၂၀၂၀ ဇြန္( ၆ ) လ ပိုင္း မွ စ၍ သင့္ကံၾကမၼာ အဆိုးအေကာင္းကို ဒါေလးဖတ္ၿပီး စစ္ၾကည့္လိုက္ပါ ..(မိတ္ေဆြေ တြ ကိုလည္း မွ်ေဝေပး လိုက္ပါအုံး…)

သင့္္ နာမည္ ၊ဂုဏ္ သတင္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား ၊ ႀကီးပြား ဖို႔ ဒီလမ္းေၾကာင္း​ေတြ ေပၚေနၿပီလား…? သင့္မိတ္ေဆြေကာ….?

ဤ လ မ္းေၾကာင္း အားေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္း ဟုေခၚၿပီး လက္သူႂကြယ္၏ေျခရင္း တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ခုံ အေပၚ သို႔ ထိုးတက္သြားေသာ လမ္းေၾကာင္း လည္းျဖစ္သည္ ။ ကံလမ္းေၾကာင္း လည္း ေကာင္းမြန္ေန မည္ ဆိုပါက သင့္အားဂုဏ္​ သတင္းေက်ာ္ၾကားျခင္း ၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ေဇာျခင္း တို႔ ကို အာမခံခ်က္ေပး မည္​ျဖစ္ေပ သည္ ။

သင့္ကံၾကမၼာ အဆိုးအေကာင္းကို ဒါေလးဖတ္ၿပီး စစ္ၾကည့္လိုက္ပါ

ထို လမ္းေၾကာင္း အား မွန္ကန္စြာ ဖတ္ႏိုင္ပါ ကေအာင္ျမင္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရွိ/မရွိ ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္းရွိ/မရွိ ၊ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စား ခံရျခင္း ရွိ / မရွိ ၊ ၾသဇာတိကၠ မရွိ / မရွိ၊ ဓနဥစၥာႂကြယ္ဝျခင္းရွိ/မရွိ၊ ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္မႈရွိ/မရွိ၊ ပညာ-အတတ္ ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးရျခင္း ရွိ/မရွိ၊ စာေပ အႏုပညာျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈ ရွိ/မရွိ၊ နာမည္၊ ဆိုင္းဘုတ္၊ ပရိသတ္ႏွင္ ​့လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ၊ အထြဋ္ အထိပ္ေရာက္/မေရာက္ စသည္ ျဖင့္သိႏိုင္ ပါတယ္။

သင့္ကံၾကမၼာ အဆိုးအေကာင္းကို ဒါေလးဖတ္ၿပီး စစ္ၾကည့္လိုက္ပါ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ ပုံကား လက္ေကာက္ ရစ္​ေပၚမွ ထြက္ေပၚလ ာေသာေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး လကၡဏာရွင္အား မိမိ ေနထိုင္ရာ အရပ္၌ပင္​ အမ်ား၏ၾကည္ညိဳေလးစား ခံရေစျခင္း၊ ၾသဇာအာဏာရွိေစျခင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေစျခင္း၊ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေစျခင္း၊ ပါရမီရွင္ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားေစျခင္း ၊ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူး နာမည္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ျပည္​့စုံျခင္း တို႔ အားေပးစြမ္း မည္​ျဖစ္ ပါသည္ ။

လင္းထင္ေက်ာ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *