သီတင္း (၁) ပတ္ေက်ာ္ အတြင္း လူ(၁)သိန္းေက်ာ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ၿပီး ကမာၻ႕တတိယ ျဖစ္လာတဲ့ ရုရွားႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေနာက္ကြယ္

႐ုရွားႏိုင္ငံ သည္ ေနာက္ဆုံး ၁၀ ရက္ အတြင္း လူေပါင္း ၁ သိန္းေက်ာ္ COVID-19 အသစ္ ထပ္မံ ကူးစက္ခံရမႈေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ကူးစက္မႈအေရ အတြက္ ၂ သိန္း ၃ ေသာင္း ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ရာ ကမာ ၻ႔တတိယေျမာက္ ကူးစက္မႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ လာ သည္ ။

သီတင္း (၁) ပတ္ေက်ာ္ အတြင္း လူ(၁)သိန္းေက်ာ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ၿပီး ကမာၻ႕တတိယ ျဖစ္လာတဲ့ ရုရွားႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေနာက္ကြယ္

႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ ယမန္ေန႕ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႕ က ကူးစက္မႈ ၁၀၈၉၉ ေတြ႕ရိွကာ ေန႔စဥ္ ကူးစက္မႈႏႈန္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေနာက္ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံး ၁၀ ရက္ အတြင္း ေန႔စဥ္ ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ ကူးစက္ခံခဲ့ရသည္။ ကူးစက္အတည္ျပဳ လူနာေတြနဲ႔ ေသဆုံး သူေတြ ရဲ႕ တစ္ဝက္ ေလာက္ဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္စကိုမွာေနထိုင္ သူေတြျဖစ္ၾကၿပီး ေမာ္စကိုၿမိဳ႕သား ၁ သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ကူးစက္ခံထား ရတယ္ လို႔ သိရ ပါတယ္ ။

သီတင္း (၁) ပတ္ေက်ာ္ အတြင္း လူ(၁)သိန္းေက်ာ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ၿပီး ကမာၻ႕တတိယ ျဖစ္လာတဲ့ ရုရွားႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေနာက္ကြယ္

႐ုရွား သမၼတ ဗလာဒီ မွာ ပူတင္ကေတာ့ အခုလို ကူးစက္မႈ တရွိန္တိုးျမင့္တက္ေနတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေလာ့ေဒါင္းအစီအမံေတြကို ျပန္လည္သုံးသပ္ သြားမွာျဖစ္တယ္ လို႔ ေျပာၾကား လိုက္ ပါ တယ္ ။

ယခုအခ်ိန္အထိ COVID-19 ရွိ မရွိ စစ္ေဆးမႈ ၅ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူးစက္သူဦးေရ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ႐ုရွားအစိုးရက ေျပာဆို ထား ပါ တယ္ ။

သီတင္း (၁) ပတ္ေက်ာ္ အတြင္း လူ(၁)သိန္းေက်ာ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ၿပီး ကမာၻ႕တတိယ ျဖစ္လာတဲ့ ရုရွားႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေနာက္ကြယ္

ႏိုင္ငံအတြင္း ပထမဦးဆုံး ေရာဂါေတြ႕ရွိမႈ ကို မတ္လ ၂ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး မတ္လ အကုန္တြင္ ၂၂၀၀ ဦး ကူးစက္မႈသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီလမွ စတင္ကာ ေန႔စဥ္ကူးစက္ႏႈန္းမွာ တဟုန္ထိုး ျမင့္တက္ လာ ခဲ့ သည္ ။

သီတင္း (၁) ပတ္ေက်ာ္ အတြင္း လူ(၁)သိန္းေက်ာ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ၿပီး ကမာၻ႕တတိယ ျဖစ္လာတဲ့ ရုရွားႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေနာက္ကြယ္

ထို႔အျပင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ေန႔စဥ္ ကူးစက္ႏႈန္းသည္ ထပ္မံက် ဆင္း လာျခင္း မရွိပါက လာမည့္ ရက္ အနည္းငယ္ အတြင္း စပိန္ႏိုင္ငံ ကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ကမာၻေပၚတြင္ ကူးစက္မႈ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ မ်ားေန သည္ ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ အတြင္း ကူးစက္ႏႈန္း အလြန္ျမင့္မားလ်က္ ရွိေနေသာ္လည္း စုစုေပါင္း ေသဆုံးသူ ဦးေရမွာ ၂၁၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိေနေ သးသည္ ။

သီတင္း (၁) ပတ္ေက်ာ္ အတြင္း လူ(၁)သိန္းေက်ာ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ၿပီး ကမာၻ႕တတိယ ျဖစ္လာတဲ့ ရုရွားႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေနာက္ကြယ္

ကမာၻႏိုင္ငံမ်ား အနက္ လူေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ကူးစက္ခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀ ႏိုင္ငံရွိေနၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး စပိန္၊ ရုရွား၊ ၿဗိတိန္၊ အီတလီႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က အစဥ္လိုက္ ရပ္တည္ေန သည္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *