“ သက္ေရာက္ၿဂိဳလ္ တြက္နည္း ” ( မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေဗဒင္ တြက္ၾကည့္ လို႕ ရ တဲ့ နည္း)

တစ္ႏွစ္ တစ္ ခါ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေဗဒင္ တြက္ၾကည့္ ဖို႔ နည္းေလး ပါ ။ တြက္နည္း မိမိ ေရာက္ဆဲ အသက္ ကိုတည္ ၈ န့ဲစားပါ ။ အႂကြင္း ကို ယူ ၍ လက္ယာရစ္ ပါ။ ဥပမာ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ေနာက္ တစ္ရက္ ဆိုရင္ ၂၆ ယူရပါမ ည္ ။

ဥပမာ။ ။ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ တနလၤာသား၂၆÷၈=၂ ႂကြင္းသည္။ တနလၤာ သား ၂ ႂကြင္းျဖစ္၍ တနလၤာ သက္ေရာက္မွ စ၍ ၂ ကြက္ေျမာက္ကို ၾကည့္လ်ွင္ အဂၤါ သက္ေရာက္ က်ေသာေၾကာင့္ အဂါၤသက္ေရာက္ အေဟာ ကို ဖတ္ပါ။

“ သက္ေရာက္ၿဂိဳလ္ တြက္နည္း ”

တနလၤာသက္ေရာက္ ေသာမျဂိဳလ္

အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရး စန္းပြင့္ျခင္း အေမြအနွစ္ ဥစၥာမ်ားရတတ္ျခင္း ေမာင္ေကာက္ရ သူေဌးေက်ာ္ကိန္းျဖစ္လို႔ စီးပြားဥစၥာ ရတနာတိုးတတ္၍ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပ ေျမယာအေမြအနွစ္ရတတ္ ပါမည္ ။ အထက္လူၾကီးမ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားမူခံရတတ္ပါမည္။ ကဆုန္ ဝါေခါင္ တန္ေဆာင္မုန္းလမ်ားတြင္ ၾကာသပေတး တနလၤာေန႔ သားမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္စီးပြား တိုးတတ္အဆင္ေျပနိုင္ ပါမည္။ အိမ္ေထာင္ က် တတ္ မည္။ ေယာကၤ်ားေလးဆိုလွ်င္ မိန္းကေလးနွင့္ အခ်စ္နယ္လြန္တတ္ျပီး မယူမျဖစ္ ယူရ တတ္မ ည္။ မယူခ့ဲေသာ္ေငြေလ်ာ္ ရကိန္း ၾကဳံတတ္ ပါသည္ ။

အဂါၤ သက္ေရာက္ ပါပျဂိဳလ္

အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး မတည္ျငိမ္ ဗ်ာမ်ားရတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္မည္။ အဆင္မေျပ ပဋိပကၡမ်ား ၾကဳံေတြ႔ ရတတ္မည္။ လူမူေရးျပသနာမ်ား ေငြအတြက္ ခ်စ္သူျခင္းအဆင္မေျပမူ႔ အိမ္ေထာင္ဘက္ ၏ ရန္လိုမူ သူတပါးနွင့္ခိုက္ရန္ျပသနာ ၾကံဳေတြ႔ရျခင္းမ်ား မေတာ္တဆေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ျခင္း အခ်ဳပ္အေနွာင္သင့္တတ္ျခင္း လက္ေအာက္ငယ္သား ေတာ္လွန္ျခင္း မိန္းကေလး အတြက္နွင့္ ျပသနာမ်ားေျဖရွင္းရျခင္း စက္ပစၥည္း ထြက္တတ္ ပ်က္တတ္ျခင္း ရန္ျငိဳးရန္စရွာတတ္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔တတ္ ပါမည္ ။ ခရီးတစ္ဆစ္ခ်ဳိး သြားရတတ္ ပါမည္ ။

ဗုဒၶဟူး သက္ေရာက္ ေသာမျဂိဳလ္

အခ်စ္ေရး စန္းပြင့္ျ႔ပီး အိမ္ေထာင္က် တတ္မည္ ။ အိုးသစ္အိမ္သစ္ ေနရာသစ္ ေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္းမ်ား ရာထူး အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပတိုးတတ္ ေငြေၾကးရွာေဖြလို႔ ေကာင္းခ်ိန္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အျပိဳင္ အဆိုင္ မ်ားေပၚေပါက္တတ္ျပီး ခ်စ္မူေရးရာကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္ပါမည္။ အခ်စ္အတြက္နဲ႔ စကားမ်ား ရန္မ်ား မနာလိုရန္ျငိဳးဖြဲ႔ျခင္း ခံရတတ္ပါသည္။ အေရွ့ေတာင္ အရပ္ က လာဘ္လာဘ မ်ား ဝင္လာတတ္ပါသည္။ လူလြတ္ျဖစ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္ က်တတ္ပါမည္။ စိတ္ခ်မ္းသာရေသာခရီး ဘုရားဖူးခရီးသြားရတတ္ ပါမည္ ။ ေက်ာက္နီ ပတၱျမား ရတနာ ေရႊေငြ ရရွိေစမ့ဲနွစ္ျဖစ္ သည္ ။ ဒီနွစ္ထဲ တြင္ ရသေလာက္ ျပန္ထြက္တတ္ မျမဲတတ္၍ သတိရွိဖို႔ လိုပါမည္ ။

စေန သက္ေရာက္ ပါပျဂိဳလ္

ဇနကၠမင္းသား ကုန္တင္ေလွပ်က္၍ သမုဒၵရာေရျပင္ ပင္ပန္းၾကီးစြာ ကူးခပ္ခ့ဲရတ့ဲ ကိန္းလို႔ဆိုပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ အျမတ္အစြန္းမရွိဘဲ ဆုံးရႈံးတတ္ျခင္း မီး ခိုးသူ ပ်က္စီးျခင္း အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္အေျပမူမ်ား မိန္းမအတြက္နွင့္ လူမူေရးျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းရျခင္း လုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သပ္၍ တရားရင္ဆိုင္ရျခင္း အခ်ဳပ္အေနွာင္က်တတ္ျခင္း မေတာ္တဆ ေသြးထြက္သံယိုထိခိုက္မိတတ္ျခင္း ေခ်းငွားထားေသာေငြေၾကး ျပန္မရနိုင္ျခင္းမ်ား အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရးတြင္လဲ အေနွာက္အယွက္ အဖ်က္အစီးမ်ား ၾကဳံေတြ႔နိုင္ေသာနွစ္ျဖစ္၍ သတိထားသင့္ပါသည္။

ၾကာသ ပေတး သက္ေရာက္ ေသာမျဂိဳလ္

တေပါင္း တန္ခူး ကဆုန္လတြင္ ေငြေၾကးလာဘ္ရႊင္ေစပါမည္။ အလုပ္အကိုင္မ်ား မဆင္ေျပစီးပြားေရးတိုးတတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိနိုင္မည့္နွစ္ျဖစ္သည္။ လူပ်ိဳအပ်ိဳျဖစ္လွ်င္ အခ်စ္ေရးစန္းပြင့္တဲ့နွစ္ျဖစ္ျပီး အေနာက္အရပ္ကခ်စ္သူေတြ့တတ္ပါမည္။ အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပတဲ့နွစ္ျဖစ္မည္။ တစ္ခုသတိထားရမွာက အခ်စ္ကိုမယုံလြယ္ပါနွင့္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ သားသမီးေၾကာင့္ မ်က္နွာပ်က္ အရွက္ရတတ္ျခင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုခံရျခင္းမ်ား ခံရတတ္ပါသည္။ ကဲြကြာခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္ ခ်စ္သူနွင့္ ျပန္လည္အဆင္ေျပေပါင္းဖက္ရတတ္ပါသည္။

ရာ ဟုျဂိဳလ္ ပါပျဂိဳလ္

စီးပြားေရးက်ဆင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား အဆင္မေျပ ေငြေၾကးဆုံးရွုံး နစ္နာတတ္ပါသည္။ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ အဆင္မေျပနိုင္ အဝင္မရွိဘဲ အထြက္သာမ်ားေနတတ္ပါမည္။ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား က်ေပ်ာက္ျခင္း အခိုးခံရျခင္း အျပိင္အဆိုင္အတိုက္အခံမ်ားေပါျခင္း က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ေလနာ ရင္နာ ဝမ္းနာ မေတာ္တဆထိခိုက္နာ မ်က္စိေရာဂါ ေလျဖတ္ျခင္း အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရျခင္းမ်ား ၾကဳံေတြ့တတ္ပါသည္။ လူမ်ဳိးကြဲမ်ားနွင့္ ျပသနာခုိက္ရန္ၾကံဳျခင္း လူမ်ဳိးကဲြေၾကာင့္ဘဲ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတတ္အဆင္ေျပေစပါမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး မတည္ျငိမ္နိုင္ လင္မယားျခင္း ကြာရွင္းလမ္းခြဲရတတ္ပါသည္။ အထက္လူၾကီး ျငိဳငင္အထင္လြဲ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ပ်က္စီး မိန္းမေၾကာင့္ ရန္ျငိဳးထား အႏၱရာယ္ေပးနိုင္ပါသည္။ အေနအထိုင္ အသြားအလာဆင္ျခင္ရမည့္နွစ္ျဖစ္သည္။

ေသာၾကာ သက္ေရာက္ ေသာမျဂိဳလ္

အခ်စ္ေရး စန္းပြင့္ေသာ နွစ္ျဖစ္၍ အိမ္ေထာင္ က်တတ္ပါမည္။ ေရွာင္လြဲ၍မရေအာင္ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းပါ။ အလုပ္အကိုင္ရာထူးတိုးျမွင့္ခံရျခင္း အိုးသစ္အိမ္သစ္ ေနရာသစ္သို့ေရြ႔ေျပာင္းရျခင္း မင္းစိုးရာဇာမ်ားမွ ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားခံရျခင္း ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္လူၾကီးျဖစ္ရျခင္း ရပ္ေရးရြာေရး နိုင္ငံေရးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ရျခင္း အၾကီးအကဲျဖစ္ရတတ္ျခင္း အလုပ္အကိုင္စီးပြားတိုးတတ္ ရတနာေရႊေငြလာဘ္လာဘေကာင္းမ်ား တိုးပြားေစျခင္း မဂၤလာရွိေသာအမူကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းမ်ား ဆန္ေရ စပါး ေရႊေငြျပည့္စုံစြာ ရမည့္နွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ရဟန္းျဖစ္လွ်င္လဲ ေက်ာင္းေဆာင္ အလွဴရွင္ေပၚလာပါမည္။

တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္ ပါပျဂိဳလ္

တပို႔တြဲ တေပါင္းလမ်ားတြင္ ေငြေၾကးအတြက္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရျခင္း မိခင္ ဖခင္က်န္းမာေရးညံ့တတ္ျခင္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေသာက အပူသင့္တတ္ျခင္း တန္ခူး ကဆုန္ ျပာသိုလမွာ သားသမီး ေဆြမ်ိဳးလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားေၾကာင့္ အမူအခင္းျပသနာမ်ားေျဖရွင္းရတတ္မည္။ အိုး အိမ္ေနရာ အလုပ္ေရြ႔ေျပာင္းရတတ္သည္။ သူခိုးအခိုးခံရျခင္း မီးအႏၱရာယ္ေပးျခင္း ခ်စ္သူေတြ႔လွ်င္လဲ မလြတ္လပ္ေသာခ်စ္သူမ်ဳိးနွင့္ ၾကဳံေတြ႔တတ္ပါမည္။ တကယ္လို႔ ၾကာသပေတးသားသမီးက တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္က်တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ယာဥ္ကား စက္ပစၥည္း ဝင္ႏိုင္ပါသည္။

မိမိနာမည္ ေမြးသကၠရာဇ္အလိုက္ အေဟာထပ္မံကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ သက္ေရာက္တစ္ခုထဲက အဓိကမက်ေပမ့ဲ ပါပၿဂိဳလ္စားၿပီး၊ ည့ံတ့ဲသက္ေရာက္က်ေနရင္ ဘာဘဲလုပ္​လုပ္​ သတိေလးထားလုပ္ပါ။

“ သက္ေရာက္ၿဂိဳလ္ တြက္နည္း ”

ဥပမာ ။ ။ အဂါၤၿဂိဳလ္စား အဂါၤသက္ေရာက္၊ စေနၿဂိဳလ္စား စေနသက္ေရာက္၊ ရာဟုၿဂိဳလ္စား ရာဟုသက္ေရာက္၊ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္စား တနဂၤေႏြသက္ေရာက္ေတြဟာ ဘုမၼိက်တ့ဲႏွစ္ေတြျဖစ္လို႔ အဲဒီႏွစ္ေတြမွာ အထူးသတိထားၿပီး ေငြေခ်းျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္တိုးခ့်ဲျခင္း၊ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းေတြ တတ္ႏိုင္သမ်ွေ႐ွာင္ပါ။

ေငြလူလိမ္ခံရျခင္း၊ေငြေလ်ာ္ရျခင္းမ်ိဳးေတြ ၾကဳံေတြ႕ႏိုင္တာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သမ်ွ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနပါ။ မိတ္ရင္းေဆြရင္း ယုံၾကည္ရတ့ဲသူကို ေငြေခ်းေပးရင္ေတာင္မွ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျပန္ရဖို႔ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ ခါတိုင္းထက္ပိုၿပီး ကုသိုလ္ေကာင္းမူျပဳေပးပါ။

“ သက္ေရာက္ၿဂိဳလ္ တြက္နည္း ”

“သက္ေရာက္ ယၾတာမ်ား”

ယၾတာေမးထားသူမ်ား အတြက္ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ သက္ေရာက္ယၾတာေခ်နည္းကို ျပန္မ်ွေဝပါသည္။

တနဂၤေႏြသက္ေရာက္ ။ ။ သစ္သီး ( ၆ ) မ်ိဳး၊ ေရွာက္သီးသုပ္၊ယပ္ ( ၄ ) လက္ ၊ ေသာက္ေတာ္ေရ ( ၆ ) ခြက္ မိမိအိမ္ဘုရားမွာ လွဴပါ။ မိမိအိမ္တြင္႐ွိေနေသာ ေျမအိုးအပဲ႔၊ပန္းအိုးအပဲ႔ ၊မီးေခ်ာင္းအပ်က္မ်ား ႐ွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။ ဘဲဥ ျပဳတ္ ေခြးေလးေတြအား ေကြၽးပါ။

တနလၤာသက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ ကံေကာ္ ( ၂ ) ညြန္႔၊ ႏွင္းဆီ ( ၇ ) ပြင့္ ႏွင့္ နန္းၾကီးသုပ္ ၊နံကထိုင္ ၊ႏြားႏုိ႔ ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔ လႉေပးပါ။ မိမိအိမ္တြင္႐ွိေသာ လြယ္အိတ္အေဟာင္း၊ အရက္ပုလင္းခြံမ်ား႐ွိလ်ွင္ ႐ွာေဖြစြန္႔ပါ။ အာလူးနဲ႔ ဝက္သားခ်က္၍ အ႐ူးကို ထမင္းေႂကြးပါ။

အဂါၤသက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ ရြက္လွ ( ၇ ) ညြန္႔၊ ေ႐ႊထီး ( ၄ ) လက္​​၊ေရ​ေတာ္​သက္​​ေစ့၊ဆြမ္​းသက္​​ေစ့၊ဆီမီးသက္​​ေစ့ လွဴဒါန္​းပူ​ေဇာ္​ရပါမည္​။ မိမိအိမ္တြင္ နာရီ​ေဟာင္​း၊စက္​ပစၥည္​း​ေဟာင္​း​ေတြ႐ွိေနလ်ွင္ ႐ွာေဖြစြန္​႔ပစ္​ရပါမည္​။

ဗုဒၶဟူးသက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ ပိေတာက္ ( ၇ ) ညြန္႔၊ ဒံေပါက္၊ေထာပတ္ထမင္း ၊ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုပ္ လွဴေပးပါ။ သခြါးသီးမွာ သြားၾကားထိုးတံ ၂၆ ေခ်ာင္း စိုက္၍ ေရတြင္ေမွ်ာေပးပါ။

စေနသက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ အုန္းသီး၊ အုန္း ( ၁ ) ညြန္႔ သေျပ ( ၆ ) ညြန္႔၊ အုန္းသီးပါေသာ မုန္႔ ( ၆ )ခု လွဴပါ။ စေနေန႔ ညေနေစာင္းမွာ လံုခ်ည္အေဟာင္း တစ္ထည္ ေရနံဆီေလာင္းျပီး မီးရႈိ႕လိုက္ပါ။

ၾကာသပေတး သက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆဲြ၊ အုန္းသီးစိတ္၊ၾသဇာ ( ၃ ) ညြန္႔၊ အုန္း ( ၆ ) ညြန္႔၊ အုန္းစိမ္း ဆားသိပ္ လွဴေပးပါ။ ၾကာသပေတးေန႔ ညေနမွာ ပဲေၾကာ္ ေခြးေလးေတြအားေႂကြးပါ။တနလၤာေန႔ ညေနတြင္ ငါးလႊတ္ေပးပါ။

ရာဟု သက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားမွာ ခေရ ( ၆ ) ညြန္႔၊ေကာ္ရည္ ေခါက္ဆဲြ၊ ေခါင္းေလာင္း၊ ၾကက္လွ်ာ ( ၆ ) လက္ လွဴပါ။ ေသာၾကာေန႔ ညေနမွာ ဆိတ္သားဟင္းနဲ႔ ထမင္းၾကမ္းနယ္ျပီး ေခြးေလးေတြအားေကြၽးပါ။ လမ္းဆံုမွာ သဲခင္းေပးပါ။

ေသာၾကာသက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားမွာ ဇီးျပား၊ေပါက္စီ၊ စံပါယ္ပန္း၊ ဆီထမင္း လွဴေပးပါ။ စေနေန႔ ညေနမွာ ထန္းလွ်က္ ( ၁၁ ) ခဲစကၠဴကန္ေတာ့ႏွင့္ ထုပ္၍ ေခြးေလးေတြကိုပစ္ ေပါက္ေၾကြးလိုက္ပါ။

တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္ရြာမဟုတ္ဘဲ တျခားၿမိဳ႕ေရာက္ေနလို႔ စသည္ျဖင့္ ယၾတာလုပ္ဖို႔ အခက္အခဲ ႐ွိခ့ဲရင္ မလုပ္ျဖစ္ရင္လဲ စိတ္ခုေနစရာမလိုပါဘူး။

မိမိစိတ္ကိုအျမဲၾကည္လင္ေအာင္ထိန္းၿပီး မိမိလက္လမ္းမွီသမ်ွ မိမိတတ္ႏိုင္သမ်ွေလး ကုသိုလ္ေလးေတြ လုပ္ေပးရင္လဲ အဆင္ေျပပါတယ္။

ဥပမာ။ ။ သြားရင္းလာရင္းန႔ဲ လမ္းမေပၚေရာက္လာတ့ဲ အေကာင္ငယ္ေလးေတြကို သူမ်ားတတ္နင္းမိမွာ ဆိုးလို႔ လမ္းေဘးျပန္ခ်ေပးျခင္း၊ယာဥ္သြားလမ္းေပၚေရာက္ေနတ့ဲ ခဲေတြ ေတြ႔ခ့ဲရင္ ဖယ္ေပးျခင္း၊မိမိရပ္ကြက္ ဒါမွမဟုတ္ မိမိလမ္းထဲမွာ ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြ႐ွိေနရင္ တစ္ခုခုန႔ဲ ညီညာေအာင္ လုပ္ေပးျခင္း၊ေရအိုးစင္လႉျခင္း၊ေရတြင္းေရကန္ လမ္းတံတား အလွဴခံဌာနေတြမွာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ပါဝင္လႉဒါန္းျခင္း၊ ရပ္ကြက္ထဲမွာ႐ွိတ့ဲ လမ္းေပၚက ေခြးေလးေတြကို အစာေကြၽးျခင္း၊ ခိုစာေကြၽးျခင္း၊ ငွက္ကေလးမ်ားလြႊတ္ေပးျခင္း၊ ငါးလြႊတ္ေပးျခင္း၊ ငါးစာေကြၽးျခင္း၊ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတို႔ ဘုရားတို႔ ေရာက္ရင္လဲ တံမ်က္စည္းလွဲ ေရအိမ္သန္႔႐ွင္းေပးျခင္း၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ကူညီေဖးမေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာဆိုရင္လဲ ကားစီးတာကအစ မိမိထက္ႀကီးသူကို ေနရာေပးျခင္း၊ျပည့္တ့ဲအိုးကို ထပ္မျဖည့္ဘဲ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတ့ဲေနရာကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး အလွဴဒါန ျပဳေပးျခင္း စသည္ စသည္ျဖင့္ ခါတိုင္းထက္ပိုၿပီး လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ အစစအရာရာ အတြက္ ယၾတာလုပ္ၿပီးသလိုပါဘဲ ….

အစစအရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔၍ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံး ေအးၿငိမ္းၾကပါေစ…

ေဒၚျမျမႏြယ္ (ေဗဒင္ လကၡဏာ)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *