ရွားပါး မီးကြင္းသ႑ာန္ ေနၾကတ္ျခင္းကို ဇြန္လ ( ၂၁ ) ရက္ေန႕ တြင္ ျမန္မာေျမာက္ဖ်ားပိုင္းႏွင့္ အာရွေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမာ်း ျမင္ေတြ႕ကမည္

Annular solar eclipse လို႔ ေခၚတဲ့ ေနမီးကြင္း ပုံစံ ၾကတ္ျခင္း ကို လာမယ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ( ၂၁ ) ရက္ေန႕ ( တနည္း ) နယုန္ လကြယ္ေန႕ မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း အပါအဝင္ အာရွ နဲ႕ အေရွ႕အာရွ ေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ ျမင္ေတြ႕ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ရွားပါး မီးကြင္းသ႑ာန္ ေနၾကတ္ျခင္းကို ဇြန္လ ( ၂၁ ) ရက္ေန႕ တြင္ ျမန္မာေျမာက္ဖ်ားပိုင္းႏွင့္ အာရွေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမာ်း ျမင္ေတြ႕ကမည္

ေနၾကတ္တယ္ ဆိုတာ.. ေန နဲ႕ ကမာၻအၾကားကို လ ေရာက္ရွိၿပီး လ ရဲ႕ အရိပ္က်တဲ့ေနရာ မွာ ေနကို မျမင္ရပဲ ေခတၱခဏဖုံးအုပ္ ( ဖုံးကြယ္ ) သြားျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။

လရဲ႕ ကမာၻ ကို ပတ္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္း ဟာ ၅ ဒီဂရီခန႔္ တိမ္းေစာင္းၿပီး ဘဲဥပုံစံ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္.. ကမာၻနဲ႕ အနီးဆုံးအခ်ိန္ (Perigee) ဆိုတာရွိသလို၊ အေဝးဆုံးလမ္းေၾကာင္း သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္ (Apogee) ဆိုတာလည္း ရွိပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးနဲ႕ လျပည့္ လကြယ္ ျဖစ္ခ်ိန္တို႔ တိုက္ဆိုင္ သြားတဲ့အခါ.. စူပါမြန္းျဖစ္ျခင္း၊ ေနအျပည့္ၾကတ္ျခင္း ၊ ေနမီးကြင္းၾကတ္ျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာၾက ပါတယ္ ။

ရွားပါး မီးကြင္းသ႑ာန္ ေနၾကတ္ျခင္းကို ဇြန္လ ( ၂၁ ) ရက္ေန႕ တြင္ ျမန္မာေျမာက္ဖ်ားပိုင္းႏွင့္ အာရွေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမာ်း ျမင္ေတြ႕ကမည္

ေနမီးကြင္းၾကတ္ တယ္ ဆိုတာ ကေတာ့.. လ ရဲ႕ အေဝးဆုံးေနရာ ေရာက္ရွိခ်ိန္ (Apogee) နဲ႕ လကြယ္ရက္ ေနၾကတ္ခ်ိန္ တို႔ တိုက္ဆိုင္သြားတဲ့အတြက္ လဟာ ေနကို အျပည့္အဝမပိတ္နိုင္ဘဲ ေန ရဲ႕ အတြင္းထဲ ကို ဝင္ပိတ္သြားေသာေၾကာင့္ ေန ရဲ႕ ေဘးသားမ်ား မီးေတာက္ (မီးကြင္း) သဖြယ္ ျဖစ္သြားျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။

ေနၾကတ္ျခင္း ဟာ လကြယ္ေန႕မွာ သာ ျဖစ္ၿပီး၊ လၾကတ္ျခင္းကေတာ့.. လျပည့္ေန႕မွာသာ ျဖစ္တတ္ ပါ တယ္။

ရွားပါး မီးကြင္းသ႑ာန္ ေနၾကတ္ျခင္းကို ဇြန္လ ( ၂၁ ) ရက္ေန႕ တြင္ ျမန္မာေျမာက္ဖ်ားပိုင္းႏွင့္ အာရွေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမာ်း ျမင္ေတြ႕ကမည္

ဇြန္လ (၂၁) ရက္ေန႕ ေနမီးကြင္းၾကတ္ျခင္း (Annular Solar Eclipse) ကို ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း ေဒသမ်ားမွာ အေကာင္းဆုံး ျမင္ေတြ႕ရနိုင္ ပါတယ္။ ေတာင္ဘက္ျခမ္း ေရာက္ေလေလ ေနတပိုင္းၾကတ္ျခင္းကိုသာ ျမင္ေတြ႕ရေလ ျဖစ္ ပါမယ္ ။

ရွားပါး မီးကြင္းသ႑ာန္ ေနၾကတ္ျခင္းကို ဇြန္လ ( ၂၁ ) ရက္ေန႕ တြင္ ျမန္မာေျမာက္ဖ်ားပိုင္းႏွင့္ အာရွေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမာ်း ျမင္ေတြ႕ကမည္

ေနၾကတ္ျခင္းကို သာမန္မ်က္စိျဖင့္ တိုက္ရိုက္ လုံးဝ မၾကည့္ရႈဖို႔ အထူးမွာၾကားခ်င္ ပါတယ္ ။ ပုံမွာျပထား သလို.. ေနၾကတ္ျခင္းၾကည့္တဲ့ မ်က္မွန္ေတြ ရွိပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ ေနရဲ႕ အရိပ္ကို ျပန္ၾကည့္လည္း ရနိုင္ ပါတယ္ ။

ရွားပါး မီးကြင္းသ႑ာန္ ေနၾကတ္ျခင္းကို ဇြန္လ ( ၂၁ ) ရက္ေန႕ တြင္ ျမန္မာေျမာက္ဖ်ားပိုင္းႏွင့္ အာရွေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမာ်း ျမင္ေတြ႕ကမည္

ေနကို မ်က္စိျဖင့္ တိုက္ရိုက္ၾကည့္လွ်င္ မ်က္စိကြယ္ေလာက္တဲ့ အထိ အႏၲရာယ္ ႀကီးမား ပါတယ္ ။ ေနၾကတ္မဲ့ အခ်ိန္ကေတာ့ ၂၀၂၀ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ေန႕ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ ၂၆ မိနစ္မွ ညေန ၃ နာရီ ၂၆ မိနစ္အထိ ျဖစ္ ပါတယ္..။

ရွားပါး မီးကြင္းသ႑ာန္ ေနၾကတ္ျခင္းကို ဇြန္လ ( ၂၁ ) ရက္ေန႕ တြင္ ျမန္မာေျမာက္ဖ်ားပိုင္းႏွင့္ အာရွေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမာ်း ျမင္ေတြ႕ကမည္

ေန နဲ႕ လ တို႔ အတူရွိေနမယ့္ တာရာကေတာ့ ၿပီႆရာသီပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္..။

အနာဂတ္ပညာေရးအတြက္..

သန႔္ဦး (အာကာသႏွင့္ စၾကဝဠာ သင္ေထာက္ကူ)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *