ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း က မေလးျပည္ေတာ္ျပန္ (၉) ဦးအနက္ (၇) ဦးတြင္ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ေတြ႕ရွိထား

ခ်င္း ျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ကိုဗစ္ အတည္ျပဳလူနာ ႏွစ္ေယာက္ထပ္ တိုးခဲ့တယ္လို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္းမင္ထန္ကေျပာပါတယ္။ အဲဒီလူနာ ႏွစ္ေယာက္ဟာ အသက္(၃၈)ႏွစ္ အ႐ြယ္နဲ႔ (၂၆)ႏွစ္ အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားေတြျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္က မေလးရွားႏိုင္ငံကေနျပန္လာသူေတြပါ။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း က မေလးျပည္ေတာ္ျပန္ (၉) ဦးအနက္ (၇) ဦးတြင္ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ေတြ႕ရွိထား

“မေလးရွား ကေန ခ်င္းျပည္နယ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစီအမံနဲ႔ ျပန္လာတဲ့သူ (၉)ဦးရွိပါတယ္။ သူတို႔က ေမ(၁၁)ရက္က ေရာက္ၾကတယ္။ အဲဒီ(၉)ဦးဟာ ဟားခါးၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမွာကုသေပးေနတဲ့ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္က Positive လူနာနဲ႔ တစ္ဖြဲ႕တည္း ျပန္လာခဲ့တာပါ။ အခုတီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္က ႏွစ္ဦးကလည္း Positive ျဖစ္တယ္”လို႔ ဦးေပါင္လြန္းမင္ထန္က ေျပာပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံကေန ျပန္လာခဲ့သူ (၉)ေယာက္ရွိၿပီး အဲဒီထဲမွာ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္က(၆)ေယာက္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္က တစ္ေယာက္နဲ႔ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္က(၂)ေယာက္ပါဝင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း က မေလးျပည္ေတာ္ျပန္ (၉) ဦးအနက္ (၇) ဦးတြင္ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ေတြ႕ရွိထား

အဲဒီ(၉)ေယာက္ကို ဟားခါးၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမွာေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္က အသက္(၃၂)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားအပါအဝင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္က အမ်ိဳးသားႏွစ္ေယာက္တို႔မွာလည္း ကိုဗစ္ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိခဲ့တာပါ။

အခုေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိတဲ့ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္က လူနာႏွစ္ေယာက္ဟာ Quarantine ဝင္ေနသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေမ(၂၃)ရက္ မနက္ပိုင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ကိုဗစ္အတည္ျပဳလူနာသစ္ အျဖစ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္က အမ်ိဳးသားႏွစ္ေယာက္ပါဝင္လာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း က မေလးျပည္ေတာ္ျပန္ (၉) ဦးအနက္ (၇) ဦးတြင္ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ေတြ႕ရွိထား

အဲဒါေၾကာင့္ လက္ရွိခ်င္းျပည္ နယ္မွာ ကိုဗစ္အတည္ျပဳလူနာ စုစုေပါင္း(၇)ေယာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ တီးတိန္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမွာ (၆)ေယာက္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမွာ တစ္ေယာက္ ကုသမႈေတြျပဳလုပ္ေပးေနပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *