အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္ ဘုရားတည္ဖို႕ ေျမေနရာ အက်ယ္ၾကီးကို ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို့လွူဒါန္း

ဒီ ပုံေလး ကို အမွတ္မထင္ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္ထဲက ေဒသတစ္ခုမွာလို႔ ထင္မွတ္မွားစရာပါ။ေနရာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၊ ခ်စ္တေကာင္း တိုင္းေဒသ အတြင္းရွိ ဘန္ဒါဘန္ခ႐ိုင္ မွာျဖစ္ပါ သတဲ့ ။ အဆိုပါေဒသ ရဲ႕ ေျမပိုင္ရွင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မစၥတာမာဘူဘာ ရဲ႕ အလႉပြဲတစ္ခုမွာျဖစ္ ပါ တယ္။

သူဟာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္ အဆိုပါေဒသရွိ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေဂဟာတစ္ခုအတြက္ ေျမေနရာအက်ယ္ႀကီးတစ္ေနရာကို ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ထံေပးအပ္ လႉဒါန္းခဲ့သလို ပုံပါ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီး တစ္ဆူ ကိုလည္း ထုလုပ္ပူေဇာ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္ ။ ဒီပုံေလးကို အမွတ္မထင္ ၾကည့္လိုက္မယ္ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္ထဲ က ေဒသတ စ္ခုမွာ လို႔ ထင္မွတ္ မွားစရာပါ ။ေနရာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၊ ခ်စ္တေကာင္းတိုင္းေဒသအတြင္း ရွိ ဘန္ဒါဘန္ခ႐ိုင္ မွာျဖစ္ပါ သတဲ့။

အဆိုပါေဒသ ရဲ႕ ေျမပိုင္ရွင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မစၥတာမာဘူဘာ ရဲ႕ အလႉပြဲတစ္ခုမွာျဖစ္ ပါတယ္။ သူဟာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္ အဆိုပါေဒသရွိ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေဂဟာ တစ္ခုအတြက္ ေျမေနရာအက်ယ္ႀကီး တစ္ေနရာ ကို ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းထံေပး အပ္လႉဒါန္းခဲ့သလို ပုံပါ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီး တစ္ဆူ ကိုလည္း ထုလုပ္ပူေဇာ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။ ဒီပုံေလးကို အမွတ္မထင္ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္ထဲက ေဒသတစ္ခုမွာလို႔ ထင္မွတ္မွားစရာပါ။ေနရာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၊ ခ်စ္တေကာင္းတိုင္းေဒသ အတြင္းရွိ ဘန္ဒါဘန္ခ႐ိုင္ မွာျဖစ္ပါသတဲ့။

အဆိုပါေဒသရဲ႕ ေျမပိုင္ရွင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မစၥတာမာဘူဘာရဲ႕ အလႉပြဲတစ္ခုမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္ အဆိုပါေဒသရွိ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေဂဟာ တစ္ခုအတြက္ ေျမေနရာအက်ယ္ႀကီးတစ္ေနရာကို ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းထံေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့သလို ပုံပါ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးတစ္ဆူကိုလည္း ထုလုပ္ပူေဇာ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

Source & Photo Credit: Original Uploader

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *