အိႏၵိယတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား က်ဆံုးမႈ အသက္စေတးရျခင္း မွာ အခ်ဥ္းနီးမျဖစ္ဟု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မိုဒီ ေျပာျပီ ( ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ…)

နယ္စပ္ေဒသ အျငင္းပြားမႈအၾကား ေသဆုံးခဲ့ ရသည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၀ ဦး ၏ အသက္မ်ား မွာ အခ်ည္းအႏွီးမျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီက ေျပာဆို လိုက္သည္ ။ ယခုကိစ ၥသည္ ဟိမေလယပ္စ္ေဒသ ရွိ နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈသာျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အိႏၵိယဘက္ မွ က်ဆုံးမႈ ရွိေသာ္လည္း ဂုဏ္ယူသည္ ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီက ေျပာဆို လိုက္ သည္ ။ ” တ႐ုတ္စစ္တပ္ ကို တိုက္ခိုက္ ရဲတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ ရဲ႕ စည္သည္ေတာ္ ေတြ အတြက္ ဂုဏ္ယူရ ပါ တယ္ ။

အိႏၵိယတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား က်ဆံုးမႈ အသက္စေတးရျခင္း မွာ အခ်ဥ္းနီးမျဖစ္ဟု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မိုဒီဆို ေျပာျပီ ( ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ…)

ဒါဟာ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္သြား မွာ မဟုတ္ပါဘူး ” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီက နယ္စပ္အေရး တင္းမာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ BBC သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အိႏၵိယစစ္တပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္စစ္တပ္တို႔သည္ ဝါးရင္းတုတ္မ်ား၊ တုတ္ခြၽန္မ်ား၊ ေဘ့စ္ေဘာတုတ္မ်ားျဖင့္သာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ကနဦး သတင္းမ်ားအရ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ တို႔အၾကား အျပန္ အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ဟု ၾကားသိရေသာ္လည္း BBC ကမူ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခြန္အားခ်င္းယွဥ္ကာ က်ည္ဆံ တစ္ေတာင့္မွ် အသုံးမျပဳဘဲ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပသည္။

အိႏၵိယတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား က်ဆံုးမႈ အသက္စေတးရျခင္း မွာ အခ်ဥ္းနီးမျဖစ္ဟု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မိုဒီဆို ေျပာျပီ ( ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ…)

ယခု ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အျပန္အလွန္ ျပစ္တင္ေျပာ ဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္ ။ အိႏၵိယဘက္ မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ တ႐ုတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္လည္း ဒဏ္ရာ အနာတရမႈ မ်ားရွိ ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာျပင္းထန္သူမ်ားလည္း ရွိသည္ ဟု သိ ရ သည္ ။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ဘက္ ကမူ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၏ သတင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ ။ လက္ ရွိ တြင္ အခင္းျဖစ္ ပြားေသာ ေနရာႏွင့္ အိႏၵိယတ႐ုတ္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တြင္ ၂ ကီလိုမီတာပ တ္လည္ အတြင္း ေသနတ္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ မရွိေသာ သေဘာ တူညီခ်က္ ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္ ။

Chorus News

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *