” ကင္​းျမီး​ေကာက္​ / ကင္​း​ေျခမ်ား ကိုက္​ခံရ လ်ွင္​ အျမန္​ဆံုး ႏွင့္ အလြယ္ဆုံး အဆိပ္​​ေျဖ နည္​းမ်ား ..”

၁။ ကင္းေျခ မ်ား မေတာ္ တဆ ကိုက္ခံရ ပါ က – သေဘၤာသီး အစိမ္း အခြံ မွ အေစး ကို ကိုက္ခံရေသာ ေနရာတြင္ လိမ္းေပး ျခင္းျဖင့္ အဆိပ္ ခ်က္ခ်င္း ေျပႏိုင္ ပါ တယ္ ။

” ကင္​းျမီး​ေကာက္​ / ကင္​း​ေျခမ်ား ကိုက္​ခံရ လ်ွင္​ အျမန္​ဆံုး ႏွင့္ အလြယ္ဆုံး အဆိပ္​​ေျဖ နည္​းမ်ား ..”

၂။ ကင္းျမႇီးေကာက္ ကိုက္ခံ ရပါက –သံပုရာသီး အရည္ႏွင့္ အခ်ိဳမႈန႔္ သမေအာင္ ေရာစပ္ ၍ရေသာ အရည္ျဖင့္ ကိုက္ခံ ရေသာ ေနရာအား လိမ္းေပးပါက ၁၀ မိနစ္ အ တြင္း အဆိပ္ေျပ ႏိုင္ သည္ ။

၃။ ၾကက္သြန္နီ ၃ လုံးကို မီးဖုတ္ပါ –မီးဖုတ္ၿပီးေသာ ၾကက္သြန္နီကို ေထာင္း၍ အရည္ ညစ္ယူ ပါ ။

ၾကက္သြန္ မီးဖုတ္ အရည္ ကို အကိုက္ ခံရသည့္ ေနရာ ကို လိမ္းေပးၿပီးအဖတ္မ်ား ကိုလည္း အနာေပၚကို အုံ ၍ အဝတ္ျဖင့္ စည္းထားပါ။အဆိပ္ေျပ လိမ့္မည္။

၄။ မန္က်ည္းသီး အေစ့ကို ေသြး၍ အရည္ ကို အနာေပၚ လိမ္းေပးပါ။အဆိပ္ ေျပပါ လိမ့္မည္ ။

” ကင္​းျမီး​ေကာက္​ / ကင္​း​ေျခမ်ား ကိုက္​ခံရ လ်ွင္​ အျမန္​ဆံုး ႏွင့္ အလြယ္ဆုံး အဆိပ္​​ေျဖ နည္​းမ်ား ..”

(ကင္းၿမီးေကာက္ ကုိ အလြယ္တကူ သိျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာကင္းေျခမ်ားႏွင့္ ရထားေကာင္ တုိ႔ ကုိ ဆင္တူေနသျဖင့္ မွားယြင္းတတ္ၾကပါသည္…

သိသူမ်ားကေတာ့ အလြယ္တကူခြဲျခား ႏုိင္ေသာ္လည္း မသိသူမ်ား မွတ္သားရန္ မွာ…

လူကုိ အႏၱရာယ္ မေပးတတ္ေသာရထားေကာင္ မွာ ေႏွးေကြးေလး လံစြာသြာ သြားသည့္ အေကာင္မ်ဳိးျဖစ္ ၍ကင္းေျခမ်ား မွာေ တာ့သင္ ဖမ္းမမီေအာင္ အသြားျမန္သည့္ သတၱဝါမ်ဳိးျဖစ္ ပါသည္ ။

ရထားေကာင္က ခႏၶာကုိယ္ လုံးၿပီး၊ ကင္းေျခမ်ားကေတာ့ျပားေသာ ခႏၶာကုိယ္ ရွိ ပါသည္ ။

” ကင္​းျမီး​ေကာက္​ / ကင္​း​ေျခမ်ား ကိုက္​ခံရ လ်ွင္​ အျမန္​ဆံုး ႏွင့္ အလြယ္ဆုံး အဆိပ္​​ေျဖ နည္​းမ်ား ..”

ကင္းေျခမ်ားႏွင့္ ကင္းၿမီးေကာက္ကေတာ့ အဆိပ္ရွိသတၱဝါ ျဖစ္ၿပီး မလြဲမေရွာင္သာ တုိးမိ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း တက္နင္းမိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း အကုိက္ခံရပါက အဆိပ္တက္ႏုိင္ပါသျဖင့္ထုိသတၱဝါမ်ား ကုိ ခြဲျခားသိျမင္ ေရွာင္ရွားႏုိင္ၾက ပါေစ…)

” ကင္​းျမီး​ေကာက္​ / ကင္​း​ေျခမ်ား ကိုက္​ခံရ လ်ွင္​ အျမန္​ဆံုး ႏွင့္ အလြယ္ဆုံး အဆိပ္​​ေျဖ နည္​းမ်ား ..”

​ေက်းဇူးတင္​လ်က္​ Credit: Original – PA O PAY.

ကင္းအဆိပ္ကိုႏိုင္ သည့္ သဘာ၀ေဆးနည္း (ေ နာက္တစ္နည္း )

ကင္းျမီးေကာက္ ၊ ကင္းေျခမ်ား ၊ ကင္းမလက္မည္း စသည့္ ကင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အကိုက္ ခံရလွ်င္ ေအာက္ပါ သဘာ၀ေဆးနည္းျဖင့္ ကင္းအဆိပ္ကို ကုသႏုိင္ပါသည္ –

၁။ ၾကက္သြန္နီ (၃) လံုး ကို မီးဖုတ္ပါ ။ မီးဖုတ္ ၍ ႏြမ္းလာေသာ ၾကက္သြန္နီကို ေထာင္း၍ အရည္ညစ္ယူပါ။

၄င္း ၾကက္သြန္ မီးဖုတ္အရည္ကို အကိုက္ခံရသည့္ေနရာ ကို လိမ္းေပးပါ ။

အဖတ္မ်ားကိုလည္း အနာေပၚ၌ အံုထားျပီး အ၀တ္ျဖင့္ စည္း ထားပါ ။

နာရီ၀က္ေက်ာ္လွ်င္ အဆိပ္မ်ား တေျဖးေျဖး ျပယ္သြားပါ လိမ့္မည္ ။

၁။ မန္က်ည္းေစ့ကို ေသြး ၍ အရည္ ကို အနာေပၚ လိမ္းေပးပါ ။

၂။ သံလြင္ဆီကိုလည္း လိမ္းေပးႏိုင္ပါသည္။

” ကင္​းျမီး​ေကာက္​ / ကင္​း​ေျခမ်ား ကိုက္​ခံရ လ်ွင္​ အျမန္​ဆံုး ႏွင့္ အလြယ္ဆုံး အဆိပ္​​ေျဖ နည္​းမ်ား ..”

၄င္းေဆးနည္း (၃)မ်ိဳးသည္ ကင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ့၏ အဆိပ္မ်ားကိုႏိုင္ေသာ သဘာ၀ေဆးနည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးရံု၊ ေဆးခန္း၊ ဆရာ၀န္တို့ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ ေနရာတို့တြင္ အေရးၾကံဳလာခဲ့သည္ရွိေသာ္ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ လူ့အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို ကယ္တင္နိုင္ၾကပါေစ

Credit: ျမန္မာ့ေဆးနည္းမ်ား

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *