱဝါေတြရဲ့ အကုသိုိလ္ကံေတြေၾကာင့္ ကိုယ္ပါေရာပါသြားတတ္တဲ့ သေဘာရွိတယ္ ။ ဒါကို္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတြက သိၿပီး သတိိေပးခ်င္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္္ သူတို႔ အနားကပ္လို႔ မရဘူး ။ အဲဒီသေဘာေၾကာင့္ အသားငါး ေလ်ာ့ျခင္းဟာ ကပ္ေဘးကို ေလ်ာ့ပါးေစတယ္လို႔ ေျပာတာ ။ ဒါက လြဲေခ်ာ္မႈ နံပါတ္ ႏွစ္ ။

နံပါတ္သံုးက ပရိတ္ရြတ္ပုံ ေနရာက်ျခင္း ဆိုတာကေတာ့ တျခားဘာသာေတြ အတြက္ ယုံၾကည္မႈ မရွိတဲ့အတြက္္ ပရိတ္က အရံအတား မျဖစ္ေစဘူး ။ ပရိိတ္ရြတ္တဲ့အခါ ဘုရားရွင္ရဲ့ တရားေတာ္ျမတ္ရဲ့အရွိန္အဝါဟာ ျဖည့္ဆည္းခဲ့တဲ့ ပါရမီေတာ္ေၾကာင့္္ စၾကၤာဝဠာတိုက္တေသာင္းထိ ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္တယ္ ။ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ လူေတြ ေသၾကတယ္ ။ အဲဒီ ေသတဲ့သူေတြကို ညအခါ ဘီလူး , ေျမဘုတ္ , ၿပိတၱာေတြက လုယူစားေသာက္ၾကတယ္ ။ ဒါေတြကို ပကတိ မ်က္စိနဲ႔မျမင္နိုင္ၾကေတာ့ မယုံၾကည္ၾကဘူး ။

ပရိတ္ရြတ္တဲ့အခါ ပရိတ္ရဲ့ ၾသဇာ ရြတ္ဖတ္သူရဲ႕ သီလ , သမာဓိ , ပညာေၾကာင့္ ဘီလူးေတြ ၿပိတၱာေတြဟာ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ထြက္ေျပးၾကတယ္ ။ ကပ္ေဘး ျဖစ္ခ်ိန္မွာ အမႏုႆ လို့ေခၚတဲ့ သူတို႔ေတြဟာ လူေတြကို မူးေဝေအာင္လုပ္ၾကတယ္ ။ ပူးကပ္ၿပီး လူ႔ေလာကကို အနိဌာ႐ုံေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကတယ္ ။ ပရိတ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပရိတ္ေရဖ်န္းျခင္းေၾကာင့္ ဘီလူးေတြ ထြက္ေျပးရေၾကာင္း ဘုရားရွင္လက္ထက္က ကပ္ေဘးမွာျဖစ္ခဲ့ဘူးတာပဲ။

ပရိတ္ အစြမ္းထက္ဖို႔ အသံထြက္မွန္ရမယ္ ယုံၾကည္ရမယ္ ကံႀကီးထိုက္သူမျဖစ္ေစရ ဆိုတဲ့ အဂၤါသုံးခ်က္နဲ႔ ညီရတယ္တဲ့ ။ ဒါ့ေၾကာင့္္ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးက ပရိတ္ရြတ္ပုံ ေနရာက်ရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာပါ ။ ဒီသေဘာေတြကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြပဲ သိတယ္ ။ သိိတာေတာင္ မယုံၾကည္တဲ့သူက မ်ားတယ္ ။ ဒါက လြဲေခ်ာ္မူ႔ နံပါတ္ သုံး ပါပဲ ။

အခုဆို လက္ေဆးၾက , အျပင္မထြက္ၾက နဲ႔ ဆိုတဲ့ မ်က္ျမင္သေဘာ ကာကြယ္မူ႔ေတြပဲ တစ္ကမၻာလုံး လုပ္ေနၾကတယ္ ။ မ်က္ျမင္သေဘာနဲ႔လည္း ကာကြယ္ရမယ္ မျမင္နိုင္တဲ့ သေဘာေတြနဲ႔လည္း အခုတင္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း ကာကြယ္ၾကမယ္ ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္သူေတြ ကပ္ေဘးကေန ပိုၿပီး လြတ္နိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္ ။ ဒီသေဘာေတြကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအတြက္ ကပ္ေဘးက လြတ္ေျမာက္ေစနိုင္တဲ့ အထူးအခြင့္အေရးဆိုိတာ မေမ့ၾကပါေစနဲ႔ ။

ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္္ဘုရားႀကီး

အေမွာင္ေပ်ာက္ ၍ အလင္းေရာက္ပါေစ။

Unicode

လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးက မိန့်မှာခဲ့တယ်…

ကပ်ဆိုက် တဲ့ အခါ ငါးပါး သီလ မြဲခြင်း အသားငါး စားသုံးမူ့နည်းခြင်း ပရိတ်ရွတ်ပုံ နေရာကျခြင်း တို့ဟာ ကပ်ဘေး ကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ခြင်းပဲတဲ့ ။ ကပ် ဆိုက် တယ် ဆိုတာ လူသားတွေ လောဘ , ဒေါသ , မောဟတွေ များလို့ သဘာဝတရားကြီးက ရပ်တန့်သွားအောင် ပညာပေးတာ ။ ငါးပါးသီလ လုံခြုံအောင် စောင့်ထိမ်းခြင်းရဲ့ အကျိုးကို သိပ္ပံကိရိယာတွေနဲ့ တိုင်းလို့ မရဘူး ။

လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး

ကမ္ဘာလောကဓါတ်ကြီးဟာ သတ္တဝါတွေရဲ့ ကံတရားအတိုင်း ဖြစ်တည်နေတာ ။ ဘုရားရှင်တွေ မပွင့်တဲ့အချိန် သာသနာပကာလမှာလည်း လူသားတွေ ငါးပါးသီလ လုံခြုံကြလို့ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ ဝဠာဟာက ဆိုတဲ့ ရာသီဥတုကို စောင့်ကြပ်တဲ့နတ်တွေ စောင့်ကြပ်ပေးကြတယ် ။ အဲဒီ အခါမျိုးမှာ ဥတုမှန်ပြီး တိုင်းသူပြည်သားတွေ လယ်ယာမြေ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာ ကောင်းမွန်တယ် ။

အဲဒီအတွက် အငတ်ဘေး မဆိုက်ဘူး ။ လူသားတွေ သီလပျက်ပြီဆိုရင် ဝဠာဟာကနတ်တွေဟာ သွားမြဲလမ်းက မသွားဘဲ တစ်ခြားလမ်းက သွားတယ် ။ အဲဒီအတွက် ဥတုတွေ ဖေါက်ပြန်တယ် ။လူသားတွေအတွက် ဥတုမမှန်တော့ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာ ခက်ခဲကုန်တယ် ။ ပြောချင်တာက ငါးပါးသီလ စောင့်ထိန်းတဲ့ အကျိူးဟာ နည်းနည်းနောနော မဟုတ်ဘူး ။

မမြင်ရတဲ့ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေ စောင့်ရှောက်တာခံရတယ် ။ဒီသဘောတွေကို ဖန်ဆင်းရှှင်က ဖန်ဆင်းလို့အရာရာဖြစ်တာ ဆိုတဲ့ သူတွေ ဘယ်လို လက်ခံမလဲ ။ ဒါက လွဲချော်မှု နံပါတ်တစ် ပါ ။ နံပါတ်နှစ် အသားငါး စားသုံးမှု နည်းခြင်းဟာ ကပ်ဘေးကို ကာကွယ်စေတယ် ဆိုတာ ဒီနေ့တော်တော်များများ လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ရောဂါပိုး ဆိုတာ ကိုယ်ခံအားကောင်းမှ ခံနိုင်တာ ။အသားငါး မစားရင်ကိုယ်ခံအား မကောင်းဘူးလို့လက်ခံထားသူတွေဟာ ပိုများနေလိမ့်မယ် ။

ကိုယ်စောင့်နတ် သာသနာစောင့်နတ်နဲ့မိမိနဲ့ပဌာန်းဆက်ပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပျက်စီးတော့မယ့် အကြောင်းအရာတွေအတွက် ကြိုတင်ပြီး သတိပေးချင်တယ် ။ အသားငါး စားထားသူတွေ ဆိုရင် သူတို့ိ အနားကပ်လို့ မရဘူး ။ အသားငါး စားထားသူဟာအနံ့အသက် မကောင်းဘူး ။အိမ်မက်ပေးဖို့ မလွယ်ဘူး ။ နိမိတ်တွေပြဖို့ ခက်ခဲတယ် ။

အသားငါး မစားခြင်းရဲ့ နောက်တမျိုး ရလဒ်ကတိရစ္ဆာန်တွေအပေါ် မေတ္တာဓါတ် ပိုပြီးသက်ရောက်စေတယ် ။ အထူးသဖြင့် တစ်ခြားသတ္တဝါတွေရဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့် ကိုယ်ပါရောပါသွားတတ်တဲ့ သဘောရှိတယ် ။ ဒါကို ကိုယ်စောင့်နတ်တွေက သိပြီး သတိပေးချင်တယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အနားကပ်လို့ မရဘူး ။ အဲဒီသဘောကြောင့် အသားငါး လျော့ခြင်းဟာ ကပ်ဘေးကို လျော့ပါးစေတယ်လို့ ပြောတာ ။ ဒါက လွဲချော်မှု နံပါတ် နှစ် ။

နံပါတ်သုံးက ပရိတ်ရွတ်ပုံ နေရာကျခြင်း ဆိုတာကတော့ တခြားဘာသာတွေ အတွက် ယုံကြည်မှု မရှိတဲ့အတွက် ပရိတ်က အရံအတား မဖြစ်စေဘူး ။ ပရိတ်ရွတ်တဲ့အခါ ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်မြတ်ရဲ့အရှိန်အဝါဟာ ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ ပါရမီတော်ကြောင့် စင်္ကြာဝဠာတိုက်တသောင်းထိ သြဇာအာဏာ သက်ရောက်တယ် ။ ကပ်ဘေးကြောင့် လူတွေ သေကြတယ် ။ အဲဒီ သေတဲ့သူတွေကို ညအခါ ဘီလူး , မြေဘုတ် , ပြိတ္တာတွေက လုယူစားသောက်ကြတယ် ။ ဒါတွေကို ပကတိ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ကြတော့ မယုံကြည်ကြဘူး ။

ပရိတ်ရွတ်တဲ့အခါ ပရိတ်ရဲ့ သြဇာ ရွတ်ဖတ်သူရဲ့ သီလ , သမာဓိ , ပညာကြောင့် ဘီလူးတွေ ပြိတ္တာတွေဟာ ကြောက်လန့်ပြီး ထွက်ပြေးကြတယ် ။ ကပ်ဘေး ဖြစ်ချိန်မှာ အမနုဿ လို့ခေါ်တဲ့ သူတို့တွေဟာ လူတွေကို မူးဝေအောင်လုပ်ကြတယ် ။ ပူးကပ်ပြီး လူ့လောကကို အနိဌာရုံတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြတယ် ။ ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းနှင့် ပရိတ်ရေဖျန်းခြင်းကြောင့် ဘီလူးတွေ ထွက်ပြေးရကြောင်း ဘုရားရှင်လက်ထက်က ကပ်ဘေးမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲ။

ပရိတ် အစွမ်းထက်ဖို့ အသံထွက်မှန်ရမယ် ယုံကြည်ရမယ် ကံကြီးထိုက်သူမဖြစ်စေရ ဆိုတဲ့ အင်္ဂါသုံးချက်နဲ့ ညီရတယ်တဲ့ ။ ဒါ့ကြောင့် လယ်တီဆရာတော်ကြီးက ပရိတ်ရွတ်ပုံ နေရာကျရမယ်လို့ ပြောခဲ့တာပါ ။ ဒီသဘောတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲ သိတယ် ။ သိတာတောင် မယုံကြည်တဲ့သူက များတယ် ။ ဒါက လွဲချော်မူ့ နံပါတ် သုံး ပါပဲ ။

အခုတော့ လက်ဆေးကြ , အပြင်မထွက်ကြ နဲ့ ဆိုတဲ့ မျက်မြင်သဘော ကာကွယ်မူ့တွေပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံး လုပ်နေကြတယ် ။ မျက်မြင်သဘောနဲ့လည်း ကာကွယ်ရမယ် မမြင်နိုင်တဲ့ သဘောတွေနဲ့လည်း အခုတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ကာကွယ်ကြမယ် ဆိုရင် မြန်မာပြည်သူတွေ ကပ်ဘေးကနေ ပိုပြီး လွတ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ် ။ ဒီသဘောတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် ကပ်ဘေးက လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ အထူးအခွင့်အရေးဆိုတာ မမေ့ကြပါစေနဲ့ ။

ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

အမှောင်ပျောက် ၍ အလင်းရောက်ပါစေ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *