ရရွား စစ္ဘက္ ရဟတ္္ယာဥ္္ ( ၁ )စီး ပ်က္္က် ၍ လူ ( ၄ ) ဦး ေသဆုံး

ယေန ႔( ေမ ၂၆ ရက္ ) က ႐ုရွားႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ခ်ဴေကာ့ကာျပည္္နယ္္ ရွိ ေလယာဥ္္ ကြင္း တစ္္ခု တြင္္ စစ္္ရဟတ္္ယာဥ္္ ( ၁ ) စီး ပ်က္္က် ခဲ့ရာ ရဟတ္္ ယာဥ္ေပၚ လိုက္္ ပါလာ သူ (၄)ဦး စလုံး အသက္္ ဆုံးရႈံး ခဲ့ ရေၾကာင္း သိ ရသည္္ ။

႐ုရွား ကာကြယ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာ နပို္င္ ရဟတ္္ ယာဥ္ (Mi-8) အမ်ိဳးအစား မွာ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္စဥ္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပ်က္က်ခဲ့ သည့္ ေလယာဥ္ကြင္းသည္ ခ်ဴေကာ့ကာျပည္နယ္၏ အေရးပါဆုံးေလယာဥ္ ကြင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ ေလယာဥ္မ်ား ေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳေလ့ ရွိေသာ ေလယာဥ္ ကြင္းျဖစ္ သည္ ။

ရရွား စစ္ဘက္ ရဟတ္္ယာဥ္္ ( ၁ )စီး ပ်က္္က် ၍ လူ ( ၄ ) ဦး ေသဆုံး

“ ရဟတ္ယာဥ္ေပၚ မွာ နည္းပညာရွင္ တစ္ေယာက္ အပါအဝင္ အားလုံး ေလးေယာက္ လိုက္ပါသြား ပါတယ္ ။ သူတို႔ ေလးေယာက္စ လုံးအ သက္မရွိ ေတာ့ပါဘူး”ဟုျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ိုမန္ကိုပင္က၎၏ အင္စတာဂရမ္ အေကာ င့္တြင္ ေရးခဲ့သည္ ။ ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်ရ သည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုစုံစမ္းေန ဆဲျဖစ္ၿပီးနည္းစနစ္ပိုင္း ခြၽတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သုံးသပ္ ထားသည္ ။

crd:The standard Time

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *