အံအားသင္စရာ ကူစက္သူဦးေရ နဲ႔ တရုတ္စစ္တပ္ ရဲ႕ ပေါက္ၾကားလာတဲ႔ ကိုရိုနာကူးစက္သူ စာရင္းအမွန္

တရုတ္ စစ္တပ္ ရဲ႕ လွ်ဳိ႕ဝွက္ စာရင္းေပါက္ၾကားမႈ ကေန သိရတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံ ရဲ႕ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ကူးစက္သူဦးေရ…

တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ တစ္ခု ရဲ႕ ေပါက္ၾကားလာ တဲ့ စာရင္းေတြအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ ငံရဲ႕ ကူးစက္သူစာရင္းေတြဟာ လက္ရွိထုတ္ျပန္ထား တာထက္ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ တ႐ုတ္ အစိုးရ ရဲ႕ တရားဝင္ စာရင္းေတြ အရ ကို႐ိုနာကူးစက္သူ ၈၄၀၂၉ ဦးသာ ရွိၿပီး အဆိုပါစာရင္းကို လူအမ်ားစုက မယုံၾကည္ႏိုင္ျဖစ္ေနပါတယ္။

တရုတ္စစ္တပ္ ရဲ႕ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာရင္းေပါက္ၾကားမႈကေန သိရတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံ ရဲ႕ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ကူးစက္သူဦးေရ…

အခုေတာ့ နည္းပညာတကၠသိုလ္ရဲ႕ ေပါက္ၾကားမႈေၾကာင့္ ကူးစက္ခံရသူအေရအတြက္ ၆၄၀၀၀၀ (ေျခာက္သိန္းေလးေသာင္း) ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္ ။ ၿဗိတိန္မီဒီယာတစ္ခုရရွိခဲ့တဲ့ ေဒတာေတြ မွာ ကူးစက္ခံရသူစာရင္းအပါအဝင္ ကူးစက္မႈအေျခအေန သုံးသပ္ခ်က္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

စာရင္းဇယားေတြမွာ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၂၃၀ ရဲ႕ စာရင္း အေသးစိတ္ပါဝင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ၆၄၀၀၀၀ ေက်ာ္မယ္ လို႔ သိရပါတယ္ ။ မွတ္တမ္းေတြကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ကတည္းက ေကာက္ယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားတဲ့ ေနရာ ကို ေလာင္ဂ်ီက်ဳ၊ လက္တီက်ဳေတြအျပင္ ရက္စြဲအတိအက်နဲ႔မွ တ္တမ္းတင္ထားတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

တရုတ္စစ္တပ္ ရဲ႕ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာရင္းေပါက္ၾကားမႈကေန သိရတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံ ရဲ႕ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ကူးစက္သူဦးေရ…

တည္ေနရာျပတဲ့ေနရာေတြ မွာ ေဆး႐ုံေတြအျပင္ တိုက္ခန္း၊ ဟိုတယ္၊ စူပါမားကတ္၊ ဘူတာ႐ုံ၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေက်ာင္းနဲ႔ KFC ဆိုင္ေတြမွာပါ ပါဝင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕စာရင္းေတြမွာ စာရင္း ထပ္တိုးေတြေပါင္းမွတ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာ။ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ဟာဘင္ဘုရားေက်ာင္း ကူးစက္မႈမွာ တစ္ဦးထက္ပိုတဲ့ မွတ္တမ္းတင္မႈေတြ ေတြ႕ရပါတယ္ ။

ဒီေဒတာေတြကို ဘယ္လိုစုေဆာင္းခဲ့ သလဲဆိုတာ အတိအက်မပါေပမဲ့ ေဆး႐ုံနဲ႔ ရဲစခန္းေတြက တဆင့္ စုေဆာင္းခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္တယ္ ေလ့လာသူေတြက ဆိုပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ တျခားႏိုင္ငံေတြ လို ကူးစက္ခံရမႈ အတည္ျပဳခ်က္ စာရင္းမ်ိဳးမ ဟုတ္ဘဲ ကနဦးစာရင္းသြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ ပါတယ္။

တရုတ္စစ္တပ္ ရဲ႕ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာရင္းေပါက္ၾကားမႈကေန သိရတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံ ရဲ႕ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ကူးစက္သူဦးေရ…

စာရင္းေတြမွာ ကူးစက္ခံရသူ အမည္နဲ႔လိပ္စာ မပါဝင္ဘဲ ကူးစက္မႈတည္ေနရာ နဲ႔ အေရအတြက္သာ ပါဝင္လို႔ သီးျခားအတည္ျပဳလို႔ မရခဲ့ပါဘူး ။ ေရာဂါေတြ႕ရွိသူအမ်ားစုဟာ ေရာဂါလကၡဏာမေတြ႕ဘဲကူးစက္ခံရသူေတြျဖစ္လို႔ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူရာ မွာ အခက္အခဲေတြေတြ႕ႏိုင္တယ္ လို႔ ေဒတာမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔ WHO ကေတာ့ တ႐ုတ္ တကၠသိုလ္ေဒတာေပါက္ၾကားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္ေပးဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ေတာ့ ေဒတာေပါက္ၾကားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းထားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *