ေဝဖန္ခံေန ရ သည့္ (၁၀) တန္း မွ မ်ိဳးဆက္ပြားသင္ခန္းစာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္မည္ ဟု ပညာေရးၫႊန္ခ်ဳပ္ေျပာ

သင္ ႐ိုး သစ္ ေက်ာင္းသုံး ဖတ္ စာအုပ္မ်ား ကို ျပဳစုရာ၌ ေကာင္းက်ိဳးရွိသည္မ်ားကို သင္ယူေစၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၏ ဘဝ ကာ ကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လူမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေစ လို သည့္ အတြက္ ယခင္ သင္ ခန္းစာမ်ား ကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး တည္ျဖတ္ျခင္း၊ ၂၁ ရာစု ကြၽမ္းက်င္မႈ မ်ား ရရွိေစလာေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ျဖစ္ေစရန္ တည္းျဖတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရးသုေတသန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဝင္းထြန္း က ေျပာ ဆိုသ ည္။

နည္းပညာ ေခတ္ တြင္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ အျဖစ္ အပ်က္မ်ား ကို လူတိုင္း အလြယ္ တကူ လက္လွမ္းမွီ ျဖစ္လာ သည့္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား နည္းပညာႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား ၏ အက်ိဳးဆက္ အျဖစ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ငယ္႐ြယ္ႏုနယ္ သည့္အခ်ိန္ တြင္ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာစသည့္ ကိရိယာမ်ားျဖင့္ မျမင္သင့္၊ မၾကားသင့္ သည္မ်ား ကို ျမင္ႏိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ နီးစပ္မႈ ရွိေန သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဒါက္တာဝင္းထြန္း က ဆိုသည္။

ေဝဖန္ခံေန ရ သည့္ (၁၀) တန္း မွ မ်ိဳးဆက္ပြားသင္ခန္းစာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္မည္ ဟု ပညာေရးၫႊန္ခ်ဳပ္ေျပာ

တိုးတက္ေခတ္မီ လာသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာမ်ား ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္ၿပီး အမွားအမွန္ ခြဲျခားသင္ ယူတတ္ေစရန္ အတြက္ လက္ေတြ႕က်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး အက်ိဳးရွိ ထိေရာက္ေစရန္ အတြက္ ျပည္သူမ်ား ၏အသံကို နားေထာင္၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။အမ်ားေဝဖန္ခံေနရသည့္ ဒသမတန္း သင္႐ိုးပါ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္း မာေရး ပညာေပးသင္ခန္းစာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျပည္သူမ်ား ၏ စိုးရိမ္မႈမ်ာအား ၾကားသိေနရသည့္အတြက္ အဆိုပါသင္ခန္းစာ တြင္ ပါဝင္သည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာဝင္းထြန္းက ေျပာၾကား သည္ ။

ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕မေစ်းအနီး ရွိ အ.ထ.က ( ၅ ) တြင္ ယေန႔ (ေမ ၂၂ ရက္ ) က ျပဳလုပ္သည့္ သင္႐ိုးသစ္ ဒသမတန္း Grade-10 ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ ဘာသာရပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ေရာဂါကင္းေဝး က်န္းမာေရး သင္ခန္းစာႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ အ႐ြယ္မ်ား ေပါင္းသင္းဆက္ ဆံ ေရး သင္ခန္းစာတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒါက္တာဝင္းထြန္းက အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာဆို ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု ဒ သမတန္း သင္႐ိုးသစ္ ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ ဘာသာရပ္မွာ ပါဝင္တဲ့ ေရာဂါကင္းေဝး က်န္းမာေရးသင္ ခန္းစာနဲ႔ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္း မာေရးနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္မႈကို ၾကားသိရ ပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ ႔အသံ ျပည္သူ႔ သေဘာထားေတြ ကို အေလးထား နားေထာင္လ်က္ရွိၿပီးေတာ့ ဒီ သင္ခန္းစာေတြ ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ ျပင္ဆင္ဖို႔ အတြက္ စီစဥ္လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ ပါတယ္ ” ဟု ေဒါက္တာဝင္းထြန္း က ေျပာၾကား သည္ ။

REF: ELEVEN MEDIA

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *