ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား မျဖစ္မေန ဖတ္ထားသင့္တဲ့ ၁၃၈၂(၂၀၂၀)ခုႏွစ္ အတြင္း ေန႕နံ အလိုက္ေဟာစာတန္း ယၾတာမ်ား

မျဖစ္မေန ဖတ္ထားသင့္ တဲ့ ၁၃၈၂(၂၀၂၀) ခုႏွစ္ အတြင္း (၇)ရက္ သားသမီးမ်ားေန႕နံ အလိုက္ေဟာစာတန္း

တနဂၤေႏြ

ဤႏွစ္တြင္ အေပါင္းအသင္းမွား၍ ဒုစရိုက္ႏွင့္ မလြတ္ကင္းနိုင္ေသာ ေၾကာင့္သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကဥ္ရအံ့။ ဖခင္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာအံ့။ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္း မ်ားေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ အထက္လူႀကီးထံမွေစာင့္ေရွာက္ မႈရရွိအံ့။ သားသမီး အက်ိဳးခံစားခြင့္နည္းအံ့။ ပညာေရးတြင္ႀကိဳး စားသေလာက္ထူးခၽြန္နိုင္အံ့။ ဂုဏ္ရွိန္ႀကီးမားေသာ အသိုက္အဝန္းမွ ဖူးစာဆုံအံ့။ စစ္မွန္ေသာဖူးစာရွင္ႏွင့္ ဆုံစည္းနိုင္အံ့ ၊ၾကာသပေတး ေသာၾကာ အက်ိဳးေပးမည္။ အဂၤါႏွင့္အက်ိဳးတူေရွာင္စက္မႈ အိမ္ၿခံေျမပညာေရးဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တို႔ အက်ိဳးေပးေကာင္း ၏။ က်န္းမာေရး အဆုတ္အသည္း ‌ေဝဒနာ၊မၾကာခဏ ေခါင္းကိုက္ျဖစ္ပြားနိုင္အံ့။

ယၾတာ နံနက္ ၉ နာရီ ရာဟုနံဘုရားဖက္ဖူးစိမ္းဝတ္ဆင္လ်က္ ကံ့ ေကာ္(၉)ညြန႔္လႉ

တနလၤာ

ဤနစ္ တြင္အေပါင္းသင္း မိတ္ေဆြမ်ားတိုးပြားအံ့။ ဇနီးသည္ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲ နိုင္အံ့။ ေဆြမ်ိဳးသားျခင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူလု ပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးနည္းအံ့။ လူမႈေရးရႈပ္ေထြးမႈ မ်ားၾကဳံနိုင္အံ့ ။ လစ္ဟင္းေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္းနည္းအံ့။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား ခ်စ္ခင္ စုံမတ္သူမ်ားအံ့။ အလႉေရစက္ လက္ႏွင့္မကြာ လႉနိုင္အံ့။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားအံ့။ဇ နီးဘက္မွေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အခ်င္းမ်ားအံ့။ လူလိမ္ေငြလိမ္ခံရအံ့၊ ပညာေရးတြင္ထူးခၽြန္ေသာႏွ စ္ျဖစ္အံ့၊ တနလၤာ ဗုဒၶဟူးေမြးတို႔ႏွင့္ အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့ ေရသန႔္ေက်ာက္မ်တ္ တူေဖာ္ေရးအလွကုန္ အလွျပင္အက်ိဳးေပးအံ့။ ဆီးေက်ာက္ကပ္ အစာအိမ္အူလမ္း ေၾကာင္းေဝဒနာျဖစ္နိုင္အံ့။

ယၾတာ ေမြးေန႔ နံနက္ ၉း ၁၈အခ်ိန္ ေသာၾကာနံဘုရားတြင္ၾကည္ျပာေရာင္ ဝတ္ဆင္လ်က္ ဒန္းညြန႔္ (၉)ညြန႔္ကပ္လႉပါ

အဂၤါ

ဤႏွစ္တြင္လူမႈဆက္ဆံေရး၌ အေျပာအဆို မွားတက္အံ့ ၊အေပါင္း အသင္းမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္စိတ္ဝမ္းကြဲတက္အံ့။ဂုဏ္ျဒပ္ေက်ာ္ေဇာ္အံ့။စီးပြားေရးတြင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ၾကဳံ ေတြ႕ရအံ့။အိမ္ေထာင္ေရးသေဘာထားကြဲလြဲမႈ မ်ားမၾကာခဏၾကဳံရအံ့။ စိတ္တည္ၿငိမ္စြာ လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္လၽွင္ ပိုမိုေအာင္ျမင္အံ့။ အခ်စ္ေရးတြင္စန္းပြင့္ေသာ္ လည္းအိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အလ်ဥ္စလို မဆုံးျဖတ္သင့္ ၊ပညာေရးတြင္အခြင့္လမ္းေကာင္း မ်ားႏွင့္ၾကဳံေတြ႕နိုင္ၿပီးႀကိဳးစားလၽွင္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္အံ့။ တနဂၤေႏြ ၾကာသပေတး အက်ိဳးေပးမည္။ စာေပသစ္သီးေဆးေဆး ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး အက်ိဳးေပးအံ့။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ုံေၾကာ က်ီးေပါင္းေရာဂါခံစားရအံ့။

ယၾတာ ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း ၅၄ )တနဂၤေႏြဘုရားတြင္ပန္းေရာင္ဝတ္ အုန္း (၇)ညြန႔္လႉ

ဗုဒၶဟူး

ဤနစ္စီးပြားေရး အတြက္ ျပည္ တြင္းျပည္ပခရီးမၾကာခဏသြားရအံ့။ အေပါင္းသင္း တို႔မွေငြေၾကးႏွင့္ လုပ္ငန္းအေထာက္အပံ့ ရရွိတက္အံ့။ လူမႈေရးပရဟိတ အထူးလုပ္ေဆာင္ရအံ့။ ေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔ ၏ၿငိဳျငင္မႈခံရေသာ္လည္း ၎တိုမွအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးနိုင္အံ့။ သားသမီးအတြက္ စိတ္ပူပန္ရအံ့ ။ နာမည္ဂုဏ္ သတင္းေက်ာ္ေဇာ္အံ့။ ပညာေရးတြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္အံ့ ။လုပ္ငန္းေဟာင္းမွ အ ခြင့္အလမ္းေကာင္း မ်ားၾကဳံရအံ့။ အထက္ လူႀကီးေျမႇာက္မစားမႈခံရအံ့။ အမ်ားႏွင့္ မတူႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္အံ့။ သတၳဳေရနံေက်ာက္မ်တ္ ထီလုပ္ငန္းတို႔ အက်ိဳးေပးအံ့ ။ႏွလုံးအေၾကာအဆစ္ေရာင္ရမ္းေသာ‌ေ ရာဂါျဖစ္နိုင္အံ့။

ယၾတာ ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၅၄)တနလၤာနံဘုရား ပန္းႏု‌ေရာင္ဝတ္ဆင္ေပါက္ပန္းျဖဴ(၅)ပြင့္ကပ္

ရာဟု

ဤႏွစ္တြင္ေငြရ လမ္းေကာင္းေသာ္လည္းလူမႈေရး ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ အကုန္အက်မ်ားအံ့။ပညာေရးတြင္ ကံေကာင္းနိုင္ေသာ္လည္းႏွလုံးသားေရး ရာကိစၥေၾကာင့္ေႏွာင့္ေႏွးနိုင္အံ့ ။လူမႈဆက္စံေရးတြင္ ပရိယာယ္ႂကြယ္ဝစြာေန ထိုင္မႈေၾကာင့္ အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိနိုင္အံ့။ အိမ္ေထာင္ေရး တြင္နားလည္ မႈလြဲမွားမႈကို ေရွာင္နိုင္လၽွင္ သာယာအံ့။ ေက်ာက္မ်တ္ သတၳဳ ပရိေဘာဂ ယာဥ္ကား အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့။ ဆီးေက်ာက္ ကပ္ဦးေႏွာက္ အာ႐ုံေၾကာေဝဒနာျဖစ္နိုင္အံ့ ။ အက်ိဳးရွိေသာျပည္ပ ခရီးမၾကာခဏသြားရအံ့ ။

ယၾတာ ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၉)အခ်ိန္ စေနနံဘုရား မီးခိုးေရာင္ဝတ္ ႏွင္းဆီ(၃)ပြင့္ကပ္လႉ

ၾကာသပေတး

ဤႏွစ္တြင္လြဲ မွားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္သူတပါးပစ္တင္ကဲ့ရဲ့ မႈေရွာင္နိုင္လၽွင္အထူးေအာင္ျမင္အံ့။မထင္မွတ္ပဲရပ္ေဝးမွဖူးစာရွင္ႏွင့္ေတြ႕ရအံ့ ။အမ်ိဳးသမီးမ်ားခ်မ္းသာဂုဏ္ေမာက္ ႂကြားဝါမႈေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။အာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕စည္းမ်ား၏ကူညီမႈပံ့ပိုးမႈရရွိတက္၏ ။ေဒါသထိန္း၍အမ်ားႏွင့္လိုက္ ေလ်ာညီစြာေနနိုင္လၽွင္ ကံေကာင္း၏။အိမ္ေထာင္ေရး တြင္ မၾကာခဏျငင္းပြားရတက္အံ့။ တနဂၤေႏြေသာၾကာ သားသမီးတို႔အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့။ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသစ္ သီးခရီးသြားလုပ္ငန္းအက်ိဳးေပးအံ့။ ပညာသင္ဆုရနိုင္အံ့။ ဘာသာေရးေအာင္ျမင္အံ့ ။ ခါးဒူ မ်က္စိ ေဝဒနာခံစားရနိုင္အံ့။

ယၾတာ ေမြးနံ နံနက္ (၉း၂၇) ဗုဒၶဟူးနံဘုရားလိေမၼာ္ေရာင္ဝတ္ ျမတ္ေလးပန္း (၉)ပြင့္ကပ္လႉ

ေသာၾကာ

ဤႏွစ္တြင္ မထင္မွတ္ထားေသာေငြ အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ ဝင္ကိန္းရွိသည္။ စကားမွားမႈေၾကာင့္ အထင္လြဲ ခံရတက္သည္ ။ ထီေပါက္ကိန္းရွိအံ့။ အိမ္ေထာင္ေရး မၾကာခဏဆိုသလို အထင္ျမင္လြဲမွားမႈၾကဳံရအံ့။ တစ္ခုလပ္မုဆိုဖို မလြတ္မလပ္ႏွင့္ ဆုံရတက္အံ့ ။ျပည္ပခရီး မၾကာခဏ သြားရတက္အံ့ ။ လူယုံလြယ္မႈကို သတိထားဆင္ျခင္သင့္သည္ ။ႏွလုံးသားေရး ဉီးစားမေပး ပညာေရးဦးစားေပးပါက အထူးေအာင္အံ့ ။ၾကာသပေတး စေနတနဂၤေႏြႏွင့္ အက်ိဳး ေပးမည္။စား ေသာက္ဆိုင္ဓါတ္ပုံေရႊသန႔္စင္လု ပ္ငန္းအက်ိးေပးမည္။ သြား ခံတြင္းအရိုး မီးယပ္ဝမ္းဗိုက္ ေဝဒနာျဖစ္အံ့ ၊

ယၾတာ ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၉) ၾကာသပေတးနံဘုရား ခဲေရာင္ဝတ္ဆင္ ေတာင္ဇလပ္ပန္း (၅)ပြင့္ကပ္လႉ

ေစန

ဤႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြရင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈရွိအံ့။ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ထူေထာင္ရအံ့ ။ မဟုတ္မမွန္ စြတ္စြဲခ်က္မ်ားခံရတက္အံ့ ။ၾသဇာႀကီးသူမွ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈခံရအံ့။ ရာထူးေျပာင္ေရႊ႕ကိန္းရွိအံ့ ။ ပညာေရးႀကိဳးစားပါက ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္အံ့ ။ တျပည့္တပန္းတို႔မွ အကူအညီရအံ့ ၊ ရပ္ေဝး၌ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္အံ့။ ခ်စ္မႈေရးရာ ကံေခတက္ၿပီး အိမ္ေထာင္က် ကံမေကာင္းပါ။ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ လူမ်ားကို ဦးေဆာင္နိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ျပည့္စုံအံ့ ၊ဗုဒၶဟူးေသာၾကာဖြား တို႔ႏွင့္အက်ိဳးတူေအာင္ျမင္အံ့၊ ႐ုပ္ရွင္သံႏွင့္သံမဏိ သစ္သီးယိုလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးအံ့ ။ ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာေဝဒနာျဖစ္ပြားနိုင္အံ့

ယၾတာ ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၄၀)အဂၤါနံဘုရား သနပ္ခါးေရာင္ဝတ္ ႏွင္းပန္း (၉)ပြင့္လႉ

crd : khitalin

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *