ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ႏိုင္ငံ ေဆး႐ုံ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ေဆးရံုတက္ေနသည့္ ကိုဗစ္လူနာ (၅) ဦး ေသဆုံးခဲ႕

ဘဂၤ လားေ ဒ့ရွ္္ နိုင္ငံ ေဆး႐ုံ ( ၁ )႐ုံ တြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္း မႈျဖစ္္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေဆး႐ုံ မွာ တက္ေရာက္္ ကုသေန တဲ့ Covid 19လူနာ (၅) ေယာက္ ေသဆုံးခဲ့ ရတယ္လို႔ မီးသတ္္ တပ္ ဖြဲ႕ တာဝန္ရွိ သူတေယာက္္ က ေျပာ ပါ တယ္ ။ ဒီအျဖစ္ အပ်က္ ဟာ ေမလ ( ၂၇ ) ရက္ေန႔ ညပိုင္း က ယူနိုက္္တက္္ ေဆး႐ုံမွာျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ဟာ ေဆး႐ုံေလေအးေပး စက္ေပါက္ကြဲ မႈကေန စတင္ခဲ့တာ လို႔ မီးသတ္္တပ္္ ဖြဲ႕တာဝန္္ ရွိ သူတေယာက္ျဖ စ္တဲ့ ကာမူးဟာဆန္္ က ေျပာ ပါ တယ္္ ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ႏိုင္ငံ ေဆး႐ုံ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ေဆးရံုတက္ေနသည့္ ကိုဗစ္လူနာ (၅) ဦး ေသဆုံးခဲ႕

“ မီးသတ္္တပ္္ ဖြဲ႕ဝင္ေတြ ဟာ အခ်ိန္္ ( ၁) နာရီ အတြင္းမွာပဲ မီးၿငိမ္းသတ္္ နိုင္္ခဲ့ပါတယ္္။ မီးေလာင္္ ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္္ လူ (၅)ေယာက္က ေတာ့ အသက္္ရႉ ၾကပ္ၿပီး ေသဆုံးသြား ခဲ့ပါ တယ္။ ” အရွိန္္မထိန္း နိုင္ဘဲ မီးကို ပိုမိုကူးစက္ေစ ခဲ့တာကေတာ့ မီးေလာင္္လြယ္္ တဲ့ အရာေတြျဖစ္တဲ့ လက္သန႔္စင္္ ေဆးရည္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္နိုင္တယ္ လို႔ ဒါကာၿမိဳ႕ေတာ္ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ မွ တာဝန္ ရွိသူ ဆူဒစ္ပ္ကူးမားခ်က္ ကရာေဘာ္တီက ေျပာ ပါတယ္္ ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ႏိုင္ငံ ေဆး႐ုံ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ေဆးရံုတက္ေနသည့္ ကိုဗစ္လူနာ (၅) ဦး ေသဆုံးခဲ႕

ေသဆုံးရသူ (၅) ေယာက္ ေတာ့ အသက္္ (၄၅) ႏွစ္က ေန (၇၅) ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသား (၄) ေယာက္္ နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး တေယာက္ျဖစ္္တယ္္ လို႔ ဆို ပါတယ္္။ ေဆး႐ုံတာဝန္္ က် ဆရာဝန္တ ေယာက္က ေတာ့ ခုလို မီးေလာင္္ ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ လူနာ အားလုံး အထိတ္္ တလန႔္ျဖစ္ခဲ့ၾကရ တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။“က်ေနာ္တို႔က အရင္ကတည္းက (ဒီကပ္ေဘးေၾကာင့္) လုပ္ငန္းခြင္ တြင္း စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ရွိေနခဲ့တာေလ။မီးေလာင္ မႈထပ္ျဖစ္ေတာ့ က်ေနာ့္တို႔ကို ပိုၿပီးေတာ့ ေခါင္းခဲေစတာေပါ့” လို႔ သူက ဆို ပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ႏိုင္ငံ ေဆး႐ုံ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ေဆးရံုတက္ေနသည့္ ကိုဗစ္လူနာ (၅) ဦး ေသဆုံးခဲ႕
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ႏိုင္ငံ ေဆး႐ုံ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ေဆးရံုတက္ေနသည့္ ကိုဗစ္လူနာ (၅) ဦး ေသဆုံးခဲ႕

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ နိုင္ငံ မွာ တနိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ နဲ႔ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္ခံရ သူ ၄ ေသာင္းနီးပါးရွိလာေနၿပီး ေသဆုံးသူ (၅၄၄) ေယာက္ ရွိလာခဲ့ ခ်ိန္မွာေတာ့ ေဆး႐ုံေတြအေနနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ကုသေရးလုပ္ငန္းေတြ နဲ႔ လုံးပန္းေနၾကရခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရတာဝန္ရွိ သူေတြ ကလည္း ခုသီ တင္းပတ္ အတြင္း ေဆး႐ုံေတြအားလုံးကို ကိုဗစ္-၁၉ တိုက္ဖ်က္ကုသေရးလုပ္ငန္းေတြ မွာ ပါဝင္ၾကဖို႔ အမိန႔္ ထုတ္္ ျပန္ ထားခဲ့တာ ျဖစ္ ပါတယ္္ ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ႏိုင္ငံ ေဆး႐ုံ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ေဆးရံုတက္ေနသည့္ ကိုဗစ္လူနာ (၅) ဦး ေသဆုံးခဲ႕

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *