သားတို႔သမီးတို႔ ဘယ္လိုေက်ာင္းတက္ရမွာလဲဟင္… ? တဲ့ စိတ္မေကာင္းလိုက္ တာဗ်ာ…..

မႏွစ္ က ေရးၿမိဳ႕နယ္ဖက္ မွာ ဝိသမေလာဘသားမ်ား ရဲ႕ သစ္ေတာမ်ားခုတ္ ၊သယံဇာတေတြတူးေဖၚမႈေၾကာင့္ သဘာဝတရားႀကီးေဖါက္ျပန္ ေရေဘးကပ္မ်ားႀကဳံေတြ႕မႈအား နာေရး ကူညီမႈ အသင္း ( ရန္ကုန္ )မွသြားေရာက္ ကူညီေဖး မေပးရင္း “ေပါ့ေဆာ့”ေက်း႐ြာ ရွိ ကေလးငယ္မ်ား ၏ျပသမႈႏွင့္သူတို႔ရဲ႕” သားတို႔ သမီးတို႔ ဘယ္လို စာသင္ရ မွာ လဲ ?”ဟုေမးျမန္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နာကူ( ရန္ကုန္ ) တြင္ ရွိသည့္ အလႉေငြအား အခ်ိဳးက်ခြဲျခမ္းၿပီး “ေပါ့ေဆာ့ေက်း႐ြာ”တြင္ အသစ္ေဆာက္ လုပ္ေပးေန သည့္ အုတ္ေက်ာင္း ငယ္ေလး အား တင္ျပ အပ္ ပါ သည္။

သားတို႔သမီးတို႔ ဘယ္လိုေက်ာင္းတက္ရမွာလဲဟင္… ? တဲ့ စိတ္မေကာင္းလိုက္ တာဗ်ာ…..

ယခင္ ေက်ာင္းသား ၊ေက်ာင္းသူကေလးငယ္( ၅၀ )ခန႔္ သာ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္သည့္ သစ္ေက်ာင္းေဆာင္ေလး မွ ယခု ကေလးငယ္(၁၀၀) ခန႔္ပညာသင္ၾကားႏိုင္မည့္အုတ္ ေက်ာင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ ပါေတာ့သ ည္။

သားတို႔သမီးတို႔ ဘယ္လိုေက်ာင္းတက္ရမွာလဲဟင္… ? တဲ့ စိတ္မေကာင္းလိုက္ တာဗ်ာ…..
သားတို႔သမီးတို႔ ဘယ္လိုေက်ာင္းတက္ရမွာလဲဟင္… ? တဲ့ စိတ္မေကာင္းလိုက္ တာဗ်ာ…..

ေက်ာင္းတည္ ေဆာက္ရာတြင္ အကူအညီေပးခဲ့ေသာနယ္ခံ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ အပင္ပန္းခံကူညီေပးခဲ့ေသာ ေရးၿမိဳ႕မိသားစု ပရဟိတအဖြဲ႕သားမ်ားအားအထူးေက်းဇူးတင္ ရွိ သလို ပါဝင္လႉဒါန္းၾကေသာ ေရေဘးကူညီမႈအလႉရွင္မ်ားအား လည္း သာဓု သာဓု သာဓုေခၚဆို လိုက္ပါသည္။

သားတို႔သမီးတို႔ ဘယ္လိုေက်ာင္းတက္ရမွာလဲဟင္… ? တဲ့ စိတ္မေကာင္းလိုက္ တာဗ်ာ…..
သားတို႔သမီးတို႔ ဘယ္လိုေက်ာင္းတက္ရမွာလဲဟင္… ? တဲ့ စိတ္မေကာင္းလိုက္ တာဗ်ာ…..

ထပ္မံ၍ “ခ်ဲတိုက္ေက်း႐ြာ” ရွိပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ သစ္သား စာသင္ေက်ာင္းအားလည္း အုတ္ေက်ာင္းအျဖစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းရန္ရွိေသးသျဖင့္ လႉဒါန္းလိုေသာအလႉရွင္မ်ားအားလည္းဖိတ္ေခၚအပ္ ပါသည္ ။ ကိုဗစ္ႀကီးၿပီးသြားရင္ သားတို႔သမီး တို႔ စိတ္ခ်ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။

သားတို႔သမီးတို႔ ဘယ္လိုေက်ာင္းတက္ရမွာလဲဟင္… ? တဲ့ စိတ္မေကာင္းလိုက္ တာဗ်ာ…..
သားတို႔သမီးတို႔ ဘယ္လိုေက်ာင္းတက္ရမွာလဲဟင္… ? တဲ့ စိတ္မေကာင္းလိုက္ တာဗ်ာ…..

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း ရန္ကုန္)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *