မႏၲေလး ေဆး႐ုံႀကီး သူနာျပဳ အေဆာင္ တိုက္ခန္း အခ်ိဳ႕ မိုးေရယိုေန သျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးရန္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား အစိုးရ ထံေတာင္းဆို…

မႏၲေလး တိုင္း ေဒသႀကီး ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အေထြေထြ ေဆး႐ုံႀကီး သူနာျပဳအေဆာင္ ၌ ေနထိုင္သည့္ တိုက္ခန္း အခ်ိဳ႕ ၏ အမိုးမ်ား သည္ မိုးရာသီ တြင္ မိုး႐ြာသည့္ အခါ ေရမ်ားယို ၍ ေနထိုင္ရန္ အခက္ အခဲျဖစ္ေပၚေ နျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ မွ လာေရာက္ၾကည့္ရႈၿပီး အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ ေပးရန္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား က ေတာင္းဆိုၾက ပါတယ္ ။

မႏၲေလး ေဆး႐ုံႀကီး သူနာျပဳ အေဆာင္ တိုက္ခန္း အခ်ိဳ႕ မိုးေရယိုေန သျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးရန္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား အစိုးရ ထံေတာင္းဆို…

“အခုက မိုးရာသီဆိုေတာ့ မိုးက မၾကာခဏ႐ြာတယ္။ မိုး႐ြာရင္ ရွိတဲ့အိုးခြက္ေတြနဲ႕ မိုးေရခံရ တယ္ ။ သက္ဆိုင္ရာအႀကီး အကဲေတြ နဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ ကို တင္ျပခ်င္တာ အျမန္ဆုံးလာေရာက္ ၾကည့္ရႈေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ပါ။ ဒါကို ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ ” လို႔ မႏၲေလးအေ ထြေထြေဆး႐ုံႀကီး ၌ တာဝန္က် ဝန္ထမ္းက ေျပာ ပါတယ္ ။

မႏၲေလး ေဆး႐ုံႀကီး သူနာျပဳ အေဆာင္ တိုက္ခန္း အခ်ိဳ႕ မိုးေရယိုေန သျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးရန္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား အစိုးရ ထံေတာင္းဆို…
မႏၲေလး ေဆး႐ုံႀကီး သူနာျပဳ အေဆာင္ တိုက္ခန္း အခ်ိဳ႕ မိုးေရယိုေန သျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးရန္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား အစိုးရ ထံေတာင္းဆို…

လက္ရွိ မႏၲေလးအေထြေထြေဆး႐ုံႀကီး၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ကို ေဆး႐ုံႀကီးဧရိယာ အတြင္း ရွိ သုံးထပ္ေဆာင္ ၌ ထား ရွိထားတာလည္း ျဖစ္ ပါတယ္ ။

မႏၲေလး ေဆး႐ုံႀကီး သူနာျပဳ အေဆာင္ တိုက္ခန္း အခ်ိဳ႕ မိုးေရယိုေန သျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးရန္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား အစိုးရ ထံေတာင္းဆို…

PP

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *