မူဆယ္္္ျမို႕ ျမန္္မာ – တ႐ုတ္္ ႏွစ္နိုင္ငံ စစ္ေဆးေရး မန႔္ဝိန္းဂိတ္္ တြင္ သိန္း ( ၁၃၀၀ )ေက်ာ္္ တန္ဖိုး ရွိ ေဖါက္ခြဲေရး ပစၥည္း SHOCK TUBE DETONATOR မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

မူ ဆယ္္္ ၿမိဳ႕ ျမန္္မာ – တ႐ုတ္္ ႏွစ္ နိုင္္ငံ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္္ စစ္ေဆးေရး မန႔္ဝိန္းဂိတ္္ ၌ ေမ(၂၅) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီခြဲခန႔္က (၁၃၃,၅၆၀,၀၀၀) က်ပ္္ တန္ဖိုးရွိ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း (Shock Tube Detonator)မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္္။ မူဆယ္ၿမိဳ႕ ႏွစ္္ နိုင္ငံ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္စစ္ေဆးေရး မန႔္ဝိန္းဂိတ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ လုံျခဳံေရးတာဝန္ထမ္းပူးေပါင္းအဖြဲ႕က တ႐ုတ္္ နံပါတ္ တပ္ထားေသာ တ႐ုတ္ကုန္တင္ကား ISUZU အျဖဴေရာင္ အလုံယာဥ္ကို မသကၤာ၍ စစ္ေဆးရာမွ ကားအတြင္း ေဖါက္ခြဲေရး ပစၥည္း Shock Tube Detonator စုစုေပါင္း (၉၅၄၀၀) ေခ်ာင္း ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္္သည္္။

မူဆယ္္္ျမို႕ ျမန္္မာ – တ႐ုတ္္ ႏွစ္နိုင္ငံ စစ္ေဆးေရး မန႔္ဝိန္းဂိတ္္ တြင္ သိန္း ( ၁၃၀၀ )ေက်ာ္္ တန္ဖိုး ရွိ ေဖါက္ခြဲေရး ပစၥည္း SHOCK TUBE DETONATOR မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

အဆို ပါ တ႐ုတ္္ နံပါတ္္တပ္္ ကားကို တ႐ုတ္္ နိုင္ငံက သတ္္မွတ္ေပးထားေသာ အစားထိုးယာဥ္ေမာင္းက ႏွစ္နိုင္ငံ ျပည္ဝင္ျပည္ ထြက္ စစ္ေဆးေရး မန႔္ဝိန္းမွတစ္ဆင့္ ေမာင္းပို႔စဥ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး အဆိုပါယာဥ္အား လက္ခံေမာင္းႏွင္မည့္ယာဥ္ေမာင္းကို ဖမ္းဆီးနိုင္ရန္ မူဆယ္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တို႔က ေဖာ္ထုတ္စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မူဆယ္္္ျမို႕ ျမန္္မာ – တ႐ုတ္္ ႏွစ္နိုင္ငံ စစ္ေဆးေရး မန႔္ဝိန္းဂိတ္္ တြင္ သိန္း ( ၁၃၀၀ )ေက်ာ္္ တန္ဖိုး ရွိ ေဖါက္ခြဲေရး ပစၥည္း SHOCK TUBE DETONATOR မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

“ ကၽြန္ေတာ္္တို ႔တာဝန္ရွိသူေတြ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးခ်က္အရ ဒီေပါက္ကြဲေစတက္တဲ့ ပစၥည္းကို တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း တရားမဝင္္ သယ္ေဆာင္ခိုင္းသူ၊ ပစၥည္းပိုင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတို႔ကိုလည္း အခ်ိန္မီဖမ္းဆီးရရွိဖို႔နဲ႔ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိၿပီး တရား ဥပေဒအတိုင္း ဆက္လက္အေရးယူနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြတ္ေနပါတယ္” ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ရဲမႉးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။

မူဆယ္္္ျမို႕ ျမန္္မာ – တ႐ုတ္္ ႏွစ္နိုင္ငံ စစ္ေဆးေရး မန႔္ဝိန္းဂိတ္္ တြင္ သိန္း ( ၁၃၀၀ )ေက်ာ္္ တန္ဖိုး ရွိ ေဖါက္ခြဲေရး ပစၥည္း SHOCK TUBE DETONATOR မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

မူဆယ္္ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ မူဆယ္ၿမိဳ႕သို႔ ေပါက္ကြဲေစတက္ေသာ ပစၥည္းသယ္ေဆာင္ေပးသူႏွင့္ သယ္ေဆာင္ခိုင္းသူ၊ ပစၥည္းပိုင္ရွင္္ ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတို႔အား စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ အမႈ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမသတင္းေပးတိုင္တန္းခ်က္အမွတ္ ၃၄၀ /၂၀၂၀ ၊လုပ္ငန္းခြင္သုံး ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာပစၥည္းဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၂၃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း သိႏၷီၿမိဳ႕ရွိ ေရပူ စစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ Electric Detonator ၄၁၁၀၀ ေခ်ာင္း ႏွင့္ Shock Tube Detonator ၃၂၇၀၀ ေခ်ာင္း ကာလတန္ဖိုး ၁၂၂,၈၉၀,၀၀၀ က်ပ္တန္ဖိုးရွိ ေဖါက္ခြဲေရးပစၥသုံး Detonator မ်ား ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့သည္။ ထို႔အတူ မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ မတ္၂၉ ရက္တြင္ Electric Detonator ၅၁၀၀၀ ေခ်ာင္းႏွင့္ Shock Tube Detonator ၈၈၉၀၀ ေခ်ာင္း ကာလ တန္ဖိုး ၂၂၆၄၆၀၀၀၀ က်ပ္တန္ဖိုးရွိ ေဖါက္ခြဲေရးပစၥည္းသုံး Detonator မ်ား ထပ္မံေဖၚထုတ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။မူဆယ္္ ၿမိဳ႕၌ Shock Tube Detonator မ်ား ဖမ္းဆီးရရွိမႈသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးရရွိမႈ႔ျဖစ္ၿပီး မူဆယ္္ ၿမိဳ႕၌ ေမလ အတြ င္း လက္နက္ခဲရမ္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အဆက္မျပတ္ ဖမ္းဆီးရရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သိရသည္။

crd:Eleven media

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *