အျမင့္ ေပ (၃၀၀) ခန့္ မွ ေက်ာက္တံုး ေက်ာင္းေခါင္မိုးေပၚျပဳတ္က် ၍ သံဃာေတာ္ (၁) ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္မူ သြား

ေတာင္ေပၚ အျမင့္ေပ (၃၀၀) ခန့္ မွ (၁၃)ေပပတ္ လည္ခန့္ ေက်ာက္တုံး ေက်ာင္းေခါင္မိုး ေပၚျပဳတ္ က် ၍ သံဃာေတာ္ တစ္ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္မူ …

အျမင့္ ေပ (၃၀၀) ခန့္ မွ ေက်ာက္တံုး ေက်ာင္းေခါင္မိုးေပၚျပဳတ္က် ၍ သံဃာေတာ္ (၁) ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္မူ သြား
အျမင့္ ေပ (၃၀၀) ခန့္ မွ ေက်ာက္တံုး ေက်ာင္းေခါင္မိုးေပၚျပဳတ္က် ၍ သံဃာေတာ္ (၁) ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္မူ သြား

ဘားအံ ေမ ၃၁ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘင္ဂ်ီေက်း႐ြာအုပ္စု ဘုရင္ညီ‌ေနာင္ဂူဘုရား လွိုင္ဂူဝအနီး ရွိေက်ာင္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသုံးေနေသာ ဦးပဇၨင္းဦးပညာ သက္တာ္(၂၇)ဝါေတာ္(၇)ဝါသည္ ယေန႕ နံနက္ပိုင္းက ဆြမ္းခံရာမွျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး အနားယူေနစဥ္ ဘုရင့္ညီေနာင္ေတာင္ေပၚအျမင့္ေပ(၃၀၀)ခန့္မွ (၁၃)ေပပတ္လည္ခန့္ေက်ာက္တုံးမွာ ‌ေက်ာင္း၏‌ေခါင္မိုးေပၚသို႔ျပဳတ္က်ခဲ့ ရာ

အျမင့္ ေပ (၃၀၀) ခန့္ မွ ေက်ာက္တံုး ေက်ာင္းေခါင္မိုးေပၚျပဳတ္က် ၍ သံဃာေတာ္ (၁) ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္မူ သြား

ဆရာေတာ္ တြင္ ဦးေခါင္း ထိတ္ေပါက္ ဝဲ/ယာလက္က်ိဳးေၾက ဝဲေျခသားလုံးက်ိဳးေၾကဒဏ္ရာမ်ား ရရွိကာ ပ်ံတာ္မူသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။ ဆရာေတာ္ သည္ မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳးဝိုင္းေက်း႐ြာဇာတိျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ(၆)ႏွစ္ခန့္မွလာေရာက္သီတင္းသုံေနထိုင္ၿခဲ့ခင္းျဖစ္‌ေၾကာင္း သိရသည္ ။

#မင္းသူ(ဘားအံ)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *