လက္ရွိခ်ိန္ထိ ဂဏန္းမၿငိမ္ေသး တဲ့ မီတာရံုး နဲ႔ ေရရွည္မွာ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ တပြဲတုိးေျဖရွင္းနည္း ဘယ္သူတာ၀န္ယူမွာလဲ

လုိင္း ေပၚ မ တင္ ဘူး လို႔ စိတ္ကူးထားေပ မယ့္ ေပ်ာက္သြား တာ အျငင္းပြားတာ‌ေတြျဖစ္မွာ စိုးလို႔ မွတ္တမ္း တင္ထားလုိ က္ ပါတယ္ ။

မီတာ ခ အခု လက ( ၇၀,၀၀၀ ) ခုစ္ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္က်တယ္တဲ့ အဲကြန္းမသုံး၊ ေဟာ့ပလိတ္ မသုံး တစ္ေယာက္ထဲ သုံးေနတာ ကို အာ့ေလာက္ က်စရာလား။ မီတာ႐ုံးကို မယုံလို႔ ကိုယ္ဘာသာ ကို မီတာစာေရး လုပ္ၿပီး မီတာ ကို ၁၅-၅-၂၀၂၀ ကေန ၁-၆-၂၀၂၀ ထိေန႔ေတြ ကို မွတ္မွတ္ရရ မီတာဖတ္ထား ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ ထားတာ မွတ္တမ္း‌ေတြက ယူနစ္ တစ္ ရာ ေတာင္ မျပည့္ ဘူး ။

လက္ရွိခ်ိန္ထိ ဂဏန္းမၿငိမ္ေသး တဲ့ မီတာရံုး နဲ႔ ေရရွည္မွာ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ တပြဲတုိးေျဖရွင္းနည္း ဘယ္သူတာ၀န္ယူမွာလဲ

မီတာစာ႐ြက္ က ၁၃-၆-၂၀၂၀ မွာရ တယ္‌ ။ မီတာဖတ္တဲ့ေန႔ က ၄-၆-၂၀၂၀ မွာ သုံးစြဲယူနစ္က ( ၆၆၁ ) ယူနစ္ (၇၅၆၇၅ ) က်ပ္က်တယ္တဲ့ ။ အဲ့ေလာက္က် စရာလားလို ႔။ မီတာ႐ုံး ဖုံးဆက္ေတာ့ ႐ုံးကို လာခဲ့ေပး ပါ တဲ့ ။

လက္ရွိခ်ိန္ထိ ဂဏန္းမၿငိမ္ေသး တဲ့ မီတာရံုး နဲ႔ ေရရွည္မွာ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ တပြဲတုိးေျဖရွင္းနည္း ဘယ္သူတာ၀န္ယူမွာလဲ

မီတာ႐ုံးေရာက္ေတာ့ ျပန္စစ္ေဆး တိုက္ဆိုင္ေတာ့ သူတို႔ မီတာစာေရး က 17398 ကို 17938 လို႔ မွားေရးတာမို႔ မီတာယူနစ္ငါးရာေက်ာ္ ကြာေန တယ္ေလ ။ နည္းလား ယူနစ္ငါးရာကေျခာက္ေသာင္းခြဲေက်ာ္တယ္ေလ ။ မီတာ စာရင္း က ႐ုံးခ်ဳပ္ကိုပို႔ေပးၿပီး ျပင္လို႔မရေတာ့လို႔ အစ္မမီတာခကို ႏွစ္ရစ္၊ သုံးရစ္ခြဲသြင္းေပးပါ။ 5လ 6လစာ မီတာခႀကိဳေပး တဲ့ သေဘာ ပါတဲ့

လက္ရွိခ်ိန္ထိ ဂဏန္းမၿငိမ္ေသး တဲ့ မီတာရံုး နဲ႔ ေရရွည္မွာ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ တပြဲတုိးေျဖရွင္းနည္း ဘယ္သူတာ၀န္ယူမွာလဲ

သေဘာ မပါႏိုင္ပါဘူး ။ မရႏိုင္ ပါဘူး။ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး လို႔ေျပာေတာ့ မွ အခုလကို (150) ယူနစ္ အသုံးျပၿပီး ေနာက္လေတြက် မွားဖတ္မိထားတဲ့ ယူနစ္ (511) အထိမေရာက္မခ်င္းျဖည့္သြား ပါ့မယ္တဲ့ ။

အခုလ ကင္းလြတ္ခြင့္ယူနစ္ (150) ခ ဖယ္ၿပီး အပို‌မွားဖတ္ထား လို႔‌ေဆာင္ရမယ့္ ၆၅၀၀၀ ေက်ာ္ကိုေတာ့ မန္ေနဂ်ာရယ္၊ သူ႔လက္ေထာက္ရယ္ ကဘဲ သူ႔တို႔ ဘာသာဘဲ သူ႔တို႔စိုက္ေဆာင္ လိုက္ပါ့ မယ္တဲ့ ။ အာ့လိုနဲ႔မီတာ႐ုံးက ျပန္လာခဲ့သည္ေပါ့ေနာ္။

Thi da Ag

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *