ဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေၾကာင့္ အီတလီနိုင္ငံ တြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာ သေဘၤာသားမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္

က မာၻ တစ္ဝန္း ၌ COVID-19 ကမာၻ႔ကပ္ ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြား မႈေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ပ်ံသန္းမႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားစဥ္ အီတလီနိုင္ငံ၊ Civitavecchia ႏွင့္ Genoa ဆိပ္ကမ္းရွိ MSC Grandiosa ႏွင့္ MSC Splendida ကမာၻလွည့္ သေဘၤာမ်ားေပၚ တြင္ အခက္ အခဲျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ သေဘၤာသား (၂၅) ဦး ကို ျမန္မာနိုင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာနိုင္ရန္ ေရာမၿမိဳ႕ ၊ ျမန္မာသံ႐ုံး က အကူ အညီေပးခဲ့ ပါ သ ည္ ။

အီတလီနိုင္ငံ တြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာ သေဘၤာသားမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္

ယင္း ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား သည္ ၂၁-၅-၂၀၂၀ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၉၅၀ နာရီတြင္ Alitalia ေလေၾကာင္းအမွတ္ AZ 318 ျဖင့္ Fiumicino အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာရာတြင္ ေလဆိပ္၌ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အီတလီနိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ အမတ္ႀကီးႏွင့္ သံ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား က ေလဆိပ္ သို႔ လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။

အီတလီနိုင္ငံ တြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာ သေဘၤာသားမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္

ျမန္မာ သေဘၤာသား (၂၅) ဦးသည္ ပါရီၿမိဳ႕ Charles de Gaulle အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွတစ္ဆင့္ Heli Union Company မွ စီစဥ္ေသာ အထူး ေလယာဥ္ျဖင့္ ၂၁-၅-၂၀၂၀ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ သို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ ပါသည္ ။

အီတလီနိုင္ငံ တြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာ သေဘၤာသားမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္

အလားတူ အီတလီနိုင္ငံ တြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ကို ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္နိုင္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ ပါသည္။

ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ေရာမၿမိဳ႕

Credit – Myanmar Embassy Rome

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *