အိုးကမပူ စေလာင္းကပူျပီး United Nations ကို အေႂကြးေပးဖို႔ အေမရိကန္ ကို တ႐ုတ္ တိုက္တြန္း

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႕ထုတ္ျပန္ ခ်က္ အရ တ႐ုတ္နိုင္ငံက United Nations အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံေတြအေနျဖင့္ မိမိတို႔သေဘာတူညီထားတဲ့ ေထာက္ပံ့ေငြကို United Nations သို႔ေပးအပ္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္း လိုက္ၿပီး အေမရိကန္က ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံေထာက္ပံ့ ဖို႔ သေဘာတူ ညီထား ခဲ့တာျဖစ္ ပါ တယ္ ။

အိုးကမပူ စေလာင္းကပူျပီး United Nations ကို အေႂကြးေပးဖို႔ အေမရိကန္ ကို တ႐ုတ္ တိုက္တြန္း

ေမလ ၁၄ ရက္ေန႕က United Nations ရန္ပုံေငြနဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရန္ပုံေငြ အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံေတြထည့္ဝင္ ဖို႔ပ်က္ကြက္ေနတာေၾကာင့္ ၁.၆၃ ကေန ၂.၁၄ ဘီလီယံအထိ လိုေငြျပေနတယ္ လို႔ United Nations အႀကီးအကဲ အစည္းအေဝးက ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကို ကိုးကားၿပီး တ႐ုတ္တို႔က ေဆာ္ၾသလိုက္တာလဲျဖ စ္ပါတယ္ ။

အိုးကမပူ စေလာင္းကပူျပီး United Nations ကို အေႂကြးေပးဖို႔ အေမရိကန္ ကို တ႐ုတ္ တိုက္တြန္း

ဒါ့အျပင္ လြန္ခဲ့တဲ့ခုႏွစ္ႏွစ္ကေန ယခုအခ်ိန္အထိ အေမရိကန္ဟာ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ဖို႔ေနာက္က်တာေတြ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာေတြ မ်ားၿပီး ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ၁.၁၆၅ကေန ၁.၃၃၂ ဘီလီယံအထိေပးအပ္ဖို ႔ရွိေနတယ္ လို႔ တ႐ုတ္က ေထာက္ျပခဲ့တာလဲျဖစ္ ပါတယ္ ။ United Nations ရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈအသုံးစရိတ္ ၆ဘီလီယံထဲက ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အေမရိကန္ကေထာက္ပံ့ေနတာျဖစ္ၿပီး အလားတူ အျခားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ အတြက္ႏွစ္စဥ္ အသုံးေငြ ၃ဘီလီယံရဲ႕ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ဟာ အေမရိကန္နိုင္ငံမွျဖစ္ ပါတယ္ ။

အိုးကမပူ စေလာင္းကပူျပီး United Nations ကို အေႂကြးေပးဖို႔ အေမရိကန္ ကို တ႐ုတ္ တိုက္တြန္း

သမၼတေဒၚနယ္ထရန႔္အစိုးရမတိုင္ခင္က အေမရိကန္ဟာ United Nations ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈအသုံးစရိတ္အတြက္ ၂၇.၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေထာက္ပံ့ေနခဲ့ေပမယ့္ သမၼတထရန႔္လက္ထက္မွာ ညွိႏွိုင္းမႈတစ္ခ်ိဳ႕ျပန္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့တာျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ဒါဟာ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ မီလီယံ ၂၀၀ ေထာက္ပံ့ေနရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ရသုံးမွန္းေျခ တြက္ခ်က္မႈဟာ ေအာက္တိုဘာလမွ ႏွစ္ခ်ဳပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

အိုးကမပူ စေလာင္းကပူျပီး United Nations ကို အေႂကြးေပးဖို႔ အေမရိကန္ ကို တ႐ုတ္ တိုက္တြန္း

တ႐ုတ္ကိုစီးပြားေရးဖိအားေပးဖို႔တာစူေနတဲ့ သမၼတထရန႔္အတြက္ ေရငတ္တုန္းေရတြင္းထဲက်သလိုပါပဲ။ ယခုလို အိုးကမပူ စေလာင္းကပူေန တဲ့ တ႐ုတ္ ရဲ႕ လုပ္ရပ္ကို အေမရိကန္က ” ဒါဟာ တ႐ုတ္တို ႔ရဲ႕ Covid-19 အျပစ္ေပါ့ေလ်ာ့ေအာင္ အာ႐ုံလႊဲတဲ့နည္း တစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္လို႔ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ” ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ အတြက္ United Nations ကို ေဒၚလာ၇၂၆ မီလီယံေထာက္ပံ့ထားၿပီျဖစ္ကာ လက္က်န္ေငြ ေဒၚလာ ၈၈၈ မီလီယံကို ႏွစ္ခ်ဳပ္ကာလျဖစ္တဲ့ ေအာက္တိုဘာ မွာ ေပးသြားျဖစ္တယ္ လို႔လည္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။” ေနာက္တစ္ခ်က္က ယခုရန္ပုံေငြဟာ ကမာၻတစ္လႊားက United Nations တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ တို႔က အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီေပးအပ္သြားမွာ လည္းျဖစ္တယ္လို႔လည္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

United Nations အေထြေထြအသုံး စရိတ္ နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပုံေငြအတြက္ အေမရိကန္ေနာက္ တ႐ုတ္က ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနၿပီး ၾကာသပေတးေန႕ တ႐ုတ္ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံ ၅၀ က ဒီႏွစ္အတြက္ေထာက္ပံ့ေငြ ကို အေက်ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမေပးေသးတဲ့ အေမရိကန္ဘက္ ကို မွ်ားဦးလွည့္လာတာလဲျဖစ္ ပါတယ္ ။

Source- CNA

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *