ကမာၻ တြင္ စတုတၳေျမာက္ အဆိုး႐ြားဆံုး ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ စာရင္း၀္ေနေသာ အိႏၵိယ ရထားတြဲမ်ား ကို လူနာေဆာင္မ်ား အျဖစ္ အသုံးျပဳမည္

အိႏၵိ ယနိုင္ငံ တြင္ COVID-19 ကူးစက္မႈျမင့္တက္ လာစဥ္ ေဒလီျပည္နယ္ ၌ COVID-19 လူနာမ်ား အတြက္ ေနာက္ထပ္ ရထားတြဲ ၅၀၀ ကို ခုတင္ ၈,၀၀၀ ေက်ာ္ဖန္တီး ရန္ အသုံးျပဳ မည္ျဖစ္ သည္ ။

ကမာၻ တြင္ စတုတၳေျမာက္ အဆိုး႐ြားဆံုး ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ စာရင္း၀္ေနေသာ အိႏၵိယ ရထားတြဲမ်ား ကို လူနာေဆာင္မ်ား အျဖစ္ အသုံးျပဳမည္

ျပည္ ထဲေရး ဝန္ႀကီး အာမစ္ ရွားက COVID-19 တိုးျမႇင့္ စစ္ေဆးေရး အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဒလီ အတြက္ အေရးေပၚေဆာင္ ႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္သစ္မ်ား ကို ေၾကညာ သည္ ။

ကမာၻ တြင္ စတုတၳေျမာက္ အဆိုး႐ြားဆံုး ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ စာရင္း၀္ေနေသာ အိႏၵိယ ရထားတြဲမ်ား ကို လူနာေဆာင္မ်ား အျဖစ္ အသုံးျပဳမည္

ဘိုးဘြား ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာမ်ားကိုလည္း ေခ်ာဆြဲမည္ ျဖစ္သည္။ မစ္ရွားက COIVD-19 အ က်ပ္ အတည္းေျဖရွင္းရန္ ေဒလီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဗင္ကီရီဝယ္လ္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ သည္ ။ အိႏၵိယတြင္ COVID-19 ေန႕စဥ္ ကူးစက္မႈႏႈန္း တြင္ ၁၂,၀၀၀ ခန႔္ ေရာက္ရွိေန သည္ ။

ကမာၻ တြင္ စတုတၳေျမာက္ အဆိုး႐ြားဆံုး ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ စာရင္း၀္ေနေသာ အိႏၵိယ ရထားတြဲမ်ား ကို လူနာေဆာင္မ်ား အျဖစ္ အသုံးျပဳမည္

ယခု အခါ ၃၂၀,၉၂၂ ဦး ေရာဂါကူးစက္ခံရရာ ကမာၻ တြင္ အေမရိကန္၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ၿပီး လွ်င္ စတုတၳေျမာက္ အဆိုး႐ြား ဆုံးနိုင္ငံျဖစ္လာၿပီး ေသဆုံးသူ ၉,၁၉၅ ဦး ရွိသည္ ။

ကမာၻ တြင္ စတုတၳေျမာက္ အဆိုး႐ြားဆံုး ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ စာရင္း၀္ေနေသာ အိႏၵိယ ရထားတြဲမ်ား ကို လူနာေဆာင္မ်ား အျဖစ္ အသုံးျပဳမည္

အိႏၵိယ တြင္ မဟာရက္ စထ ရာႏွင့္ တမီလ္နာဒူၿပီးလွ်င္ ေဒလီျပည္နယ္ သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ ၏ ဒဏ္အဆိုး႐ြားဆုံးခံစားရေသာ ျပည္ နယ္ျဖစ္သည္။ ေဒလီၿမိဳ႕၏ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိ က ေဆး႐ုံမ်ား အေနျဖင့္ ခုတင္အေရအတြက္ ၉,၆၉၈ ခုရွိၿပီး ယင္းအနက္ ၂,၂၄၈ ခုက ေနရာလြတ္ ေနသည္။ ကီရီဝယ္လ္အစိုးရက ဟိုတယ္ ၄၄ လုံးႏွင့္ ခန္းမ ၇၇ ခု ကို ယာယီေဆး႐ုံ အျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ေန သည္ ။

ကမာၻ တြင္ စတုတၳေျမာက္ အဆိုး႐ြားဆံုး ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ စာရင္း၀္ေနေသာ အိႏၵိယ ရထားတြဲမ်ား ကို လူနာေဆာင္မ်ား အျဖစ္ အသုံးျပဳမည္

အိႏၵိယသည္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ရထားလမ္း ကြန္ရက္မ်ား ေျပးဆြဲမႈရ ပ္နားခ်ိန္ ဧၿပီက ရထားတြဲမ်ား ကို လူနာမ်ား သီးသန႔္ခြဲျခားေရး အေဆာင္မ်ား အျဖစ္ စတင္အသုံးျပဳ ခဲ့သည္ ။

Ref: BBC

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *