ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေကာ့ဘဇားခရုိင္ ကုိ ကုိဗစ္အနီေရာင္ဇုန္ အျဖစ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေၾကညာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ ဘက္ နယ္စပ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကပ္ရပ္တည္ရွိေသာ ေကာ့စ္ဘဇားခရိုင္ကို ဘဂၤလာေဒ့ရွ္နိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အနီေရာင္ ( Red Zone) အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကညာ လိုက္ ပါ တယ္ ။

ေကာ့ခ္ဘဇားခရိုင္ မွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္လွ်က္ ရွိေသာ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ ၏ ပထမဆံုး အနီေရာင္ဇံု အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရ ။ နယ္ေျမ ၃-ခု ပိုင္းျခားထား

ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံ ေက့ာခ္ဘဇားခရိုင္ တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပ်႔ံပြားမွဳ႔တားဆီးေရး အတြက္ ၁၄-ရက္ၾကာ Lock down တာဆီးပိတ္ ဆို႔ျခင္း အစီအစဥ္ ကို စတင္လိုက္ျပီး ၊ ေရာဂါကူးစက္မွဳ အနီေရာင္ အဆင့္ သတ္မွတ္လိုက္ရာ ႏိုင္ငံအတြင္း ပထမဆံုးေသာ “ အနီေရာင္ဇံု “ လာသည္ ဟု ဘဂၤလားအေျခစိုက္ Ukhia News က ယေန႔ ေရးသားသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေကာ့ဘဇားခရုိင္ ကုိ ကုိဗစ္ အနီေရာင္ဇုန္ အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ Lock down ခ်ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေၾကညာ

ေသာၾကာေန႔နံနက္ မွ စတင္၍ ေကာ့ခ္ဘဇားခရိုင္ အတြင္း စည္ပင္ သာယာဧရိယာႏွင့္ အကြက္ ၁၀ -ခုခြဲလွ်က္ အနီေရာင္ဇံု သတ္မွတ္ထားျခင္း အသက္၀င္မည္ျဖစ္ျပီး ဇံုအတြင္းသို႔ မည္သူမွ် ၀င္ထြက္ျခင္း မျပဳရန္ သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္ဟု ေကာ့ခ္ဘဇားခရိုင္လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္နာမင္းၾကီး က ေျပာဆိုသည္။

Dhaka Tribune ကေရးသားရာတြင္မူ ခရိုင္အတြင္း ၌ ေစ်းမ်ာ၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားႏွင့္ စတိုးဆိုင္မ်ားအားလံုးကို ပိတ္ထားလိုက္ေၾကာင္း၊ ဇြန္ ၆-ရက္ေန႔မွ ၁၆-ရက္ေန႔အထိ Lock down တားဆီးပိ တ္ဆို႔ထားျပီး လိုအပ္သလို ရက္တိုးျမွင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္ တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔မ်ားတြင္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ ထား သည့္ အတိုင္း ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိ သည္ ။

ျမန္မာႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေကာ့ဘဇားခရုိင္ ကုိ ကုိဗစ္ အနီေရာင္ဇုန္ အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ Lock down ခ်ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေၾကညာ

၀င္ေငြနည္းပါးသူ မရိွဆင္းရဲသား မ်ား အတြက္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို အစိုးရက တရား၀င္ေထာက္ပံ့ကူညီေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္လွ်င္ ယခုထက္ပို၍ တင္းၾကပ္သည့္ ပိတ္ဆို႔ တားဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ရွိျပီး အေရးေပၚတာ၀န္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကိုသာ ဇံုအတြင္း အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ သြားလာခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကြက္ တိုင္း တြင္ လိုအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေကာ္မတီအသီးသီးဖြဲ႔ စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္ပင္သာယာ ဧရိယာ ၄-ခု ျမိဳ႔နယ္ ၈-ခုပါ အကြက္ ၁၂-ခုရွိသည့္အ နက္ ၂-ခုကို အ၀ါေရာင္ဇံု အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ဆို၏။

ေကာ့ခ္ဘဇားတြင္ အနီေရာင္ဇံုနယ္ေျမ ၃-ခုရွိျပီး၊ ေရာဂါကူးစက္မွဳ အနည္းအမ်ား အလိုက္ အ၀ါေရာင္ဇံု ရွိေသာ္လည္း ေရာဂါကူးစက္မွဳမျဖစ္ပြားသည့္ အစိမ္းေရာင္ဇံုမရွိေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေကာ့ဘဇားခရုိင္ ကုိ ကုိဗစ္ အနီေရာင္ဇုန္ အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ Lock down ခ်ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေၾကညာ

ယခုအခ်ိန္ထိ ေကာ့ခ္ဘဇားခရို င္တြင ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ စုစုေပါင္း ၈၉၀ -ဦးရွိ၍ ၂၀-ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ခရိုင္အတြင္း၌ တည္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီ ( မူရင္း ရိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ ) စခန္း ၃၄ ခုမွာေရာဂါ ကူးစက္မွဳ အႏၲရာယ္ရွိေနျပီး ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသား ၁-ဦး ေသဆုံး ၍ ၃၀-ဦး ကို ေဆး၀ါးကုသေပးေနရေၾကာင္း သတင္း၌ ဆက္လက္ေဖာ္ျပ သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေကာ့ဘဇားခရုိင္ ကုိ ကုိဗစ္ အနီေရာင္ဇုန္ အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ Lock down ခ်ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေၾကညာ

( နတ္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကူးစက္မွဳ ျပင္းထန္လွ်က္ ရွိပါသည္။ အေနာက္တံခါးေန ေဆြမ်ိဳး မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုး အျပင္ထြက္လွ်င္ Mask မ်က္ႏွာဖံုးကို မျဖစ္မေန အသံုးျပဳၾကပါ၊ လူခ်င္းနီးကပ္မွဳ ကို ေရွာင္ရွား ၍ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေနအိမ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကပါ ၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ၊ ကေလးငယ္မ်ား ၏ က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ၾက ပါ၊ ကိုယ္ခံအား ျမင့္တက္ေစရန္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အစာ စားၾကျပီး၊ အိပ္ေရးပ်က္မခံသင့္ပါ ။

ျမန္မာႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေကာ့ဘဇားခရုိင္ ကုိ ကုိဗစ္ အနီေရာင္ဇုန္ အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ Lock down ခ်ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေၾကညာ

လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ ေၾကာက္ရြံ႔ရန္မလိုပါ။ ေစာစီးစြာသိလွ်င္ ေကာင္းစြာေဆး၀ါးကုသေပးႏိုင္ပါသျဖင့္ ေနထိုင္ မေကာင္းျဖစ္ပါက အနီးဆံုး ေဆးရံု၊ က်န္းမာေရး႒ာနတို႔ႏွင့္ ျပသတိုင္ပင္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းပါသည္။ ။ သတင္းဘာသာျပန္သူ )

Oung Marine

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *