ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းမႈ ကို ေျမာက္ကိုရီးယားပယ္ခ် ၊ ထင္ရာစိုင္းေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လက္ခံေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္

ကိုရီးယား ေတာင္ ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ျဖစ္ဖို႕ ဦးတည္လာ

ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား တင္းမာမႈမ်ား အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အတိုင္း ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္ကိုရီးယား ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကို ေျမာက္ကို ရီးယားက ပယ္ခ် လိုက္သည္။ လက္ရွိ တြင္ ႏိုင္ႏိုင္ငံအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားက သံတမန္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလာမႈအေပၚ ေျမာက္ကိုရီးယား က ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္ ပယ္ခ်လိုက္သည္။

ကိုရီးယား ေတာင္ ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ျဖစ္ဖို႕ ဦးတည္လာ

ေျမာက္ကိုရီးယား သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားပိုင္ ဆက္သြယ္ေရး႐ုံးတစ္ ခုကို ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီး ပစ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ သေဘာတူထား ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ခ်ိဳးေဖာက္ပစ္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္ ။ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ကိုရီး ယားဘက္မွေန ၍ စစ္ေရးအရ တုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳး လုံးဝ မျပဳလုပ္ေသးေပ ။

ကိုရီးယား ေတာင္ ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ျဖစ္ဖို႕ ဦးတည္လာ

သို႔ေသာ္ ထင္ရာစိုင္းေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ား အတြက္ အက်ိဳးသင့္အ ေၾကာင္းသင့္ လက္ခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ယခုအျပဳအမူမ်ားကို လက္ခံေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားဘက္ မွ တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ကိုရီးယား ေတာင္ ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ျဖစ္ဖို႕ ဦးတည္လာ
ကိုရီးယား ေတာင္ ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ျဖစ္ဖို႕ ဦးတည္လာ

လက္ရွိတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ျပည္ေျပးမ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံထဲ ၌ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္း ကာ ကင္ဂ်ဳံအန္ အစိုးရမုန္းတီးေရးဝါဒမ်ား ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရးသားေဖာ္ျပေနသည့္ အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေတာင္ကိုရီးယားအ ေပၚ သေဘာထား တင္းမာေနျခင္းလည္းျဖစ္ သည္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *