အိႏိၵယႏိုင္ငံ ရဲ႕ ကူးစက္မႈ အမ်ားဆံုး အနီေရာင္ ျပည္နယ္ တြင္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ရဲ ( ၃၈၀၀ ) ေက်ာ္ ကူးစက္ကာ ( ၄၅ ) ဦးေသဆံုး

အိႏၵိယနိုင္ငံ ၊ မဟာရတ္ရွ္ထရာျပည္နယ္ တြင္ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၃၈၂၀ ဦး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံခဲ့ရၿပီး (၄၅) ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္ ။ ယင္း အခ်က္ အလက္ ကို ျပည္နယ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အေနးလ္ဒက္ရွ္မူခ္က တြစ္တာ မွ တစ္ဆင့္ မွ်ေဝ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္ ။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ ရဲ႕ ကူးစက္မႈ အမ်ားဆံုး အနီေရာင္ ျပည္နယ္ တြင္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ရဲ ( ၃၈၀၀ ) ေက်ာ္ ကူးစက္ကာ ( ၄၅ ) ဦးေသဆံုး

ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၏ အေရးေပၚေဟာ့လိုင္း သို႔ ကိုဗစ္ ေရာဂါဆိုင္ရာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အႀကိမ္ေရ ပုံမွန္ ျမင့္တက္လာ ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ၁၀၃၇၀၇ ႀကိမ္ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ရပ္ ၂၆၈ ႀကိမ္ေၾကာင့္ လူ ၈၅၁ ဦး ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိ ရ ပါ တယ္ ။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ ရဲ႕ ကူးစက္မႈ အမ်ားဆံုး အနီေရာင္ ျပည္နယ္ တြင္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ရဲ ( ၃၈၀၀ ) ေက်ာ္ ကူးစက္ကာ ( ၄၅ ) ဦးေသဆံုး

ျပည္နယ္အတြင္း လူေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ကို သီးသန့္ခြဲျခားထား ကာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး အျခားျပည္နယ္မ်ား မွ လုပ္သား ၄၁၃၈ ဦးပါဝင္တဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၁၂၂ ခုကို ျပည္နယ္အစိုးရက ဖြင့္လွစ္ ထားတယ္လုိ႔ သိ ရ ပါတယ္ ။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ ရဲ႕ ကူးစက္မႈ အမ်ားဆံုး အနီေရာင္ ျပည္နယ္ တြင္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ရဲ ( ၃၈၀၀ ) ေက်ာ္ ကူးစက္ကာ ( ၄၅ ) ဦးေသဆံုး

ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန ၏ အဆိုအရ မဟာရတ္ရွ္ထရာျပည္နယ္ တြင္ ယေန႕အထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ ကူးစက္လူနာ ၁၁၆၇၅၂ ဦး၊ ပိုးကင္းစင္သူ ၅၉၁၁၆ ဦးႏွင့္ ေသဆုံးသူ ၅၆၅၁ ဦးရွိေၾကာင္း သိရ ပါတယ္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *