အိႏၵိယႏို္င္ငံတြင္ Covid-19 လူနာမ်ား၏ ေသြးနမူနာမ်ားကို ေမ်ာက္အုပ္စုမ်ားက တိုက္ခိုက္ ယူေဆာင္သြား

အိႏ ၵိယႏိုင္ငံ တြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး ကို ေမ်ာက္မ်ားက တိုက္ခိုက္ၿပီး ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါရွိသူမ်ား၏ ေသြးနမူနာမ်ား ကို ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း အာဏာ ပိုင္ မ်ား က ေမ ၂၉ ရက္ တြင္ ေျပာၾကား သည္။

ယင္းသို႔ ေသြးနမူနာမ်ား ကို တိုက္ခိုက္ ယူေဆာင္သြားျခင္း သည္ ဥတာပရာဒက္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ လတ္ခ္ေနာင္းၿမိဳ႕ ၏ ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၄၆၀ အကြာ မီးရတ္ရွိ အစိုးရပိုင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေကာလိပ္ တစ္ခု အတြင္း၌ ဓါတ္ခြဲခန္း တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး လမ္းေလွ်ာက္ေ န စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

အိႏၵိယႏို္င္ငံတြင္ Covid-19 လူနာမ်ား၏ ေသြးနမူနာမ်ားကို ေမ်ာက္အုပ္စုမ်ားက တိုက္ခိုက္ ယူေဆာင္သြား

ေမ်ာက္မ်ားသ ည္ ကုသမႈမ်ား ျပဳေနဆဲျဖစ္ သည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါသည္ (၄) ဦး၏ ေသြးနမူနာမ်ား ကို ယူေဆာင္ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိ တြင္ လူနာမ်ား၏ ေသြးနမူနာမ်ား ကို ထပ္မံ ရယူေနသည္ ဟု အဆိုပါ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေကာလိပ္ မွ ထိပ္တန္း တာဝန္ရွိသူ ေဒါက္တာ အက္စ္ေကဂါ့က ေျပာသည္။

ေမ်ာက္မ်ားသည္ ေသြးနမူနာမ်ား ကို သြန္ပစ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ရွင္းလင္းစြာ မသိရေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္ ။ သို႔ေသာ္ ေမ်ာက္မ်ားသည္ အဆိုပါ ေသြးနမူနာမ်ားကို လူေနရပ္ကြက္မ်ား အတြင္း ယူေဆာင္ လာပါက ေနာက္ထပ္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားမည္ ကို အဆိုပါ ေကာလိပ္အနီး ေနထိုင္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

အဆိုပါ ေမ်ာက္မ်ား သည္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ရွိေနသည့္ ေသြးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မိပါက ဗိုင္းရပ္စ္ကူး စက္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေၾကာင္း ၊ ေမ်ာက္မ်ားတြင္ ေရာဂါ ကူးစက္ႏိုင္သည့္ သက္ေသ အေထာက္အထား မရွိေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာ အက္စ္ေကဂါ့က ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနကို ေျပာသည္။

အိႏၵိယႏို္င္ငံတြင္ Covid-19 လူနာမ်ား၏ ေသြးနမူနာမ်ားကို ေမ်ာက္အုပ္စုမ်ားက တိုက္ခိုက္ ယူေဆာင္သြား

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစ သည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ့ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာ႐ိုင္း တိရိစာၦန္ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းတစ္ခုတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး တိရိစာၦန္မွ တစ္ဆင့္ လူသို႔ ကူးစက္ခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္ ဟု ယူဆထားၾက သည္ ။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ တြင္ ေမ်ာက္ မ်ား သည္ လူေန ေဒသမ်ား သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနထိုင္မႈမ်ား တိုးပြားလာေနၿပီး လူမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိေနကာ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားရျခင္း မွာ သဘာဝ အေလ်ာက္ ေနထိုင္ က်က္စားရာ ေနရာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း သည္ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး သမားမ်ားက ေထာက္ျပ ေျပာဆို သည္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *