” မရဏ ေတာင္ၾကားထဲက အေသအေၾက စီးခ်င္းထုိးပြဲ ” ( နဂါးၾကီးလား ဆင္ၾကီးလား )

အခ်ိန္ ကား ဇြန္လ ( ၁၅ ) ရက္ေန႔ည ၊ အေမွာင္ထု လႊမ္းမိုးလာေနခ်ိ န္တြင္ အိႏၵိယ ႏွင့္ တ႐ုတ္ စစ္သားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေသနတ္ မ်ား ၊ အေျမႇာက္မ်ား ၊ တင့္ကားမ်ား ၊ အသုံးမျပဳခဲ့ၾကေသာ္ တုတ္ဓါး ၊ အုတ္ခဲမ်ား ႏွင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္လာခဲ့ၾက သည့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ ပြဲကား ျပင္းထန္ လွ သည္ ။ ရန္ပြဲႀကီး ၿပီးဆုံးသြားခ်ိ န္တြင္ေတာ့ လာဒါ ေတာင္တန္း ရွိရာ ဂါဝမ္ ေတာင္ၾကား အရပ္တြင္ အိႏၵိယ တပ္သား အနည္းဆုံး ႏွစ္ဆယ္ ေသဆုံး သြားခဲ့ ရ သည္ ။ တ႐ုတ္တို႔ဖက္ မွ အက်အဆုံး ကို မူ တိတိ က်က် သိရျခင္း မရွိေသးေပ။

” မရဏ ေတာင္ၾကားထဲက အေသအေၾက စီးခ်င္းထုိးပြဲ ” ( နဂါးၾကီးလား ဆင္ၾကီးလား )

တ႐ုတ္ ႏွင့္ အိႏၵိယ တပ္မ်ား အၾကား ၄၅ ႏွ စ္ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အေသအေပ်ာက္ ရွိလာ ခဲ့ျခင္း ဟု သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္ သည္ ။ အာရွ၏ အင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား မေက်လည္မႈမ်ား ကို ေသြးထြက္သံယို မျဖစ္ပဲ ေျဖရွင္းႏိုင္ၾက လိမ့္မည္ ဟူေသာ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ မ်ား နိဌိ တံသြားခဲ့ ရၿပီလည္း ျဖစ္ သည္ ။

အခင္းျဖစ္ရာ လာဒါေတာင္တန္း သည္ အိႏၵိယ ၏ ေျမာက္ဖက္ အစြန္ဆုံး ေဒသ ေနရာသုံးေနရာတြင္ အိႏၵိယ ႏွင့္ တ႐ုတ္တပ္မ်ား တလေက်ာ္မွ် ထိတ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ၾကေ သာ ေနရာ လည္း ျဖစ္ သည္ ။ ဧၿပီလ အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မွ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ေနရာမွ မေျပာမဆိုႏွင့္ အျငင္းပြားေနေသာ နယ္ျခား တေလွ်ာက္ ‘အမွန္တကယ္ ထိန္းခ်ဳပ္မ်ဥ္း’ Line of Actual Control (LAC) ရွိ နယ္ျခား ကင္းစခန္း မ်ားကို ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ဝင္ေရာက္ သိမ္း ပိုက္ လိုက္ၾက သည္ ။

” မရဏ ေတာင္ၾကားထဲက အေသအေၾက စီးခ်င္းထုိးပြဲ ” ( နဂါးၾကီးလား ဆင္ၾကီးလား )

ထို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္ စလုံး မွ တပ္မ်ား ႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားကို LAC ဆီသို႔ အလွ်င္အျမန္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မ်ား ခပ္ကြင္း ျပင္လာၾကသည္ႏွင့္ အမွ် ပန္ေဂါင္း ေရအိုင္ ရွိရာ အရပ္ႏွင့္ ဆစ္ကင္း အတြင္းရွိ နာကူ လား တြင္ လုံးလား ေထြးလားႏွင့္ ထိုးႀကိတ္ သတ္ပုတ္ မႈမ်ား ေမလ အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ျဖစ္ပြားလာ ခဲ့သည္ ။ ႏွစ္ဖက္ စလုံး ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရရွိသြားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္တပ္ မ်ား သည္ အိႏၵိယမွ ၎တို႔ ပိုင္နက္နယ္ေျမ ဟု ယူဆ ထားေသာ နယ္ေျမ ၄၀ မွ ၆၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ကို အမိအရ သိမ္းယူႏိုင္လိုက္သည္ဟု အိႏၵိယ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးေဟာင္း ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အိပ္ခ်္ အက္စ္ ပါနက္ခ္ က ခန႔္မွန္း ခဲ့ သည္။

အိႏၵိယ အစိုးရက ၎တို႔ အငိုက္မိသြား၍ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ ဆိုကာ ျပည္တြင္းရွိ အမ်ိဳးသားေရး သမားမ်ားမွ ပြက္ေလာ႐ိုက္လာမည္ စိုး၍ အေျခအေနကို ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သံတမန္မ်ား ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား သည္ ဖုန္းတ ဂြမ္ဂြမ္ဆက္ ကာ နယ္ျခား ေဒသ တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾက သျဖင့္ အေျခအေနသည္ ၿငိမ္သက္သြားသေယာင္ ရွိခဲ့ သည္။

ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဂါဝမ္ ေတာင္ၾကားမွ တ႐ုတ္တပ္ မ်ား ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသြားၿပီဟု အိႏၵိယ အစိုးရမွ ေၾကျငာခဲ့သည္။ အိႏၵိယ ဖက္မွလည္း အလားတူ ျပန္လည္ ဆုတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ တဖန္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အမ္ အမ္ နာရာဗိန္းမွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ “လြန္စြာ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္” ဟု ေၾကျငာခဲ့ျပန္ သည္။

” မရဏ ေတာင္ၾကားထဲက အေသအေၾက စီးခ်င္းထုိးပြဲ ” ( နဂါးၾကီးလား ဆင္ၾကီးလား )

ထိုသို႔ ေျပာဆိုၿပီး ႏွစ္ရက္ အၾကာ တြင္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ယခု တိုက္ခိုက္မႈႀကီးမွာ ၎ထင္သလို မျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပဆိုေနေပသည္။ အိႏၵိယသည္ အေစာပိုင္းက အရာရွိႀကီး တဦးႏွင့္ တပ္သား ႏွစ္ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္ဟု ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသဆုံးသည့္ႏႈန္းသည္ ပို၍ မ်ားေၾကာင္း စစ္ဖက္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ဝန္ခံလာခဲ့သည္။ “ႏွစ္ဖက္စလုံး ထိခိုက္ က်ဆုံးမႈမ်ား” ရွိသည္ဟု အိႏၵိယ စစ္တပ္မွ ေျပာလာခဲ့ျပန္သည္။

အိႏၵိယ သတင္းစာမ်ား အဆိုအရ တပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္း ထိုးႀကိတ္႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ျခင္းဟု သိရသည္။ ရန္ပြဲအတြင္း အိႏၵိယ စစ္သားမ်ား ေတာင္ေစာင္းအတိုင္း ဒလိမ့္ေခါက္ေခြး ေလ်ာက်သြားခဲ့ ရသည္ဟု ဆိုသည္ ။ တ႐ုတ္ဖက္ မွ သံတုတ္မ်ား၊ သံဆူးမ်ား တပ္ထားေသာ သစ္သားတုတ္မ်ား ဆြဲထုတ္လာကာ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာက္ခဲမ်ားႏွင့္ပါ ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾကသည္ဟု အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ သုေတသီ နီတင္ ဂိုလ္ေဟးက ေျပာျပခဲ့သည္။ “အိႏၵိယ တပ္မ်ား လည္း အလားတူ လက္နက္ မ်ားျဖင့္ တုန႔္ျပန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္”ဟု ဆိုေသာ္လည္း ႏွစ္ဆယ္ေလးနာရီ အၾကာတြင္ အိႏၵိယ ဗိုလ္မႉး တဦး ႏွင့္ ကက္ပတိန္ တဦးအား တ႐ုတ္တို႔ မွ ဖမ္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

” မရဏ ေတာင္ၾကားထဲက အေသအေၾက စီးခ်င္းထုိးပြဲ ” ( နဂါးၾကီးလား ဆင္ၾကီးလား )

တ႐ုတ္ အစိုးရမွာ ၎တို႔ လုပ္ရပ္အတြက္ ေနာင္တရပုံ မေပၚပဲ အိႏၵိယ အစိုးရသည္ အေစာပိုင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ကာ နယ္ျခားမ်ဥ္းကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ တရားမဝင္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တ႐ုတ္ အမႈထမ္း မ်ားကို ရန္စ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာလာခဲ့ၾက သည္ ။ တ႐ုတ္ ဂလိုဘယ္ တိုင္းမ္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာ ဟုရွီဂ်င္ မွ သူ၏ တြစ္တာ ပို႔စ္တြင္ တ႐ုတ္ဖက္မွ ထိခိုက္ က်ဆုံးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံ ေရးသားထားခဲ့ သည္ ။ တ႐ုပ္တပ္သား မ်ား ေသဆုံးခဲ့လွ်င္ေတာ့ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ နယ္ျခားတိုက္ပြဲမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်ဆုံးခဲ့ျခင္းဟု ေျပာ၍ရႏိုင္ေပသည္။

လက္ရွိ ပဋိပကၡ၏ လတ္တေလာ အေၾကာင္းရင္းမွာ လာဒါ အေရွ႕ဖက္ျခမ္းတြင္ အိႏၵိယတပ္မ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေရး လြယ္ကူေစရန္ ေျမာက္မွ ေတာင္သို႔ လမ္းေဖါက္လုပ္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာလည္း တ႐ုတ္ တို႔ဖက္ မွ ရိကၡာ ပစၥည္း ေထာက္ပံ့ေရး ဖက္တြင္ အသာစီးရေနမႈကို အမွီ လိုက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ LAC မ်ဥ္း အေပၚ အိႏၵိယ ဖက္မွ မဟာဗ်ဴဟာ က်က် ခ်ည္း ကပ္လာမႈ ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလုံး ပြတ္တိုက္မႈ မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ရျခင္းဟု သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထို႔ထက္ က်ယ္ျပန္သည့္ ဘူမိႏိုင္ငံေရး အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ဤမွ် အထိ ျဖစ္လာခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ ။

အိႏၵိယ ႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ ရာစုႏွစ္ တဝက္မွ် ၿပိဳင္ဖက္မ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၆၂ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ျခား တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ တပ္မ်ားက အိႏၵိယ အေပၚ ႏွာတဖ်ား အေလးသာ သြားခဲ့ရဖူးေပသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အားၿပိဳင္မႈသည္ ပို၍ ျပင္းထန္လာခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ အတြင္း လာဒါသို႔ တ႐ုတ္တပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မုန္တိုင္းထန္လာခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ အတြင္း ဘူတန္ အစြန္အဖ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မ်ား ၇၃ ရက္ၾကာ ထိတ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ လာခဲ့ၾကျပန္သည္။

” မရဏ ေတာင္ၾကားထဲက အေသအေၾက စီးခ်င္းထုိးပြဲ ” ( နဂါးၾကီးလား ဆင္ၾကီးလား )

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယမွ ဂ်မူး ႏွင့္ ကက္ရွ္မီယား ေဒသ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး လာဒါ ေဒသအား သီးျခားနယ္ေျမ အျဖစ္ ခြဲထုတ္ကာ နယူးေဒလီမွ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ တ႐ုတ္တို႔ အေတာ္ မေက်မနပ္ ျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္အတြင္း ပါကစၥတန္ မွ တ႐ုတ္တို႔ အား ေပးခဲ့သည့္ ယခင္ အိႏၵိယ ေစာ္ဘြားပိုင္ နယ္ေျမတခုလုံးကို ျပန္သိမ္းယူမည္ဟု အိႏၵိယ အရာရွိမ်ားကလည္း ေလလုံးထြားခဲ့ၾကျပန္သည္။

အိႏၵိယကလည္း ႏိုင္ငံ ပတ္ပတ္လည္ တြင္ ရွိ ပါကစၥတန္၊ နီေပါ၊ ဘူတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ တန္ခိုး ထြားလာေနသည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက လာသည္။ ထို႔အျပင္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာထဲတြင္ တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာမ်ား ဝင္ေရာက္လာေနမႈ ကိုလည္း ရတက္မေအး ျဖစ္လာေနသည္။

ဤသည္ကို တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ အိႏၵိယသည္ အေမရိကန္ဖက္ ယိမ္းလာခဲ့ၿပီး ေဖေဖၚဝါရီ လအတြင္းက ေဒၚလာ ၃.၅ ဘီလီယံ ဖိုး လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည္။ အာရွရွိ တ႐ုတ္ ၿပိဳင္ဖက္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံလာခဲ့ျပန္သည္။ တ႐ုတ္ အေရး ရတက္မေအးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ အေမရိကား၊ ဩစေတးသွ်၊ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ Quad ဟု ေခၚေသာ ေလးႏိုင္ငံ အုပ္စု ဖြဲ႕ကာ ပုံမွန္ ေတြဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ Quad သည္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း မဟုတ္ပါဟု အိႏၵိယက တကူးတက ေျပာဆို ရွင္းလင္းေနေသာ္ျငားလည္း အဆိုပါ ေလးႏိုင္ငံေပါင္း၍ ေရတပ္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

” မရဏ ေတာင္ၾကားထဲက အေသအေၾက စီးခ်င္းထုိးပြဲ ” ( နဂါးၾကီးလား ဆင္ၾကီးလား )

ယခုအခါ နယ္ျခားတြင္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာခဲ့မႈေၾကာင့္ ေလးႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းမႈ ပိုမို နက္ရႈိင္းလာႏိုင္စရာ ရွိေနသည္။ အိႏၵိယသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ကို ျမႇင့္တင္ၿပီး တဖက္ တြင္ လည္း စစ္အသုံးစရိတ္မ်ား တိုးျမႇင့္လာဖို႔ ရွိေနသည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးကလည္း စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားအား နယ္ျခားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း သုံးႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး သည္လည္း စစ္ေရး သံတမန္ေရး ဖက္တြင္ မုန္တိုင္း ထန္လာစရာ ရွိေနျပန္သည္။ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသားတဦးအား နီေပါ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ နီေပါအၾကား နယ္ျခားျပႆနာ ျဖစ္လာေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ လည္း ကက္ရွ္မီယားတြင္ ပါကစၥတန္ဖက္က ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အိႏၵိယ စစ္သားတဦး ထိမွန္ေသဆုံးသြား ခဲ့ရသည္ ။ ေနာက္ တရက္ တြင္ ပါကစၥတန္ထဲရွိ အိႏၵိယ အရာရွိ ႏွစ္ဦးအား ဆယ္နာရီၾကာမွ် ‘ပါကစၥတန္ ေအဂ်င္စီမ်ား” က ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ တ႐ုတ္တို႔ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ စစ္သားမ်ား ေသဆုံးသြားခဲ့ရျပန္ၿပီ ျဖစ္ သည္ ။

လွစုိးေဝ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *