ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအသစ္ လက္စြမ္းျပခ်က္ ထိပ္တန္းအရာရွိစာရင္း၀င္ ရဲေထာက္ခ်ဳပ္ တစ္ဦး ထပ္မံအေရးယူခံရ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇြန္ ၁၂ ရက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အသစ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္ လက္ထက္ အေရးယူခံလိုက္ရ သည့္ ရဲမႉးခ်ဳပ္ အေရအတြက္ မွာ (၂) ဦး အထိ ရွိသြားၿပီျဖစ္

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အသစ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္

ရဲေထာက္ခ်ဳပ္ ရဲမႉးခ်ဳပ္ေဇာ္ခင္ေအာင္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲတရား႐ုံးက ထုတ္ပယ္အေရးယူလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိပ္တန္းရဲ အရာရွိႀကီး ၆ဦးစာရင္းဝင္ ရဲမႉးခ်ဳပ္တစ္ဦးအား အေရး ယူလိုက္ျခင္းသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သ မိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ထူးျခားျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းကလည္း ရထားရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ရဲမႉးခ်ဳပ္မိုးသန္းေအာင္ ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွထုတ္ပယ္ၿပီး ေထာင္ ၁ႏွစ္ခ်လိဳက္သည့္ အတြက္ ယခုျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအသစ္ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးထြဋ္လက္ထက္ အေရးယူခံလိုက္ရသည့္ ရဲမႉးခ်ဳပ္အေရအတြက္မွာ ၂ဦးအထိ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ရဲေထာက္ခ်ဳပ္ ရဲမႉးခ်ဳပ္ေဇာ္ခင္ေအာင္ ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွ ထုတ္ပယ္ အေရးယူ

စုံခုံ၊သက္ခ်ဳပ္ ၊ရဲတရား႐ုံး စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ထုတ္ပယ္အေရးယူလိုက္ျခင္းျဖစ္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္စစ္ေဆးစက္ X Ray စက္ ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္ ။ ယင္းကိစၥ ကို အတည္ျပဳရန္ ႀကိဳးစားေနဆဲသာျဖစ္သည္။

ရဲမႉးခ်ဳပ္ေဇာ္ခင္ေအာင္ သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္း ရာထူး အတက္ျမန္သူ တစ္ဦးျဖစ္ကာ ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး၊ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး၊ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးစသည့္ ရာထူးတာဝန္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ရဲေထာက္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူျဖစ္သည္ ။

ေနာက္ထပ္ ရဲမႉးခ်ဳပ္တစ္ဦးလည္း စစ္ေဆးခံေနရေၾကာင္းလည္း သိရွိ ရသည္ ။

Myanmar Harp

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *