မ်ိဳးဆက္ပြား( ဆက္အက္ဂ်ဴေဂးရွင္း)သင္ခန္းစာမွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအား ပ်က္ဆီးေစျပီး ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္း၀ိုင္းတြင္ မသင့္ေတာ္သျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ေျပာ

ဒသမ တန္း သင္႐ိုး ပါ မ်ိဳးဆက္ပြား( ဆက္အက္ဂ်ဴေဂးရွင္း) သင္ခန္းစာမွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအား ပ်က္စီးေစၿပီး ျမန္မာ့ လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းတြင္ မသင့္ေတာ္ သျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္း ေဌးမွ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္ ။

အဆိုပါ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တြင္ သင္႐ိုးပါ မ်ိဳးဆက္ပြား( ဆက္အက္ဂ်ဴေဂးရွင္း) ကိစၥသည္ ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း နဲ႔ အံမဝင္ တဲ့အျပဳအမူေတြ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတုယူမွားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား လြန္းလို႔ ျပည္သူ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အေရးတႀကီး၊ ခ်က္ခ်င္း၊ ရပ္ ဆိုင္း၊ ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္ ။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္း ေဌး

ဆက္လက္ၿပီး ICJ, ICCPR လက္မွတ္ထိုးျခင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေန သည့္ မီတာခကိစၥ၊ ေက်ာင္း သင္႐ိုးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ICJ, ICCPR ကိစၥမ်ားမွာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း ျပည္ သူမ်ားအေနႏွင့္ သတိရွိၾကဖို႔လည္း ၎စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္ ။

အလားတူပင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ခ်မွတ္ထားတဲ့လမ္းေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ရလဒ္နဲ႔ ဆန႔္က်င္ေနတဲ့ အတြက္ non align movement ေခ ၚတဲ့ ဘက္မလိုက္အဖြဲ႕အစည္းက တရားဝင္ႏုတ္ထြက္ခဲ့တာ ၊ ျပန္ဝင္ သင့္တဲ့အခ်ိန္ မွာျပန္ဝင္ခဲ့တာေတြကို ဘယ္ႏိုင္ငံတကာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မွမပါဘဲ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္တိုင္ကပဲခ်မွတ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဒီလို တာဝန္ယူႏိုင္ မယ့္ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးကို တာဝန္ေပးရမွာ၊ အလုပ္ခိုင္းရမွာ ျပည္သူေတြသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ၏ လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထား သည္။

Myitphyar Irra – ျမစ္ဖ်ားဧရာ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *