ဆရာေတာ္ အခန္းထဲ ၀င္ခိုးတဲ႕ ငရဲမေၾကာက္တဲ႔ ငရဲသူခိုးကို သတင္းရရင္ ဖုန္းဆက္ေပးၾကပါ…

(၁၉.၅.၂၀၂၀) ေန႔လည္ခင္း( ၁၀ )နာရီ(၅၂)မိနစ္ အခ်ိန္ ကမာမို႐ြာ က်ိဳက္ပိ ေ႐ႊက်င္ေက်ာင္း ၌ ဆရာေတာ္ အခန္း တြင္ သူခိုးဝင္ခဲ့ သည့္ ပုံကို ဆရာေတာ္ေက်ာင္း CCTV မွတ္တမ္း မွ တဆင့္ ယခုလိုျမင္ေတြ႕ ရသည္…သတိထားၾကပါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတာင္ မွ အလြတ္ မေပးေတာ့ဘူး…

ဆရာေတာ္ အခန္းထဲ ၀င္ခိုးတဲ႕ ငရဲမေၾကာက္တဲ႔ ငရဲသူခိုးကို သတင္းရရင္ ဖုန္းဆက္ေပးၾကပါ…
ဆရာေတာ္ အခန္းထဲ ၀င္ခိုးတဲ႕ ငရဲမေၾကာက္တဲ႔ ငရဲသူခိုးကို သတင္းရရင္ ဖုန္းဆက္ေပးၾကပါ…

သူခိုးပုံရိပ္ ခန႔္မွန္နိင္ ပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္ ဆက္သြယ္နိင္ ပါေၾကာင္း 09425344374

ဆရာေတာ္ အခန္းထဲ ၀င္ခိုးတဲ႕ ငရဲမေၾကာက္တဲ႔ ငရဲသူခိုးကို သတင္းရရင္ ဖုန္းဆက္ေပးၾကပါ…
ဆရာေတာ္ အခန္းထဲ ၀င္ခိုးတဲ႕ ငရဲမေၾကာက္တဲ႔ ငရဲသူခိုးကို သတင္းရရင္ ဖုန္းဆက္ေပးၾကပါ…

သူခိုးပုံရိပ္ ခန႔္မွန္နိင္ ပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္ ဆက္သြယ္နိင္ ပါေၾကာင္း 09425344374

Unicode

ဆရာေတာ္ အခန္းထဲ ၀င္ခိုးတဲ႕ ငရဲမေၾကာက္တဲ႔ ငရဲသူခိုးကို သတင္းရရင္ ဖုန္းဆက္ေပးၾကပါ…

(၁၉.၅.၂၀၂၀) ေန႔လည္ခင္း( ၁၀ )နာရီ(၅၂)မိနစ္ အခ်ိန္ ကမာမို႐ြာ က်ိဳက္ပိေ႐ႊက်င္ေက်ာင္း ၌ ဆရာေတာ္ အခန္း တြင္ သူခိုးဝင္ခဲ့သည့္ ပုံကို ဆရာေတာ္ေက်ာင္း CCTV မွတ္တမ္းမွ တဆင့္ ယခုလိုျမင္ေတြ႕ ရသည္…သတိထားၾကပါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတာင္ မွ အလြတ္ မေပးေတာ့ဘူး…

သူခိုးပုံရိပ္ ခန႔္မွန္နိင္ ပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္ ဆက္သြယ္နိင္ ပါေၾကာင္း 09425344374

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *