အလွဴ အိမ္ေတြ မွာ ဘုန္းႀကီး ေတြႀကြလာ ရင္ ဘာလုိ႔ တံခါး၀မွာ ေစာင့္ၿပီး ေျခသုတ္ေပး ရတာလဲ…( သိမွတ္စရာ )

ဘာေၾကာင့္ ေျခ သုတ္ေပးရ သလဲ…?

အေမး – အလွဴအိမ္ေတြ မွာ ဘုန္းႀကီးေတြႀကြလာ ရင္ ဘာ လုိ႔ တံခါး၀မွာေစာင့္ၿပီး ေျခသုတ္ေပးရတာ လဲ ကုိယ့္ဘာသာ သုတ္ရင္ေရာမရဘူးလား အားလံုးအျမင္ ရွင္းေအာင္ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား…”

ဘာေၾကာင့္ ေျခ သုတ္ေပးရ သလဲ…?

အေျဖ – ဘုန္းေတာ္မ်ားႀကီးမ်ား အိမ္ၾကြလာရ င္ အိမ္ရွင္က ေျခသုတ္ေပးရမယ္ လို႔ ပညတ္ခ်က္ မရွိသလို ဘုန္းႀကီးမ်ား ကလည္း မသုတ္ခိုင္းပါဘူး..။

ဒါျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္ေနတာလ ည္းဆုိရင္ ဒကကာမေတြမွာ ရွိတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ သဒၶါတရားကေန ထြက္ေပၚလာ တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြပါ လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ဘာေၾကာင့္ ေျခ သုတ္ေပးရ သလဲ…?

ဘုရားရွင္က “ ကုသုိလ္မွန္သမွ် ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ၾက” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူရာမွာ ကုသုိလ္ရႏိုင္တဲ့ တရား ဆယ္မ်ဳိးရွိ တယ္ ဒါကို ကုသလကမၼပထ (၁၀)ပါး လို႔လည္း ေခၚတယ္ ထိုကုသုိလ္ ဆယ္မ်ဳိးထဲမွာ ေ၀ယ်ာေ၀စၥကုသုိလ္ဆိုတာ ပါတယ္။

အဓိပၸါယ္ ကေတာ့ ရတနာသံုးပါးနဲ႔ စပ္တဲ့ ေ၀ယ်ာေ၀စၥ ကုသုိလ္ပါ ပဲ၊ ဒီေ၀ယ်ာေ၀စၥကုသုိလ္ဆိုတာ သီလကုသုိလ္ထဲ မွာ ပါ၀င္တယ္ ။

ဘာေၾကာင့္ ေျခ သုတ္ေပးရ သလဲ…?

အခုလို အိမ္ၾကြလာ တဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ကို ေျခသုတ္ေပးတယ္ဆိုတာကလည္း သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔စပ္တဲ့ ေ၀ယ်ာေ၀စၥကုသုိလ္ကို သူတို႔ရယူခ်င္လို႔ပါပဲ။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ ဘယ္သူမွ မသုတ္ေပးလဲ စိတ္ညိဳျငင္မႈ မျဖစ္ပါဘူး ေျခသုတ္မေပးရင္ ငါ့ ကို သုတ္ေပးစမ္းကြ လို႔လည္း ဘယ္ရဟန္းေတာ္ မွ မခုိင္းပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္ ေျခ သုတ္ေပးရ သလဲ…?

ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကုိ ခုိင္းေနတာေတာ့ ရွိတယ္ အဲဒါက ကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလႈံ႔ေဆာ္ေပး တဲ့ သူတို႔ ရင္ထဲကလာတဲ့ သဒၶါတရားပါပဲ။

မသိတာေလး ကို သိခြင့္ရခဲ့ ပါသည္ ထုိသိတာေလး ကိုမသိေသးသူမ်ားအတြက္ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ ပါသည္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *