ကိုဗစ္ပိုးေတြ႕ရွိမႈ ကာတာႏိုင္ငံ ျပည္ေတာ္ျပန္ (၃) ဦး ထပ္မံေတြ႕ရွိ

၂၁-၆-၂၀၂၀ ရက္ေန႕ ၊ ည ( ၈:၀၀ ) နာရီ ကိုဗစ္ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ မႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

MOHS

၁။ ၂၁-၆-၂၀၂၀ ရက္ေန႕ အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ ေဆးရာ တြင္ –

– အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ဌာန ( ရန္ကုန္ ) (NHL) မွ ( ပထမအသုတ္ ) ဓာတ္ခြဲ နမူနာ ( ၅၆၄ ) ခုႏွင့္

– ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန ( DMR )မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ( ၂၄၅ ) ခု၊ စုစုေပါင္း ( ၈၀၉ ) ခု အား ယေန႕၊ ညေနတြင္ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ –

• COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာသစ္ ( ၃ )ဦး ေတြ႕ရွိရ ပါသည္ ။

MOHS

၂။ ( ၂၁-၆-၂၀၂၀ ) ရက္ေန႕၊ ည ( ၈:၀၀ ) နာရီ အထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ ( ၂၉၀ ) ဦး ရွိပါသည္။

၃။ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာစစ္ေဆးမႈတြင္ (၂) ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ (၄) ဦး (Case- 100, 173, 175 ႏွင့္ 243) ရွိသျဖင့္ ယေန႕အထိ COVID-19 ေရာဂါပိုး ကင္းစင္လာသူ စုစုေပါင္း ( ၂၀၀ ) ဦးရွိ ပါသည္ ။ ၎တို ႔အနက္ ( ၁၈၃ ) ဦး အား ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖ စ္ကာ သတ္မွတ္ေနရာမ်ား တြင္ အသြားအလာ ဆက္လက္ ကန႔္သတ္ ၍ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိပါသည္။

MOHS
MOHS

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ား အနက္ ေသဆုံးသူ ( ၆ ) ဦး ရွိ ပါသည္။

၅။ (၂၀-၆-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၂၁-၆-၂၀၂၀)ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ အသစ္ (၂၄) ဦး ရွိပါသည္။

Ministry_of_Health_and_Sports, MoHS, COVID19LabResults, ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္, ဓာတ္ခြဲအေျဖ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *