တ႐ုတ္ကို ေျခစုံကန္ၿပီး အေမရိကန္ကုမၸဏီ (၁၀၀) ခန႔္ အိႏၵိယသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ ျပင္ဆင္ျပီ

COVID-19 ကပ္ေဘးေၾကာင့္ တ႐ုတ္ တြင္ ရွိေနေသာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီ ၁၀၀ နီးပါးသည္ အိႏၵိယနိုင္ငံ ဥတာပရာဒက္ရွ္ ျပည္နယ္အား ၎တို ႔၏ ေနရာသစ္ အျဖစ္ အေလး အနက္ထား စဥ္းစားလ်က္ ရွိ သည္ ။

တ႐ုတ္ကို ေျခစုံကန္ၿပီး အေမရိကန္ကုမၸဏီ (၁၀၀) ခန႔္ အိႏၵိယသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ ျပင္ဆင္

အေမရိကန္-အိႏၵိယ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ျပဳမႈ ဖိုရမ္၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ဥတာပရာဒက္ရွ္ ျပည္နယ္ ၏ အႀကီးစား ၊ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား MSMEs တာဝန္ခံဝန္ႀကီး နက္ရွ္ ဆင္းခ်္က အေမရိကန္ ကုမၸဏီ တာဝန္ ရွိသူမ်ား ႏွင့္ အဂၤါေန႕ ၌ webinar အြန္လိုင္းေတြ႕ဆုံမႈမွ တစ္ဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ။

အ ဆို ပါ ကုမၸဏီမ်ား မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ ေဆးဝါး၊ သိပၸံဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ၊ ကာကြယ္ေရး၊ ေလေၾကာင္း လိုင္း ႏွင့္ အစားအစာ ထုတ္လုပ္ေရး က႑မ်ား တြင္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ကို ျပသ ခဲ့ သည္ ။

တ႐ုတ္ကို ေျခစုံကန္ၿပီး အေမရိကန္ကုမၸဏီ (၁၀၀) ခန႔္ အိႏၵိယသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ ျပင္ဆင္

ထို ကုမၸဏီမ်ား တြင္ Lockheed Martin၊ Adobe။ Honeywell။ Boston Scientific ႏွင့္ Cisco Systems တို႔အျပင္ UPS ႏွင့္ FedEx ကဲ့သို႔ေသာ တစ္ကမာၻလုံး ဆိုင္ရာ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားပါ ပါဝ င္ခဲ့သည္။

ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က တ႐ုတ္ မွ ထြက္ခြာၿပီး အိႏၵိယ အပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေနရာသစ္ကို ရွာေဖြရန္ စိတ္ဝင္တစား ရွိေနေၾကာင္း ကို ျပသခဲ့သည္ ။

“ဥတာပရာဒက္ရွ္ျပည္နယ္က ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းေတြ ကို သူတို ႔နဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကတယ္။ ျပည္နယ္မွာ MSMEs လုပ္ငန္းေပါင္း သိန္း ၉၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ေတြ ရွိေၾကာင္း သူတို႔ကို ေျပာျပခဲ့ တယ္။ ျပည္နယ္ မွာ တည္ၿငိမ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕အတူ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ ေရေပးေဝေရး၊ ဆည္ေျမာင္းေရသြယ္စနစ္နဲ႕ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ရရွိမႈ စတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြ အားေကာင္းစြာ ရွိေနတယ္။ ဥတာပရာဒက္ရွ္ျပည္နယ္ဟာ နိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆုံး ျပည္နယ္ေတြမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရွ႕တန္းက ေျပးေနတဲ့ ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္ပဲ ျဖစ္တယ္။”ဟု ဝန္ႀကီး ဆင္းခ်္က ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးႏွင့္ MSME ႏွင့္ ပို႔ကုန္က႑ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ တို႔အပါအဝင္ အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားပါ ပါဝင္ၿပီး အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္နယ္ အစိုးရသည္ အဓိကအားျဖင့္ ကာကြယ္ေရး၊ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး၊ အစားအစာထုတ္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ပညာေရးစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားအ တြက္ မူဝါဒ ၂၁ ခ်က္ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္ဟု ၎တို႔က အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Source: Financial Express

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *