သိန္းေသာင္းခ်ီ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ တနဂၤေႏြ ျဂိဳလ္ခံုေပၚက ငါး႐ုပ္

ကြၽႏု္ပ္ သည္ လကၡဏာပညာ ကို အသက္ ၁၃ ႏွစ္ထဲက ေလ့လာ လိုက္စားခဲ့သည္ ။ သင္ယူခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ား ကိုလဲ အျပင္တြင္ လက္ေတြ႔က်က်ေလ့လာ သံုးသပ္ၿပီး မွ လကၡဏာ ဆရာေလာက သို႔ ဝင္လာ ခဲ့တာပါ ။ လကၡဏာ ပညာဟာ လူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ဘဝ ကို ၇၅% ေလာက္မီးေမာင္းထိုးျပထားသ လိုပါပဲ။

ဒီလေတာ့လက္ဝါးျပင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ခံုမွာ ႐ွိတဲ့ ငါး႐ုပ္နဲ႔ ပတ္ သက္၍ တင္ျပေပးသြားမယ္ ။ လက္ဝါးျပင္ ရဲ႕ လက္သူႂကြယ္ေအာက္ မွာ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႕ မွား တတ္တဲ့ ငါး႐ုပ္သေကၤတတခုပါတတ္တယ္။ ေသခ်ာၾကည့္ရင္ေတာ့ကြဲပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္း က ေျဖာင့္မတ္တယ္ ။ ငါး႐ုပ္ကေတာ့အခြၽန္ အတက္ေလးေတြ ပါတယ္။ ငါး႐ုပ္ သေကၤတကေတာ့ လက္ဝါးမွာ ထင္႐ွားရင္ ထင္႐ွားသလို ေအာင္ျမင္ေရးလမ္း ေၾကာင္းထက္ ပိုေကာင္းတတ္တယ္။

သိန္းေသာင္းခ်ီ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ တနဂၤေႏြ ျဂိဳလ္ခံုေပၚက ငါး႐ုပ္

လကၡဏာၾကည့္ ပရိသတ္ ရဲ႕လက္ဝါး မွာ ငါး႐ုပ္သေကၤတပါလာၿပီဆိုရင္ လကၡဏာပိုင္႐ွင္ဟာ ႐ုတ္တရတ္ခ်မ္းသာတဲ့ဘဝကို ေျပာင္းလဲသြားတဲ့အထိ ငါး႐ုပ္က ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္ခံုမွာ ပါလာခဲ့ရင္ ေအာင္ျမင္ေရး သေကၤတလိုပဲအက်ိဳးေပးမယ္။ ထူးျခားသြားတာက အေမြေတြ ထီေတြ ႐ုတ္တရတ္ရတာေပါက္တာထက္ လကၡဏာ ပိုင္႐ွင္ဟာ မိမိအစြမ္းအစနဲ႔ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာျခင္းကို ႐ုတ္တရက္ ရလာတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းနဲ႔ပဲ အဆင္ေျပတတ္ပါတယ္ ။ သူမ်ား လက္ေအာက္ခံဘဝ ၾကာၾကာမေနရပါ ။

သိန္းေသာင္းခ်ီ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ တနဂၤေႏြ ျဂိဳလ္ခံုေပၚက ငါး႐ုပ္

အစိုးရဝန္ထမ္းဆိုလဲ အာဏာ ရာထူးထိပ္ဆံုးထိေရာက္ တတ္တယ္ ။ အသက္အရြယ္ ရတာနဲ႔ပိုေအာင္ ျမင္တတ္ ပါတယ္။ ေမ်ာ္လင့္မထားတဲ့ ခ်မ္းသာတဲ့ဘဝကို႐ုတ္တရတ္ပိုင္ဆိုင္ လာရတတ္ ပါတယ္ ။ အိုဇာတာေကာင္း ၍ အသက္ႀကီးရင္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနရ တတ္ပါတယ္ ။ ငါး႐ုပ္ႀကီးရင္ႀကီးသလို အက်ိဳးေပးခံစား ရမ်ား တတ္တယ္ ။

လကၡဏာၾကည့္ပရိသတ္ ရဲ႕ လက္ဝါးတြင္ ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေကၤတမ်ား႐ွိသလို ကံဆိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသေကၤတမ်ားလဲ ႐ွိတတ္ၾကသည္။ ကံေကာင္းျခင္းသေကၤတပါလာရင္ အက်ိဳး႐ွိေပမဲ့ ကံဆိုးျခင္း သေကၤတ ပါလာရင္ မိမိအတြက္ျပင္ ဆင္ဖို႔အခ်ိန္ရေအာင္ တတ္သိနားလည္ တဲ့ဆရာေတြနဲ႔ျပထားသင့္ပါတယ္။ ဒီလေတာ့ဒီပိုစ့္နဲ႔ပဲ ဗဟုသုတအျဖစ္သင္ေပး လိုက္ ပါတယ္။ လကၡဏာလမ္းေၾကာင္းမ်ား နဲ႔ ပါတ္သက္ ၍ေလ့လာစရာေတြက လိုက္မကုန္ႏိုင္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္အားရင္ အားသလို လကၡဏာၾကည့္ပရိသတ္မ်ားကို တင္ျပေပးသြားပါမည္။

လကၡဏာဆရာမင္းခန္႔ (Viber-09694506705)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *