အိႏၵိယ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ တို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ေနေသာ ဆိုင္ကလုန္း အမ္ဖန္ အေျခအေန ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ( ေမလ (၂၀) ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည( ၁၀ : ၃၀ )နာရီအခ်ိန္ မိုးဇလ ထုတ္ျပန္ခ်က္ )

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ၊ ေမလ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ( ၂၂ : ၃၀ ) နာရီ အခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

အား အလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း ( Very Severe Cyclonic Storm ) အေျခအေန

၁။ ယေန႕ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၂၁:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ အေနာက္ဘဂၤလား ျပည္နယ္၊ ဒီဂါၿမိဳ႕(Digha)ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ ဟတီရာကြၽန္းစု(Hatiya Islands)တို႔ၾကားမွ ျဖတ္ေက်ာ္ေနေသာ အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) သည္ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ သို႔ ေ႐ြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံ ၊ ကိုးလ္ကတၱားၿမိဳ႕ ( Kolkata ) ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၁၀)မိုင္ခန႔္အကြာတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေန ပါသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ( ၂၂ : ၃၀ ) နာရီ အခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ေနာက္(၁၂)နာရီ အတြင္း ခန့္မွန္းခ်က္

၂။ အဆိုပါ အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) သည္ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ သို႔ ဆက္လက္ေ႐ြ႕လ်ားၿပီး ၊ ေနာက္ (၁၂)နာရီအတြင္း အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) အျဖစ္ သို႔ အားေလ်ာ့ သြားမည္ဟု ခန႔္မွန္းရပါသ ည္။

မိုး႐ြာသြန္းမႈ အေျခအေနခန႔္မွန္းခ်က္

၃။ အဆိုပါ အား အလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN)၏ အရွိန္ေၾကာင့္ (၂၀.၅.၂၀၂၀)မွ (၂၁.၅.၂၀၂၀)ရက္ေန႕အတြင္း ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္း တိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္မွ ေနရာအႏွံ႕အျပားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာၿပီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ တြင္ ေနရာကြက္ ၍ မိုးႀကီးနိုင္ပါသည္။

ေျမျပင္ေလ တိုက္ခတ္နိုင္မႈအေျခအေနခန႔္မွန္းခ်က္

၄။ အဆိုပါ အား အလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) ၏ အဝန္းအဝိုင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ နီးကပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ မုန္တိုင္းကမ္း ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ မုန္တိုင္းအႂကြင္း အက်န္ တိမ္တိုက္မ်ားသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ (၂၀.၅.၂၀၂၀)မွ (၂၁.၅.၂၀၂၀) ရက္ေန႕အတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တို႔တြင္ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္(၃၀)မွ (၃၅)မိုင္အထိႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ တစ္နာရီလွ်င္ (၂၅)မိုင္မွ မိုင္(၃၀)အထိ တိုက္ခတ္နိုင္ ပါသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ( ၂၂ : ၃၀ ) နာရီ အခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနခန႔္မွန္းခ်က္

၅။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ၊ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ ရံဖန္ရံခါ မိုးသက္ ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး လွိုင္းႀကီးရာမွ လွိုင္းအလြန္ႀကီးမည္။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ ေလသည္ တစ္နာရီ လွ်င္ (၄၅)မိုင္အထိ တိုက္ခတ္နိုင္ပါသည္။ လွိုင္းအျမင့္မွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္းရိုး တန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၁၀)ေပမွ (၁၆)ေပခန့္ ရွိနိုင္ပါသည္ ။ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္-တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ မိုးသက္ေလျပင္း မ်ားက်ေရာက္ၿပီး လွိုင္းအသင့္ အတင့္ မွ လွိုင္းႀကီးမည္ ။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလွ်င္ (၃၅)မိုင္မွ မိုင္(၄၀)အထိ တိုက္ခတ္နိုင္ပါသည္။ လွိုင္းအျမင့္မွာ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္-တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ တို႔တြင္ (၈)ေပမွ (၁၀)ေပခန့္ရွိနိုင္ပါသည္။

အသိေပးႏွိုးေဆာ္ခ်က္

၆။ အဆိုပါ အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN)၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ၿပီး၊ လွိုင္းႀကီးမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး သြားလာ ေနၾကေသာ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ၊ သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ဆိုး႐ြားသည့္ မိုးေလဝသအေျခအေန မ်ားကို ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးႀကီးျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္အတူ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါ သျဖင့္ ကုန္းျမင့္ေဒသအနီးတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ ေျမၿပိဳမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားအနီးတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈမ်ား ကို လည္းေကာင္း ႀကိဳတင္သတိျပဳနိုင္ပါရန္ အသိေပးႏွိုးေဆာ္အပ္ ပါသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *