ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ နယ္စပ္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႕ဆက္ဆံေရးရံုး ကို ေျမာက္ကိုရီးယား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီး

ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္တပ္ သည္ စစ္မဲ့နယ္ေျမမ်ား အတြင္း သို႔ ၀ င္ေရာက္ရန္ၿခိမ္းေျခာက္ေန …။ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးဇုန္ DMZ ထဲကို ေျမာက္ကိုရီးယားတပ္ေတြက ဝင္ေရာက္ ေနရာယူ ဖို႔ အမိန္႔ေစာင့္..

ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ နယ္စပ္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႕ဆက္ဆံေရးရံုး ကို ေျမာက္ကိုရီးယား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီး

ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ေကေဆာင္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ဇြန္ ၁၆ တြင္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ေျပာၾကား ခဲ့ သည္ ။

ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ နယ္စပ္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႕ဆက္ဆံေရးရံုး ကို ေျမာက္ကိုရီးယား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီး

“ ၁၄း၄၉ နာရီမွာ ေကေဆာင္ ဆက္ဆံေရး႐ုံး ကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ေဖာက္ခြဲပစ္ခဲ့ ပါတယ္” ဟု ကိုရီးယားႏွစ္နိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေန သည့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ေျပာၾကား ခဲ့သည္ ။ ေကေဆာင္ ရွိ ပူးတြဲစက္မႈဇုန္ မွ ေပါက္ကြဲသံၾကားခဲ့ရၿပီး မီးခိုးမ်ား တက္လာ သည္ ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးေနာက္ မိနစ္ အနည္းငယ္ အၾကာ တြင္ ဆက္ဆံေရး႐ုံး ေဖာက္ခြဲခံရမႈ ကို အတည္ျပဳခ်က္ ထြက္ေပၚလာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ နယ္စပ္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႕ဆက္ဆံေရးရံုး ကို ေျမာက္ကိုရီးယား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီး

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ ၏ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ႏွမျဖစ္သူ ကင္ယိုဂ်ဳံသ ည္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကုန္ က ထိုေနရာ သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု ဖ်က္စီးမႈ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။

“ မၾကာခင္ မွာ ေတာင္-ေျမာက္ ပူးတြဲဆက္ဆံေရး႐ုံး လုံးဝၿပိဳလဲသြားတဲ့ ဝမ္းနည္းစရာျမင္ကြင္း ကို ျမင္ရ ပါ လိမ့္မယ္ ” ဟု ကင္ယိုဂ်ဳံက ေျပာၾကားခဲ့ သည္ ။

ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ နယ္စပ္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႕ဆက္ဆံေရးရံုး ကို ေျမာက္ကိုရီးယား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီး

ေတာင္ကိုရီးယား တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက နယ္စပ္မွေန ၍ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ ဆန႔္က်င္ေရး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား လႊတ္တင္ေနမႈ အတြက္ ဇြန္အေစာပိုင္းမွစၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားက ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈမ်ား ဆက္တိုက္ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့သည္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *