အသက္နဲ႔ ရင္းရိုက္ထားရတဲ႔ မန္းေလးက အိမ္ဦးခန္း အိပ္ရာမွာကို က်က်နန မိတ္လိုက္ေနတဲ႔ ေျမြဘုရင္ ဗီဒီယို

အသက္ ကို ရင္းျပီး ရိုက္ထားရ တဲ႔.ေျမြဘုရင္ တကယ္ ကို လာဘ္လာ ကံထူး ကံေကာင္း ပါတယ္ ……

မန္းေလး Unison Tea Shop – Kyauk Wine Branch မွာ ဝန္ထမ္းေတြ အခန္းထဲ လင္းေႁမြ မိတ္လိုက္ေနတာ တဲ့

Vdo Khon Sit Thway Hein
ရဲလင္းေအာင္

လင္းေျမြအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ( ဗဟုသုတအျဖစ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္ )

ဤေျမြ အမ်ိဳးအစားကိုျမန္မာ တြင္ ‘လင္းေျမြ’ ဟုေခၚသည္။ အာရွေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုး ျမင္ေတြ႕ရေသာေျမြအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး (၉.၈) ေပအထိအရွည္ရွိ တတ္သည္ ။ ၄င္းတို ႔၏ အေရာင္အဆင္းမွာ အညိဳႏုေရာင္မွ အနက္ေရာင္ ထိရွိသည္ ။ လင္းေျမြ တို႔သည္ ေန႔ဘက္ တြင္ လႈပ္ရွားၿပီး အဆိပ္မရွိေသာ ေျမြအမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏ အစာမွာၾကြက္ သည္ အဓိကျဖစ္သည္ ။

လင္းေျမြ

လင္းေျမြ၏ ရန္သူသည္ ေျမြေဟာက္ဘုရင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔ သည္ ျမန္ဆန္ သြက္လက္ ၍ လ်င္ျမန္၏ ။ လင္းေျမြမ်ား ကို အသားႏွင့္ အေရခြံ အတြက္သတ္ျဖတ္ေသာသူမ်ားလည္း ရွိသည္ ။

ဤေျမြအမ်ိဳးအစားသည္ စိုစြတ္ေသာေနရာမ်ား ၊ စပါးခင္းမ်ား၊ လယ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕စြန္ေနရာမ်ားတြင္ေနၿပီး ထိုေနရာမ်ားတြင္ရွိေသာ တြားသြားသတၲဝါငယ္မ်ား၊ ကုန္းေနေရေနသတၲဝါမ်ား၊ ငွက္မ်ား ႏွင့္ ႏို႔တိုက္ သတၲဝါမ်ားကို စားၾကသည္။ ဝါရင့္ေသာလင္းေျမြမ်ား သည္ ၄င္းတို႔ ၏ အစာကိုဖိ ၍ အားနည္းေစကာသတ္ၿပီး စားသည္။

၄င္းတို႔သည္ ေႏြဦးကာလတြင္သားဖြားရန္ျပင္ဆင္ေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တႏွစ္ပတ္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ လင္းေျမြအထီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေဒသကိုသက္မွတ္လားေလ့ရွိၿပီး ခႏ¨ာကိုယ္မ်ားကိုပတ္၍ အင္အားခ်င္းၿပိဳင္ဆိုင္ၾကၿပီး အႏိုင္ရသူက ေဒသကိုစိုးမိုးသည္။ ဤသို႔ျပဳျခင္းကို မိတ္လိုက္ေသာအကဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ လင္းေျမြအမမ်ားသည္ မိတ္လိုက္ၿပီးေသာအခါ တစ္ခါဥလွ်င္ (၆-၁၅) ဥဥၾကသည္။

ဝါရင့္ေသာလင္းေျမြမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ျပဳခံရလွ်င္ အသံေပးၿပီးလည္ပင္းကိုေလသြင္းထားတတ္သည္။ ဤအျပဳအမူသည္ ေျမြေဟာက္မ်ား၏ အမူအရာႏွင့္တူသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *