ဘရာဇီး ရွိ အသား စက္ရံု တစ္ခု တြင္ လူေပါင္း (၄၀၀) နီးပါး အစုလုိက္ အၿပံဳလိုက္ ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံရ

ဘရာဇီး နိုင္ငံေတာ င္ပိုင္း ရွိ အသားထုတ္ပိုး လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ BRF SA ၏ စက္႐ုံတစ္႐ုံ တြင္ အလုပ္သမား ရာႏွင့္ခ်ီ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံ ထားရတယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။ လက္ ရွိ ကာလ တြင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အစား အစာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား အေပၚ ထိခုိက္ေစႏုိင္ တဲ့ အလား အလာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ယခုကိစၥ ျဖစ္ေပၚ လာျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ဘရာဇီး ရွိ အသား စက္ရံု တစ္ခု တြင္ လူေပါင္း (၄၀၀) နီးပါး အစုလုိက္ အၿပံဳလိုက္ ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံရ

Santa Catarina ျပည္နယ္ ရွိ စက္႐ုံ ၌ အလုပ္သမား ၃၄၀ နီးပါး သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၏ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဘရာဇီး အသားထုတ္ပိုး ကုမၸဏီ BRF က ထုတ္ျပန္ထား ပါ တယ္ ။

ဘရာဇီး ရွိ အသား စက္ရံု တစ္ခု တြင္ လူေပါင္း (၄၀၀) နီးပါး အစုလုိက္ အၿပံဳလိုက္ ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံရ

ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြ႕ ရွိထား သည့္ အလုပ္သမားမ်ား ကို လုပ္ငန္းခြင္ သို႔ မလာေစဘဲ သီးျခားထား ရွိကာ လိုအပ္ သည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး မေတြ႕ရွိသည့္ က်န္လုပ္သားမ်ားသည္ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ပုံမွန္အတိုင္း အလုပ္ျပန္ဆင္းေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္ ။

ဘရာဇီး ရွိ အသား စက္ရံု တစ္ခု တြင္ လူေပါင္း (၄၀၀) နီးပါး အစုလုိက္ အၿပံဳလိုက္ ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံရ

ဘရာဇီးနိုင္ငံသ ည္ ကမၻာေပၚတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ ဒုတိယ အျမင့္ဆုံးနိုင္ငံျဖစ္ေနၿပီး ယင္း ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းထား လည္း ျမင့္မားေနသည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ ျဖစ္ ပါတယ္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *