သမိုင္းဝင္ ေဘာ္ႀကိဳဘုရား မွ… အသက္ဝင္လွေသာ ထူးဆန္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ… ” ဘီလူးရုပ္ႀကီးမ်ား…”

” ဘီလူး ” ဟုေျပာဆို လိုက္တာႏွင့္ က်ႊန္ေတာ္တို႕အျမင္ တြင္ အရုပ္ ဆိုးဆိုး အစြယ္တေဖြးေဖြး ႏွင့္ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ရာ အျဖစ္သာ ေျပးျမင္မိၾက ေပသည္ ။ ဘီလူးဟူ သည္ ျမန္မာအေခၚျဖစ္ပီး ပါဠိဘာသာ ဘိရု မွ ဆင္းသက္လာေပသည္ ။ ဓမၼက်မ္းဂန္ မ်ား တြင္ေတာ့ ယကၡ*အျဖစ္သာေခၚေဝၚသံုးစြဲေပသည္။

ေလ့လာမွတ္သား မိသေလာက္.. ဘီလူး (၃)မ်ိဳး ရွိေပသည္… (၁) ကုန္းမွာေနတဲ႔ ဘီလူး။ (၂) ေရမွာေနတဲ႔ ဘီလူး။ (၃) နတ္ျပည္၌ေနတဲ႕ဘီလူးဟူ၍ ရွိေပသည္။ ျမန္မာရာဇဝင္ မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းမ်ားတြင္ ဘီလူးအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အက်ယ္တဝင့္ေတြ႕ႏိုင္ ေပသည္။ ထိုဘီလူးမ်ားတြင္လည္း နတ္ၾသဇာစားေသာဘီလူး၊ လူတို႕ပူေဇာ္ ပသေသာ အစာ စားေသာဘီလူး၊ နယ္ေျမအပိုင္စားရပီး သားစိမ္းငါးစိမ္းစားေသာဘီလူးမ်ား၊ သစ္ဥသစ္ဖု စားေသာဘီလူးမ်ားႏွင့္ ပန္းစား ဘီလူးဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေပသည္။

သမိုင္းဝင္ ေဘာ္ႀကိဳဘုရား မွ… အသက္ဝင္လွေသာ ထူးဆန္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ… ဘီလူးရုပ္ႀကီးမ်ား…

ဘီလူးမ်ားသည္ ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း၊ အမ်က္ၾကီးျခင္းအျပင္ အေၾကာက္အရြ႕ံလည္း ကင္းၾကေပသည္။ တာဝတိ ံသာ နတ္္ျပည္၌ နတ္စစ္သည္ ဘီလူးၾကီးမ်ား၏လုပ္ငန္းသေဘာမွာအေစာင့္အေရွာက္တာဝန္ကို အထူးယူရေပသည္။ ထိုနတ္ျပည္ရွိ ဘီလူးမ်ားကိုရည္စူးပီး ဘုရားေစတီ၊သိမ္ေက်ာင္း၊တန္ေဆာင္း ၊ေရကန္ေတြမွာ ဘီလူးရုပ္ ထုလုပ္ထားတတ္ ေၾကာင္းမွတ္သားရေပသည္။

ျမတ္ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေသာမူေသာျဗဟၼဇာလသုတ္ေတာ္ ေၾကာင့္လည္း ဘီလူးမ်ား အက်ြတ္တရား ရပီး ဗုဒၶဘာသာ ကို အထူး ယံုၾကည္လာၾကကာ ဗုဒၶသာသနိက အေဆာက္အအံုေတြကို ေစာင့္ေရွာက္လာေၾကာင္းလည္း ဖတ္ရႈ႕ရေပသည္ …. (ဤကားဘီလူးအေၾကာင္းမိတ္ဆက္အျမည္းမ်ွတည္း)

ေဘာ္ၾကိဳဘုရားမွ ဘီလူးမ်ား၏ မူရင္းပိုင္ရွင္ႏွင့္ အလူရွင္မွာ သီေပါေစာ္ဘြား စဝ္ၾကာဆိုင္ရဲ႕ဘၾကီးေတာ္ ေစာ္ဘြား ဆာစဝ္ခ်ယ္ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေစာ္ဘြားဆာစဝ္ခ်ယ္သည္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ စခန္းသာ ရြာအနီး ၊ ေစတိယဂီရိိေတာင္တြင္ ေႏြရာသီစံနန္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၆၁၀၃ ပိႆာရွိ ဝိဇယမာန္ေအာင္ေၾကးေစတီေတာ္ကိုလည္း ေတာင္ေပၚတြင္ တည္ထားခဲ့ေလသည္။

သူ၏ ေႏြရာသီ စံနန္းေတာ္ကို ေစာင္႕ေရွာက္ဖို႕နဲ႕၊ အဖ်က္အေမွာက္ ပေယာဂရန္ေတြကေန ကာကြယ္ဖို႕ သံျဖင့္ ေတာင္ေစာင့္ ဘီလူးမ်ားကို စံနန္းေတာ္အနီးတြင္သြန္းလုပ္ခဲ႕ေပသည္။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၇ သီတင္းက်ြတ္တြင္ ဘီလူး ၄ရုပ္အားသြန္းလုပ္ခဲ့ပီး တေပါင္းလတြင္မွ ေနာက္ဆံုးဘီလူးမင္းအျဖစ္ မဟာဏရ အားသြန္းလုပ္ခဲ႕ေပသည္။ ဘီလူး (၅)ရုပ္လံုး အထီးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

သမိုင္းဝင္ ေဘာ္ႀကိဳဘုရား မွ… အသက္ဝင္လွေသာ ထူးဆန္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ… ဘီလူးရုပ္ႀကီးမ်ား…

သီတင္းက်ြတ္တြင္ ထုလုပ္ေသာ ဘီလူးရုပ္(၄)ရုပ္ သည္ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္တူညီေပသည္။ သံပိသာခ်ိန္ (၂၅၀) စီရွိေပ သည္။ (ခ်ြင္းခ်က္-မဟာဏရ) ထုလုပ္ခဲ႕သည့္ ပန္းတဥ္းပညာရွင္မွာ ေမာင္စိန္ဟု ကမၼည္းထိုးထားေပသည္။ (ဗမာ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိကာ မႏၱေလးမွဟုထင္ေၾကာင္း* ေစာ္ဘြားၾကီးအေနျဖင့္ ပညာရွင္ကို ေခၚယူသြန္းလုပ္ေစခဲ႕ပံုရသည္ဟု သမိုင္း ဆရာ တေယာက္မွ မွတ္ခ်က္ေပးေလသည္္ )

ဘီလူးအားလံုးကို အသက္သြင္းပီး စံနန္းေတာ္အား အမိန္႕ေပးေစာင့္ေရွာက္ခိုင္းခဲ႕ရာ ထိုဘီလူးေတြကို တစ္ပတ္ကို တစ္ၾကိမ္အမဲသားေကၽြးခဲ႕ေပသည္။ ဦးရီးေတာ္ဆာစဝ္ခ်ယ္​ ကြယ္လြန္သြားျပီးခ်ိန္ မွာေတာ့ ဘီလူးရုပ္ေတြကို အစာ ေက်ြးမည့္ သူမရွိေတာ့ေပ။ ဆာစဝ္ခ်ယ္​ရဲ႕သားေတာ္ စဝ္အံုၾကာကလည္း အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ပညာသင္လာတဲ့ သူျဖစ္သည့္ အတြက္ ဒီကိစၥေတြ အေပၚအယံုအၾကည္ရွိခဲ႕ပံုမေပၚေပ။ (တျခားအေရးၾကီးအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္လည္းအမႈမဲ႕ အမွတ္မဲ႕ေနမိတာလည္းျဖစ္ႏိုင္) ေကၽြးေနက်အတိုင္း အစာမေကၽြးပဲ ထားခ်ိန္မွာေတာ့ ေဟာ္နန္းရွိလူေတြကို ဘီလူးေတြ ဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး အႏၱရာယ္ျပဳ ပညာျပလာေပသည္။

ေဟာ္နန္းအမႈထမ္း တစ္ေယာက္ေယာက္က ဘီလူးရုပ္ေတြကို မေတာ္တဆျဖစ္ေစ ၊ လက္နဲ႕ျဖစ္ေစ၊ ကိုင္မိတာနဲ႕ ထိမိတဲ႕ ေနရာေတြဟာ ေရာင္ရမ္းလာျခင္းႏွင့္.. နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာၾကေပသည္။ တခါေသာ္ ထမင္းခ်က္ အမႈထမ္း တစ္ေယာက္က ဘီလူးရုပ္ကို ေခါင္းပုတ္ျပီး ငါ႕အလုပ္ေတြ လာကူလုပ္စမ္းပါဦးလို႕ စေနာက္မိျပီးေနာက္ အသည္းအသန္ အျပင္းဖ်ားခဲ႕ျပီး ေဆးရံု၌ ္ကြယ္လြန္သြားေပသည္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေဟာ္နန္းအမႈထမ္းေတြက ဘယ္သူမွ မေနရဲ ၊ မထိုင္ရဲ ျဖစ္လာလို႕ ေစာ္ဘြားစဝ္အံုၾကာမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုခ်လိုက္ေပသည္ ။ ဘီလူးမ်ားကို အစာ ဆက္ေက်ြးမည္ အေႏွာင့္ အယွက္ ဘာမွထပ္မျပဳရဟု အမိန္႕ေပးပီး ေဘာ္ၾကိဳဘုရားကိုေစာင့္ေရွာက္ဖို႕လႈဒါန္းပို႕ ေဆာင္လိုက္ေပသည္ ။

သမိုင္းဝင္ ေဘာ္ႀကိဳဘုရား မွ… အသက္ဝင္လွေသာ ထူးဆန္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ… ဘီလူးရုပ္ႀကီးမ်ား…

“ဘုရားဖူးလာလူမ်ားႏွင့္ေဟာ္နန္း အမႈထမ္းမ်ားမွ … ဘုရားပရဝုဏ္အတြင္းဘီလူးမ်ားအား… အသားမ်ား ေက်ြးေမြးရာ ထိုဘီလူးမ်ားသည္ စိတ္ရိုင္းမ်ားဝင္ကာ ၾကမ္းတမ္းလာျခင္း မ်က္လံုးနီျခင္း အေရာင္ တလ်ွပ္လ်ွပ္ ထြက္လာျခင္းတို႕ ျဖစ္ေပၚ လာ ေပသည္။ ေဘာ္ၾကိဳဘုရားၾကီး၏ ဆရာေတာ္ဘုရားမွ ပုရဝုဏ္အတြင္းသားစိမ္းေက်ြးျခင္းမွာ မသင့္ေလ်ာ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ဘီလူးမ်ားအားသစ္ဥသစ္ဖုႏွင့္အသီးအႏွံမ်ားသာ ေက်ြးေမြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္႕သတ္တားျမစ္လိုက္ေပ သည္။ ဘီလူးမ်ားအားလံုး သတ္သတ္လြတ္သာ စားသံုးၾကရန္လည္း အမိန္႕ေပးညႊန္ၾကား လိုက္ေပသည္။

ယခုအခါတြင္ေတာ့ ထိုဘီလူးမ်ားသည္ ျမတ္ဘုရားရွင္၏ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာရိပ္ေအာက္… ေအးျမေသာ တရားထူး မ်ားရရွိသြားပီထင္… အင္မတန္မွကိုတည္ျငိမ္္ေနၾကေပသည္ ။ ဘုရားဖူးလာျပည္သူမ်ားမွလည္း ထိုဘီလူးမ်ား အား ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕ခံစားေနရေသာ ဗိုက္နာျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ခါးနာျခင္းႏွင့္ ကိုယ္လက္ေညာင္းညာျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ကင္းၾကသည္ဟုဆိုကာ ယံုၾကည္စြာျပဳလုပ္ေနၾကေပသည္ ။

သမိုင္းဝင္ ေဘာ္ႀကိဳဘုရား မွ… အသက္ဝင္လွေသာ ထူးဆန္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ… ဘီလူးရုပ္ႀကီးမ်ား…

“ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘီလူးအေၾကာင္းေရးႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားရာ ၌ မဟာယန ဘာသာဝင္ တရုတ္၊ ကိုရီယား၊ ဂ်ပန္ရွိ ဘီလူး မ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မွဘီလူးမ်ား လည္းေလ့လာခဲ႕ေပသည္။ အြန္လုိင္းမွ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသေလာက္ ဘီလူးမ်ား အားလံုးတြင္ ေဘာ္ၾကိဳဘုရား ရွိ ဘီလူးမ်ားသည္ လက္ရာအေကာင္းဆံုး အေျပာင္ေျမာက္ဆံုးထုလုပ္မႈ ဟုပင္ ထင္မိပါသည္။

ယခု ခ်ိန္ထိ ထိုဘီလူး မ်ားကို မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္မၾကည္႕ရဲေပ ။ မဟာဏရဘီလူးကိုေတာ့ အေၾကာက္ဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုဘီလူးသည္ လူကို ခုတ္ေတာ့ထစ္ေတာ့မလို စိမ္းခါးခါးၾကည့္ေနေပသည္။ မ်က္လံုးကလည္း သြားေလ ရာလိုက္ေနပီး မခိုးမခန္႕လည္းျပံဳးေန သလိုပင္။ 4D နည္းပညာျဖင့္ထုလုပ္ထားသလားထင္… (က်ႊန္ေတာ့္အျမင္သက္သက္သာ)

သမိုင္းဝင္ ေဘာ္ႀကိဳဘုရား မွ… အသက္ဝင္လွေသာ ထူးဆန္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ… ဘီလူးရုပ္ႀကီးမ်ား…

ဗဟုသုတျ ဖစ္ဖြယ္ႏွင့္ ဝါသနာအရ.. ေလ့လာမိသေလာက္ၾကိဳးစား ရွာေဖြေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား နည္းပါးေအာင္ႏွင့္ အမွားကင္း ေအာင္ေတာ့ အထူးၾကိဳးစားခဲ႕ရေပသည္။ ဤစာအားေရးသားျဖစ္ေအာင္အဖက္ဖက္တြင္… လိုအပ္သမ်ွ စိတ္ရွည္ရွည္ ေျပာၾကားကူညီေပးပါေသာ… ဆရာေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)၊ ကိုျပည့္ (ေတာင္ပိုင္ ေစာ္ဘြားအႏြယ္ဝင္)၊ ဦးစိုင္းသာလိႈင္ (လိေမၼာ္ေျမ-သီေပါ) အားအထူးပင္ေက်းဇူးသကာရတင္ရွိပါသည္။

Ko Htwe မွီခိုရာ- ေဘာ္ၾကိဳဘုရားသမိုင္း၊ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း၊ ျမဴတိမ္ေဝေဝ ေတာင္ခိုးေဝးေဝး ၊ မြန္ရာဇဝင္ ၊ဘီလူးက်ြန္း

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *