အေမရိကန္ လူမည္း ေဂ်ာ့ဖလြိဳက္ေသဆံုးမွဳ တရားမွ်တေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ကူးစက္လာ

မီးတင္ရွိဳ႕ ခံရေသာ ၀ါရွင္တန္ျပည္ နယ္ရဲကား မွ AR-15 ေခ်မွဳန္းေရးေသနတ္ကို လုယက္ ရန္ ၾကိဳးစားမွဳျဖစ္။ ေဂ်ာ့ဖလြိဳက္အတြက္ တရားမွ်တေရး မိမိတို႔ အသံကို အမ်ားၾကားေအာင္ လုပ္ျခင္း မွ လြဲ ၍ အျခားနည္းလမ္း မရွိဟု ဘရြတ္ကလင္း ဆႏၵျပသူတို႔ေျပာဆို ။ အေမရိကန္ လူမည္းေသဆံုးမွဳ ဂယက္ ကေနဒါ၊ အဂၤလန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီသို႔ ကူးစက္

အေမရိကန္ တြင္ လူျဖဴ ရဲအရာ ရွိမ်ား က ဖမ္းဆီးစဥ္ လူမည္းေဂ်ာ့ဖလြိဳက္ေသဆံုးရသည့္ အေပၚ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ ရာမွ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားျဖစ္ပြား ခဲ့ရသည္။ ေမ-၂၆ ရက္ေန႔တြင္ မင္နီဆိုတာျပည္နယ္ မင္နီယာ ပိုလိစ္ႏွင့္ အမႊာညီအစ္မျမိဳ႔ စိန္႔ေပါတို႔မွ စတင္ေသာကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း အျခားျမိဳ႔ၾကီးမ်ား သို႔လည္း ကူးစက္ပ်ံ႔ႏွ႔ံသြားခဲ့သည္။ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားျဖစ္ပြားလွ်က္ ရွိေသာ ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္ ဆီယက္ တဲလ္ျမိဳ႔တြင္ မီးရွိဳ႔ခံရေသာ ရဲကားတစ္စီး မွ AR-15 စစ္ေျမျပင္သံုး ေခ်မွဳန္းေရးစက္ေသနတ္အား လုယက္ရန္ ၾကိဳးစားမွဳျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း Russia Today က ယေန႔ေရး သားသ ည္။

အေမရိကန္ လူမည္း ေဂ်ာ့ဖလြိဳက္ေသဆံုးမွဳ တရားမွ်တေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ကူးစက္လာ

ဆီယက္တဲလ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ပိုင္ ေမာ္ေတာ္ကား အမ်ားအျပား ကို မီးတင္ရွိဳ႔ခဲ့ေသာ အနက္ေရာင္၀တ္စံုႏွင့္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ရဲကားတစ္စီးအား ရမ္းကားဖ်က္ဆီးစဥ္ AR-15 ဟု ယူဆရေသာ စက္ေသနတ္ကို လုယူရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္ဆို၏။ သို႔ေသာ္ အရပ္၀တ္ ရဲအရာရွိ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ေစာင့္ေရွာက္ေရး တပ္ဖြဲ႔ မ်ားတြင္သာ တပ္ဆင္အ သံုးျပဳေလ့ရွိျပီး ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္မွဳမရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ပံုရသူ တစ္ဦးက “ ေသနတ္ကို ျပန္ခ်ထားလိုက္စမ္း “ ဟု ေအာ္ဟစ္လုယူျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မီတားဆီးႏိုင္ခဲ့သည္ဆို၏။

အေမရိကန္ရဲတပ္ ဖြဲ႔၏ လူမဆန္စြာရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မွဳမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ရာမွ မျငိမ္သက္မွဳ မ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည့္ ဆီယက္တဲလ္ျမိဳ႔တြင္ ဆူပူသူမ်ားက စတိုးဆိုင္အမ်ားအျပား၏ မွန္မ်ားကို ရိုက္ခြဲ ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ လုယက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မင္နီယာပိုလိစ္ မွ စတင္ေသာ အဓိကရုန္း မ်ားသည္ အေမရိကန္ ျမိဳ႔ၾကီးေပါင္း ၂၀ ထက္မနည္းသို႔ ျပန္႔ႏွ႔ံသြားခဲ့ရာ ရုရွားမီဒီယာ RT ၏ သတင္းေထာက္ မ်ားႏွင့္ သတင္းရုပ္သံရိုက္ကူးေရးအဖြဲ႔မ်ားက ေနရာမလပ္ ေဒါင့္စံုေအာင္ မွတ္တမ္းတင္ သတင္းရယူခဲ့သည္။

အေမရိကန္ လူမည္း ေဂ်ာ့ဖလြိဳက္ေသဆံုးမွဳ တရားမွ်တေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ကူးစက္လာ

နယူးေယာက္ ဘရြတ္ကလင္း တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲမ်ား၌ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ဘရိုင္ယန္နာဂ်န္ကင္ဆိုသူက RT ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာ၌ ငယ္ရြယ္သူ သားသမီး-တူတူမမ်ားရွိေသာ ၄င္းအေနျဖင့္ စတိုးဆိုင္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ (လုယက္) ျခင္းမ်ိဳးကို မႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ ပါ၀င္ျခင္းလည္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ဘရိုင္ယန္နာသည္ အျခားရာေပါင္း မ်ားစြာေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားစြာအနက္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ လက္နက္မဲ့ လူမည္းတစ္ဦးအား ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ သူမ်ားကို တရားစြဲေထာင္ဒါဏ္ အျပစ္ေပးခံရေစရန္ ေအးခ်မ္းစြာစုရံုးခဲ့ၾကသူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ရာဘာ က်ည္၊ မ်က္ရည္ယိုဗံုး၊ ငရုတ္ေကာင္းစပေရးမ်ားအ သံုးျပဳ၍ ၾကမ္းတမ္းစြာ လူစုခြဲခဲ့သည္ ။ အတားအဆီးမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္သျဖင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွာ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။

အေမရိကန္ လူမည္း ေဂ်ာ့ဖလြိဳက္ေသဆံုးမွဳ တရားမွ်တေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ကူးစက္လာ

ဆႏၵျပသူ အျခားတစ္ဦးကမူ လူသတ္မွဳ က်ဴးလြန္လွ်င္ မည္သူမဆို ေထာင္ဒါဏ္ အျပစ္ေပး ခံရမည္သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေဂ်ာ့ဖလိြဳက္ေသဆံုးရသျဖင့္ ရဲအရာရွိ ဒဲရစ္ေခ်ာ၀မ္အား အလုပ္ထုတ္ယံုႏွင့္ မျပီးပဲ တရားစြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၊ အျပစ္မရွိေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္သေရြ႔ လူသတ္မွဳ က်ဴးလြန္သည္ ဟုသာ သတ္မွတ္ ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။ မင္နီဆိုတာျပည္နယ္ျမိဳ႔ေတာ္ တြင္ ေဒါသထြက္ေနသူ လူအုပ္ၾကီးက မင္နီယာပိုလိစ္ ရဲစခန္းအေဆာက္အအံုအား မီးတင္ရွိဳ႔ခဲ့ၾက သည္။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ၏ ည ၈-နာရီမွ နံနက္ ၆-နာရီအတြင္း အျပင္မထြက္ရ အမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္ကာ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ရဲကားမ်ားအား မီးရွိဳ႔ဖ်က္ ဆီး ၾကသည္ ။ မီးရွိဳ႔ဖ်က္ဆီးမွဳမ်ားျပား လာသည္ႏွင့္အမွ် လူအမ်ားၾကားတြင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သူ အေရ အတြက္တိုးျမင့္လာရသည္။ မင္နီဆိုတာရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို ၾကိဳတင္တြက္ဆခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ လူမည္းမ်ားအား ႏွိပ္ကြပ္ရန္သာ အေလးအနက္ထားသည့္ အတြက္ မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို သည္။

အေမရိကန္ လူမည္း ေဂ်ာ့ဖလြိဳက္ေသဆံုးမွဳ တရားမွ်တေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ကူးစက္လာ

ေသာၾကာေန႔ည မင္နီဆိုတာျမိဳ႔႔ေတာ္ လမ္းမၾကီးမ်ားအား ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပသူအခ်ိဳ႔မွာမူ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား က်ဴးလြန္ ရန္အထိ ဆံုးျဖတ္ထားသူမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဆို၏။ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူတစ္ဦးကမူ မိမိတို႔အေနျဖင့္ က်ည္ကာ အက်ၤီ၀တ္ အဓိကရုန္းႏွိမ္နင္းေရး ရဲတို႔အား ဆန္႔က်င္ကာ မိမိတို ႔၏ မေၾကနပ္ မွဳမ်ားအား ျပသရန္အတြက္ မိမိတို႔အသံကို အမ်ားၾကားေအာင္ လုပ္ျခင္းမွ လြဲ၍ ေရြးခ်ယ္ရန္ အျခားနည္းလမ္း မရွိေၾကာင္း ေျပာဆို သည္။

အေမရိကန္ လူမည္း ေဂ်ာ့ဖလြိဳက္ေသဆံုးမွဳ တရားမွ်တေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ကူးစက္လာ
အေမရိကန္ လူမည္း ေဂ်ာ့ဖလြိဳက္ေသဆံုးမွဳ တရားမွ်တေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ကူးစက္လာ

ေဂ်ာ့ဖလြိဳက္ေသဆံုးမွဳ႔ဂယက္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအား ေက်ာ္လြန္ ၍ ကေနဒါ၊ အဂၤလန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီသို႔တိုင္ ကူးစက္ပ်ံ႔ႏွ႔ံသြားခဲ့ေၾကာင္း Forbes က ယေန႔ေရးသားသည္။ အေမရိကန္လူမည္းမ်ား ဘ၀ရပ္တည္ေရးတြင္ အျခား အစိုးရအသီးသီးတို႔သည္လည္း လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမွဳရွိေနသည္ဟု ႒ာေနႏိုင္ငံသား အထူးသျဖင့္ အာဖရိ ကန္ႏွင့္ ကာရစ္ဘီယန္ႏြယ္ဖြားမ်ားတြင္ ခံစားခ်က္ ရွိေနၾက သည္ ။ စေနေန႔တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ တိုရြန္တိုျမိဳ ႔၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ျမိဳ႔ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ျမိဳ႔မ်ားရွိ အေမရိကန္သံရံုးအသီးသီးေရွ႔တြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လူအုပ္ၾကီးက ” ေဂ်ာ့ဖလိြဳက္အတြက္ တရားမွ်တေရး” ႏွင့္ “ လူမည္းမ်ား ဘ၀ရပ္တည္ေရး “ အတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကေၾကာင္း သတင္း ၌ ေဖာ္ျပသည္ ။

အေမရိကန္ လူမည္း ေဂ်ာ့ဖလြိဳက္ေသဆံုးမွဳ တရားမွ်တေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ကူးစက္လာ
အေမရိကန္ လူမည္း ေဂ်ာ့ဖလြိဳက္ေသဆံုးမွဳ တရားမွ်တေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ကူးစက္လာ
အေမရိကန္ လူမည္း ေဂ်ာ့ဖလြိဳက္ေသဆံုးမွဳ တရားမွ်တေရး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ကူးစက္လာ

(( ေဟာင္ေကာင္ ဒီမိုကေရစီ အေရးဆႏၵျပပြဲမ်ား ၌ ကန္႔ကြက္ဆန္ ႔က်င္သူ တို႔၏ ဆူပူဖ်က္ဆီးမွဳမ်ား ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း မီးေမာင္းထိုးျပ ရွဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ ရုရွား မီဒီယာ သည္ မင္နီယာပိုလိစ္အေရး တြင္ ဆူပူအၾကမ္း ဖက္နည္းျဖင့္သာ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ရေတာ့မေယာင္ ေရးသားသည္ ကို ဆင္ျခင္သိျဖင့္ သတိျပဳ ဖတ္ရွဳ႔ႏိုင္လိမ့္ မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ သည္။ ။ သတင္းဘာသာျပန္သူ ))

Oung Marine

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *