ရန္ကုန္ ကိုဗစ္ လူနာ ( ၂) ဦးထပ္မံေတြ႕ရွိ စုစုေပါင္း ( ၁၂၃ ) ဦး ျဖစ္

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၂၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား

၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) ၏ (၂၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ညေနတြင္ (ပထမအသုတ္) စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၈၀) ခုအနက္ (၂) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ၿပီး က်န္ (၁၇၈) ခုတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိ (မေတြ႕ရွိ) ပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား

၂။ (၂၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ည (၈:၀၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာ (၁၂၃)ဦးရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေရာဂါပိုးကင္းစင္သူ (၉) ဦး ရွိၿပီး ၎တို႔အား ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အသြားအလာ ဆက္လက္ကန႔္သတ္ထားရွိပါသည္။ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၅)ဦးရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္လူနာ (၁၀၉) ဦးအား ေဖာ္ျပပါ ဇယားအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ကုသမႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လူနာ (၁၀၉) ဦးအနက္ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသမႈေပးလ်က္ရွိသူ (၃) ဦးရွိၿပီး က်န္ (၁၀၆) ဦး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ သက္သာေကာင္းမြန္လ်က္ရွိပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား

၄။ ယေန႕ ပထမအသုတ္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ လူနာသစ္ (၂) ဦးကို သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း၍ သီးျခားထားရွိကုသမႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။ (၂၁-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၂၂-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၁၂၁)ဦး ရွိပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ၾကီးဌာန

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *