” ေၾကာင္လွ်ာသီး အစြမ္း အံ႕မခမ္း ” အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာဂါ (၁၈) ပါး ကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္…

အဆိပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေရာဂါ ( ၁၈ ) ပါး ကို ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာ ေၾကာင္လွ်ာသီး/ ေၾကာင္လွ်ာ႐ြက္/ ေၾကာင္လွ်ာပြင့္/ အေၾကာင္းေလး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္…

ေၾကာင္လွ်ာပင္ (Indian Trumpet Flower , Raw Material , Oroxylum indicun Vent , Bignoniaceae)။ ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းေဆးပညာ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ ထြန္းကား ပါေစေသာ္။

အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာဂါ (၁၈) ပါး ကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္…

ေၾကာင္ေလးပင္ ေႁမြႏွင့္ အဆိပ္ မ်ိဳးမ်ိဳး ႏိုင္နင္းေသာ ေဆး ေဖာ္ စပ္ ရာ ၌ အသုံးျပဳ ေၾကာင္ တစ္ေကာင္ ေခၚသည့္ ေၾကာင္ လွ်ာ ႐ြက္

(က) ေၾကာင္လွ်ာ အေခါက္အမႈန႔္ျပဳ ၍ ခ်င္း( ဂ်င္း ) ရည္ ၊ ပ်ားရည္တို႔ႏွင့္ ေရာစပ္လ်က္ ေသာက္ေသာ္ ပန္းနာ ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ ေပ်ာက္ ၏

(ခ) အေခါက္မႈန႔္ကို ေရေႏြးတြင္ ၂ နာရီခန႔္စိမ္၍ စစ္ၿပီး နံနက္ ည ေသာက္ေသာ္ အစာမေၾကေရာဂါ ေပ်ာက္၏

(ဂ) ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ ကို ေရစိမ္၍ ၎ေရႏွင့္ ပလုတ္က်င္း ေပးေသာ္ ခံတြင္း ေျခာက္ကြဲနာ ေပ်ာက္ပါတယ္

(ဃ) သားဖြားၿပီး နာက်င္ကိုက္ခဲသည့္ေရာဂါ ၊ ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္ေရာဂါမ်ားအတြက္လည္း ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ကို သုံးႏိုင္ေသးသည္။

(င) အျမစ္ေခါက္ကို အဆစ္အမ်က္ ေရာဂါဖ်ားေရာဂါ ၊ ဝမ္းေဖာ ၊ ဝမ္းေရာင္ ၊ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳ၏

(စ) ေၾကာင္လွ်ာ႐ြက္ ညႇစ္ေရ ကို ေသာက္ေသာ္ ဘိန္းဆိပ္သင့္ ျခင္း ေပ်ာက္၏

(ဆ) ေၾကာင္လွ်ာ႐ြက္ျပဳတ္ တို႔စား က ဝမ္းမီးေကာင္း ၏ ။ နားအူ နားကိုက္ေကာင္း၏

(ဇ) ေၾကာင္လွ်ာ အသီးကို ျပဳတ္၍ လည္းေကာင္း ၊ ဖုတ္ ၍ လည္းေကာင္းစားျခင္းျဖင့္ အစာမေၾကေရာဂါ ၊ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါ ၊ သ႐ိုက္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။ သုပ္စားျခင္းျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းတြင္း အပူဖုေပါက္ေသာေရာဂါ ေပ်ာက္သ ည္။

(ဈ) ေၾကာင္ လွ်ာသီး ႏွင့္ ၾကက္သား ေရာ ခ်က္စားပါက ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ ေပ်ာက္ ၏

(ည) ေၾကာင္ လွ်ာသီး ႏွင့္ ငါးရံ႕ျဖင့္ခ်က္စားပါက ကာလဝမ္းေရာဂါေပ်ာက္၏ ။ အားကို ျဖစ္ေစၿပီး အစာမေၾကေရာဂါ ဝမ္းပ်က္ေရာဂါေပ်ာက္၏။

(ဋ) ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ ပုစြန္ ခ်က္စားက ႏွလုံးေလ ႐ိုက္ေရာဂါ ၊ ႏွလုံးတုန္ ၊ ရင္တုန္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

(ဌ) ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ ငါးသေလာက္ ခ်က္စားက အေဖာေရာဂါ ကို က်ေစ၍ လူကို ဝၿဖိဳးေစၿပီး ႏွလုံးအားနည္းျခင္း ကို ေပ်ာက္ေစသည္။

(ဍ) ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ ငါးေႁမြထိုး ခ်က္စားက ဒူလာေသြးဝမ္း မီးယပ္ေသြးဝမ္း ႏွင့္ ျမင္းသ႐ိုက္ ေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏။

(ဎ) ေၾကာင္လွ်ာ အျမစ္ကိုေသြး၍ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အနာဝင္ မန္းလိုက္ျခင္း ေပ်ာက္ကင္းသည္

(ဏ) ေၾကာင္လွ်ာသီးကို (၇) ရက္ ၂ ခါ စားေသာ္ သုတ္ခြန္အား တိုးပြားေစ၏၊ ေဒါသသုံးပါးကို ၿငိမ္းေစ၏

(တ) ေၾကာင္လွ်ာ အေခါက္အျမစ္ တို႔ကို ေသြးလိမ္းေသာ္ ေလျဖတ္ေလငန္း တျခမ္းေသ၊ တပိုင္းေသ၊ ေသြးမေလွ်ာက္ ေလမေလွ်ာက္၊ ထုံနာက်င္နာ၊ ခ်ိနဲ႔ေသာသူမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္း၏။

(ထ) ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ ၆ ေ႐ြးသား ၊ ခ်င္းေျခာက္ ၆ ဆ႐ြးသား၊ ထန္းလ်က္ ၁၂ ေ႐ြးသားတို႔ကိုေရာ၍ အလုံး သုံးလုံးရေအာင္ လုံး၍ နံနက္ ေန႔ ည ဒသမႈျပဳတ္ရည္ႏွင့္ ေသာက္ေသာ္ သားဖြား မီးယပ္ေရာဂါျဖစ္သည့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားသားဖြားၿပီးေနာက္ ၄-၅-၆ ရက္တိုင္ေအာင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္းတို႔ကိုအံ့ၾသ ဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ေပ်ာက္ကင္းသည္။

(ဒ) ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ကို အမႈန႔္ျပဳ ၍ ခ်င္း (ဂ်င္း)သတၳဳရည္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ပ်ားရည္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရာစပ္၍ လ်က္စားေသာ္ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါသည္ ေပ်ာက္ကင္း၏။

(ဓ) ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ေရႏွင့္ စပ္ ၍ ႏြားႏို႔၊ ပဲစင္းငုံ႐ြက္ သတၳဳရည္ေရာၿပီး ရႉေပးခဲ့ေသာ္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏

(န) ေၾကာင္လွ်ာ အေခါက္မႈန႔္ ကို ေရေႏြးတြင္ ႏွစ္နာရီၾကာမွ် စိမ္၍စစ္ၿပီးေနာက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁ က်ပ္သားမွ် နံနက္ည ေသာက္ခဲ့ေသာ္ ဝမ္းမီးႏုံ႔ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အစာမေၾကေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း ၏

(ပ) ေၾကာင္လွ်ာ႐ြက္ သတၳဳရည္ ကို တိုက္ေသာ္ဘိန္းဆိပ္သင့္သူမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းသည္

(ဖ) ေၾကာင္လွ်ာ႐ြက္ကို သို႔မဟုတ္ ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ ကို ေရႏွင့္စိမ္၍ ၎ေရကို ပလုတ္က်င္းေပးခဲ့ေသာ္ ခံတြင္းေျခာက္ကြဲနာ ေပ်ာက္ကင္း၏။

(ဗ) ေၾကာင္လွ်ာပြင့္ကို သုတ္စားျခင္း၊ ေရေႏြးေဖ်ာျ္ပီး တို႔ျပဳတ္စားျခင္း ျဖင့္ ႏႈတ္မၿမိန္နာ အတြက္ ေပ်ာက္ကင္း ၏…

အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာဂါ (၁၈) ပါး ကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္…

Source ; က်န္းမာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး

Unicode

အဆိပ် အမျိုးမျိုးနှင့် ရောဂါ ( ၁၈ ) ပါး ကို ပျောက်ကင်းနိုင်သော ကြောင်လျှာသီး/ ကြောင်လျှာရွက်/ ကြောင်လျှာပွင့်/ အကြောင်းလေး ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်နော်…

ကြောင်လျှာပင် (Indian Trumpet Flower , Raw Material , Oroxylum indicun Vent , Bignoniaceae)။ မြန်မာ့ တိုင်းရင်းဆေးပညာ အသစ်တဖန် ပြန်လည် ထွန်းကား ပါစေသော်။

ကြောင်လေးပင် မြွေနှင့် အဆိပ် မျိုးမျိုး နိုင်နင်းသော ဆေး ဖော် စပ် ရာ ၌ အသုံးပြု ကြောင် တစ်ကောင် ခေါ်သည့် ကြောင် လျှာ ရွက်

(က) ကြောင်လျှာ အခေါက်အမှုန့်ပြု ၍ ချင်း( ဂျင်း ) ရည် ၊ ပျားရည်တို့နှင့် ရောစပ်လျက် သောက်သော် ပန်းနာ ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက် ၏

(ခ) အခေါက်မှုန့်ကို ရေနွေးတွင် ၂ နာရီခန့်စိမ်၍ စစ်ပြီး နံနက် ည သောက်သော် အစာမကြေရောဂါ ပျောက်၏

(ဂ) ကြောင်လျှာခေါက် ကို ရေစိမ်၍ ၎င်းရေနှင့် ပလုတ်ကျင်း ပေးသော် ခံတွင်း ခြောက်ကွဲနာ ပျောက်ပါတယ်

(ဃ) သားဖွားပြီး နာကျင်ကိုက်ခဲသည့်ရောဂါ ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်ရောဂါများအတွက်လည်း ကြောင်လျှာခေါက်ကို သုံးနိုင်သေးသည်။

(င) အမြစ်ခေါက်ကို အဆစ်အမျက် ရောဂါဖျားရောဂါ ၊ ဝမ်းဖော ၊ ဝမ်းရောင် ၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါများအတွက် အသုံးပြု၏

(စ) ကြောင်လျှာရွက် ညှစ်ရေ ကို သောက်သော် ဘိန်းဆိပ်သင့် ခြင်း ပျောက်၏

(ဆ) ကြောင်လျှာရွက်ပြုတ် တို့စား က ဝမ်းမီးကောင်း ၏ ။ နားအူ နားကိုက်ကောင်း၏

(ဇ) ကြောင်လျှာ အသီးကို ပြုတ်၍ လည်းကောင်း ၊ ဖုတ် ၍ လည်းကောင်းစားခြင်းဖြင့် အစာမကြေရောဂါ ၊ လည်ပင်းကြီးရောဂါ ၊ သရိုက်ရောဂါ ပျောက်၏။ သုပ်စားခြင်းဖြင့် လည်ချောင်းတွင်း အပူဖုပေါက်သောရောဂါ ပျောက်သ ည်။

(ဈ) ကြောင် လျှာသီး နှင့် ကြက်သား ရော ချက်စားပါက ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ ပျောက် ၏

(ည) ကြောင် လျှာသီး နှင့် ငါးရံ့ဖြင့်ချက်စားပါက ကာလဝမ်းရောဂါပျောက်၏ ။ အားကို ဖြစ်စေပြီး အစာမကြေရောဂါ ဝမ်းပျက်ရောဂါပျောက်၏။

(ဋ) ကြောင်လျှာသီး နှင့် ပုစွန် ချက်စားက နှလုံးလေ ရိုက်ရောဂါ ၊ နှလုံးတုန် ၊ ရင်တုန်ရောဂါ ပျောက်၏။

(ဌ) ကြောင်လျှာသီး နှင့် ငါးသလောက် ချက်စားက အဖောရောဂါ ကို ကျစေ၍ လူကို ဝဖြိုးစေပြီး နှလုံးအားနည်းခြင်း ကို ပျောက်စေသည်။

(ဍ) ကြောင်လျှာသီး နှင့် ငါးမြွေထိုး ချက်စားက ဒူလာသွေးဝမ်း မီးယပ်သွေးဝမ်း နှင့် မြင်းသရိုက် ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

(ဎ) ကြောင်လျှာ အမြစ်ကိုသွေး၍ လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အနာဝင် မန်းလိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်းသည်

(ဏ) ကြောင်လျှာသီးကို (၇) ရက် ၂ ခါ စားသော် သုတ်ခွန်အား တိုးပွားစေ၏၊ ဒေါသသုံးပါးကို ငြိမ်းစေ၏

(တ) ကြောင်လျှာ အခေါက်အမြစ် တို့ကို သွေးလိမ်းသော် လေဖြတ်လေငန်း တခြမ်းသေ၊ တပိုင်းသေ၊ သွေးမလျှောက် လေမလျှောက်၊ ထုံနာကျင်နာ၊ ချိနဲ့သောသူများ သက်သာပျောက်ကင်း၏။

(ထ) ကြောင်လျှာခေါက် ၆ ရွေးသား ၊ ချင်းခြောက် ၆ ဆရွးသား၊ ထန်းလျက် ၁၂ ရွေးသားတို့ကိုရော၍ အလုံး သုံးလုံးရအောင် လုံး၍ နံနက် နေ့ ည ဒသမှုပြုတ်ရည်နှင့် သောက်သော် သားဖွား မီးယပ်ရောဂါဖြစ်သည့် အမျိုး သမီးများသားဖွားပြီးနောက် ၄-၅-၆ ရက်တိုင်အောင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့် ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းတို့ကိုအံ့သြ ဖွယ်ကောင်းအောင် ပျောက်ကင်းသည်။

(ဒ) ကြောင်လျှာခေါက်ကို အမှုန့်ပြု ၍ ချင်း (ဂျင်း)သတ္ထုရည်နှင့်လည်းကောင်း၊ ပျားရည်နှင့် လည်းကောင်း၊ ရောစပ်၍ လျက်စားသော် ပန်းနာချောင်းဆိုးရောဂါသည် ပျောက်ကင်း၏။

(ဓ) ကြောင်လျှာခေါက်ရေနှင့် စပ် ၍ နွားနို့၊ ပဲစင်းငုံရွက် သတ္ထုရည်ရောပြီး ရှူပေးခဲ့သော် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏

(န) ကြောင်လျှာ အခေါက်မှုန့် ကို ရေနွေးတွင် နှစ်နာရီကြာမျှ စိမ်၍စစ်ပြီးနောက် တစ်ကြိမ်လျှင် ၁ ကျပ်သားမျှ နံနက်ည သောက်ခဲ့သော် ဝမ်းမီးနုံ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော အစာမကြေရောဂါ ပျောက်ကင်း ၏

(ပ) ကြောင်လျှာရွက် သတ္ထုရည် ကို တိုက်သော်ဘိန်းဆိပ်သင့်သူများ သက်သာပျောက်ကင်းသည်

(ဖ) ကြောင်လျှာရွက်ကို သို့မဟုတ် ကြောင်လျှာခေါက် ကို ရေနှင့်စိမ်၍ ၎င်းရေကို ပလုတ်ကျင်းပေးခဲ့သော် ခံတွင်းခြောက်ကွဲနာ ပျောက်ကင်း၏။

(ဗ) ကြောင်လျှာပွင့်ကို သုတ်စားခြင်း၊ ရေနွေးဖျောြ်ပီး တို့ပြုတ်စားခြင်း ဖြင့် နှုတ်မမြိန်နာ အတွက် ပျောက်ကင်း ၏…

Source ; ကျန်းမာရေးနှင့် တိုင်းရင်းဆေး

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *