အ႐ိုးက်ိဳး ၊ အ႐ိုးဆက္္ ဒဏ္ရာ အရွင္းေပ်ာက္ ထုံက်ဥ္ကိုက္ေပ်ာက္ လက္ေတြ႕ေဆးနည္း ကုသိုလ္ျဖစ္မွ်ေဝလိုက္သည္

အ႐ိုးကိ်ဳးဖူးလွ်င္ … ျမန္မာ႔ေဆးနည္းေလး မ်ား လက္ေတြေ ပ်ာက္ခဲ့ လိုိ႔မွ်ေဝ ပါသည္။ အ႐ိုးက်ိဳး အ႐ိုးဆက္္ ဒဏ္နာ အရွင္းေပ်ာက္ ထုံက်ဥ္ကိုက္ ေပ်ာက္ပြဲ လက္ေတြ႕ေဆးနည္း ကုသိုလ္ျဖစ္မွ်ေဝလိုက္သည္

ဤေဆးနည္း သည္္ အ႐ိုးတခါ ႏွစ္ခါက်ိဳးထား သည့္ သူမ်ားပင္ လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ ကင္း ၍ အလုပ္ၾကမ္းမ်ား ပင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္ သည္ …

ထိုိေၾကာင့္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ျဖင့္ အၫႊန္း အတိုင္းျပဳလုပ္ပါေလ….

အ႐ိုးက်ိဳး ၊ အ႐ိုးဆက္္ ဒဏ္ရာ အရွင္းေပ်ာက္ ထုံက်ဥ္ကိုက္ေပ်ာက္ လက္ေတြ႕ေဆးနည္း ကုသိုလ္ျဖစ္မွ်ေဝလိုက္သည္

“အၫႊန္္း”

မိိသ၁လင္ဥ အစိမ္း, နႏြင္းစိမ္း,ပ်ဥ္းေတာ္ သိမ္႐ြက္, မာလာ ဥစိမ္း, သက္ရင္းႀကီး႐ြက္, နဘူးဆီးမခမ္း,ထမင္းျဖဴ, ( ဝက္ဆီႏွင့္ မလႊ႐ြက္,ထည့္လည္းရ မထည့္လည္း ရသည္) ,

“ျပဳလုပ္ပုံံ”

ပါဝင္ ပစၥည္းမ်ားကိုိ အနည္းငယ္စီ ညက္ေအာင္ေထာင္း ၍ အဝတ္သန႔္သန႔္ျဖ င့္ထည့္ပီး အနည္းငယ္ေႏြးေနေအာင္ မီးျပ၍(မီး မျပလို႔ရင္ ေရေႏြး အိတ္ကပ္၍) ေႏြးလာလွ်င္ ျဖစ္ပြား သည့္ေနရာေပၚသို ႔အုံၿပီး က်ပ္စည္းေပးရ ပါသည္။

“အခ်ိန္္”

၁ရက္၂ရက္ အုံထားသည့္ေဆးမ်ားေျခာက္ရင္ ထိုနည္းအတိုိင္းထပ္၍ အုံ က်ပ္စည္းေပးပါ ေပ်ာက္ကင္းသည္ အထိစိတ္ရွည္လက္ရွည္ျပဳလုပ္ပါ ေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

မွတ္ခ်က္

နႏြင္းႏွင့္ အနာစို ဓာတ္မတည့္လွ်င္နႏြင္းမထည့္ပါႏွင့္, စိတ္မရွည္လွ်င္မေပ်ာက္ပါ, က်ပ္စည္းကာလမွာ ၿငိမ္သက္စြာေနဖို႔လိုအပ္သည့္အတြက္ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္,ေညာ္ေရွာင္ဖို႔လိုအပ္သည္,

က်ပ္ေပၚသို႔ ေရေႏြးအိိတ္ေလးျဖင့္အနည္းငယ္ေႏြးေအာ င္လုပ္ဖို႔လိုအပ္သည္မန္းေဆး ေသာက္ဖို႔လိုအပ္သည္

အားလုံးေသာသတၱဝါေတြ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ…..

ေမတၱာျဖင့္

စိုင္း မင္း သန႔္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *